Bahaddin Yeşilkaya

GÜCÜN YERLİLİĞİ VE MİLLİLİĞİ

Bahaddin Yeşilkaya

Aslında Milletleri millet yada toplumları da toplum yapan, var eden, kişilik, karakter kazandıran bir yönüyle bulundukları coğrafyanın mayasından başka bir şey değildir. Yeryüzünde her ne mevcutsa mutlak surette bir mayayla vücut bulmuştur. Çünkü maya her bir şeyin öz’üdür. Öz’de varlığını bulunduğu havza yada coğrafyadan almaktadır. Yani maya, coğrafyanın ta kendisidir. Coğrafyayı da coğrafya yapan kıymetli kılan özünde barındırdığı değerleridir. Toplumların yada milletlerin gücü sahip oldukları değerlerin gücüyle doğrudan alakalıdır. Değerleri de oluşturan referanslarıdır. Diğer bir ifadeyle sahip olunan değerlerin gücü Referansların gücü nispetindedir. Yani sahip olunduğu değerlerin kaynağı güçlü ise eskilerin dediği gibi kolay kolay sırtı yere gelmez. Bu, fert planında da öyledir  cemiyet, toplum yada millet planında da öyledir.

Zira kişileri, Milletleri saygın kılan değerleridir. İnsanlık tarihi bize şunu göstermiştir ki, tarihe mal olmuş gelmiş geçmiş bir çok medeniyet yada uygarlıkların yok oluşları, sahip oldukları zayıf güçlü değerlerin bir sonucudur.  Çünkü İnsanlığın temel gayesi Allah’ın rızasını kazanmaktır. Ne zamanki insanlık bu temel amaçtan ayrıldı, fesatlık ve zulüm yeryüzünde kol gezmeye başladı. Ve insanlık yeryüzünde iflah olmaz hale geldi. Savaşlar, açlık, kıtlık sefalet, perişanlık ve bir avuç mutlu azınlık dışında insanlık onurunu ve haysiyetini ayaklar altına alan daha nice olumsuzluklar yaşatılıyor/yaşatılmakta. Bundan kurtulmak/kurtulabilmek bu zulmü def etmek/edebilmek için ancak insanı var eden o ulvi mayayı oluşturan değerlere sarılmakla mümkündür.

Çünkü zulüm ve zalimlik başka türlü def edilmez yok olunmaz. Bu da ancak geçmişte olduğu gibi yerli ve milli olmaktan geçer. Yerli ve milli demek Allah’ın ipine sım sıkı sarılmak demek bir ve beraber olmak demek. Yerli ve milli olmak demek güç birliği, yol birliği yapmak demek. Yerli ve milli olmak demek topyekûn yeniden bin yıllık medeniyet değerlerini kendine şiar yapmak demek. Yerli ve milli olmak demek ırkçı olmak, kavmiyetçi değil bir olmak iri olmak demektir. Yerli ve Milli olmak Türk olmak, Kürt olmak, Arap olmak yada başka başka  olmak değil tam tersine tüm bunların üstünde çokluk içinde birlik olmak ümmet olmak ve her şeyden önce insan olmak demektir. Bir başka ifadeyle insan olmak yada insan olabilmektir. Kısacası yerli ve milli olmak demek bir ayağın kendi özünde diğer ayağın küreyi Arzda dolaşmak demek.

Çünkü Yerli ve Milli Mayası bu coğrafyada kök salmıştır. Bize yada coğrafya insanına düşen o hamuru tekrar yoğurmak ve hayat kazandırmaktır. Yerlilik ve Millilik hamuru sadece ve sadece bir coğrafyayla sınırlı olmamalı yada kalmamalı. Yeryüzü insanı bundan nasiplenmelidir.

Son üç asırdır özellikle de son iki asırdır coğrafyamızda yaşanan tüm bu olumsuzluklar coğrafya insanı olarak her bir fert ve millet olarak üzerimize düşen behemehal yerli ve milli bir şuurla bu coğrafyada yeniden bir diriliş ruhu ile topyekûn bir insanlığı ayağa kaldırmak, insan haysiyet ve onurunu zalimin zulmünden  kurtarmak olmalıdır.

Nihayetinde Yerli ve Milli duruş demek İnsanın yeniden dirilişi yeniden uyanışı demek. Allah tüm yeryüzünde yaşayan mazlum halklara Yerli ve milli şuur ferasetini ve cesaretini ihsan eylesin.   

 

Yazarın Diğer Yazıları