Bahaddin Yeşilkaya

Şark'ın Siyasetinde Dominant Tayfalar

Bahaddin Yeşilkaya

 

 
Aslında demokratik ülkelerde özünde siyaset, devlet eliyle milletin hizmetine talip olmakla birlikte devleti, içerde ve dışarda şanına yakışır bir şekilde temsil etmek ve dünya halkları nezdinde ülkesini ve milletini muasır medeniyet düzeyine çıkararak daha ileri hata ve hata en ileri seviye taşımak demektir.
Ancak bütün bu ulvi ve de kutsal düzeyinde bu anlayışı yerine getirebilmek ya da ifa edebilmek için demokratik örgütlenme ya da organizasyonların vaz geçilmez bir parçası olan parti ya da partileri kurmakla mümkün olabilmektedir.
Hal bu olunca çok ama çok iyi niyetle kurularak yola çıkan parti ya da yönetişim organizasyonları ya da hareketler zaman içinde hazıra alışmış zümrelerce işkâl edilmeye başlanarak, çıkarcı birer şebeke haline dönüştürülerek, kendi menfaati doğrultusunda kullanma yoluna girerler.
Bu tespitim aklımın aldığı bu demokratik yarım yüz yılda birebir olmasa da bu süreçleri bizatihi görerek ya da yaşayarak şahit olmuşuzdur.
Bu zümreler kimi zaman sözüm ona bir cemaat kılığında, kimi zaman şeyhlik adında kimi kisveler altında görünen din bezirgânları, kimi zaman derebeylikten kalan aşiret tipi kesimler, kimi zaman feodal yapılar, kimi zaman mafya vari zorba yapılar, kimi zaman kişiliksiz yalaka dalkavuk şahsiyetler, kimi zaman burjuva kılıklı para ve şöhret tapar adamlar ve kimi zaman da soy isim varisi fukaraları gibi daha nice zümreler olabilir.
Benzer sülük anlayışları daha da çoğaltmak mümkündür.
Bunların birçoğu menfaattarı ve küçük hesapları icabı rahatlıkla her türlü şekle girerek rolünü hiç çekinmeden oynarlar.
Çünkü bu yapılarda omurga olmaz ve de yeri yoktur. Çıkarları uğruna her renge ve şekle girerler.
Her türlü yapıya hemen yamanırlar ve anında adapte olurlar.
Bir olumsuzluk durumunda gemiyi en ilkin onlar terk ederler. Çünkü bunlar için tek bir değer vardır o da menfaattir.
Bunlarda “DAVA” asla söz konusu değildir.
Gayeleri çıkarları olduğu süre kadardır.
Bunun adı da tam olarak ZÜBÜK ya da zübükvari anlayışlardır.
Diğer bir ifadeyle siyaseti şantaj olarak kullanan bezirgânlardır.
Son çeyrek asırda bu türden yapılara ziyadesiyle şahit olduk.
Yani sözde bu tip siyasi figürler genellikle nüfuz olarak kullandıkları ya parasıdır, ya marabasıdır, mürididir, ya zorba lümpen yandaşlardır, ya da sosyolojik kesimlerden beslenen parazit gibi yapılardır.
Haklı olarak şöyle bir soru olabilir.
Nasıl olur da bu tür yapılar parti ya da organizasyonlar da dominant olabilir ya da olurlar.
Bana göre bu sorunun cevabı şöyle verilebilir.
Zira bu coğrafya yüzyıllardır boyunduruk zorlamalarla yönetilme istidanda alışkanlıklar yer edindiği hepimizin malumudur.
Bu boyunduruk zorlamalar, coğrafya insanını kategorik anlamda birçok ayrışma, kümeleşme ve kimliklere yol açarak, bölünmelere varacak kadar nifak tohumları ekmiştir.
Hal bu olunca kimi güç merkezleri insanımızın bu zayıf yanlarından yararlanarak, bu türden küçük büyük kolini al yapıları kendi emel ve çıkarları için kolaylıkla kullandılar halen de kullanmaya devam etmekteler.
Günümüzde bu türden kolonial yapılar, seçim sathi mahallinde kendilerini daha açık bir şekilde dışa vurmaktan geri kalmadıklarını göstermektedir.
Daha düne kadar hem de birkaç dönem bir partiden milletvekili olarak seçilmesine rağmen kendi kişisel çıkarı uğruna bulunduğu partiden ayrılarak bir başka partide yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan ve onursuz bir şekilde kolaylıkla siyaset yapabilmekte ve hayasızca millettin karşısına çıkabilmektedir.
İşte ZÜBÜK siyaset tamda bu olsa gerek.
Temennim odur ki, milletimiz artık bu zübükvari siyasetçi ve siyasete itibar etmeden, prim vermeden bir daha hiçbir platformda yüz bulmayacak bir şekilde bu tayfaların varlığına son vermek olmalıdır.
Aksi durum, bu coğrafyada benzer anlayışlar son bulmaz ve bedeli ise bu millete bir büyük fatura olur ki, bu da bu millete bir büyük kötülük yapmaktan başka bir şey değildir.
İnancım, bu millet bir büyük ferasetle bir büyük basiretle kararını ve tercihini bu büyük milletin değer yargılarından yana kullanacağını hiç mi şüphem yoktur.
31 MART 2024 Mahalli ve Yerel Yönetim seçimleri memleketimiz ve milletimiz için şimdiden hayırlara
Vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum.
 
 
 
 
 
 
 
 

Yazarın Diğer Yazıları