Bahaddin Yeşilkaya

Devrin Çağrısı…

Bahaddin Yeşilkaya

Devrin çağrısı diyorum, 
Çünkü bu çağrı, milletin istikbali, milletin istiklali demektir,
Çünkü bu çağrı, coğrafyanın kurtuluşu, coğrafyanın geleceği demektir.
Çünkü bu çağrı, garibin, gurebanın, itilmiş kakılmış, kimi kimsesi olmayanın umudu demektir.
Çünkü bu çağrı, mazluma sahip çıkmak zalime korku salma demektir.
Çünkü bu çağrı, yüzyıl değil, yüzyılların kapısını aralayan bir anahtar demektir.
Hâsılı kelam bu çağrı, tek başına bu ülkenin değil, bu bölgenin değil, bu coğrafyanın değil belki de tüm 
yeryüzünün kader planında bir dönüm devri demektir.
Çünkü bu çağrıda kişisel hiçbir hesaba yer yoktur.
Çünkü bu çağrıda önce “DAVA” vardır, önce MİLLET vardır.
Çünkü bu çağrıda “MİLLET” varsa, orda bir “LİDER” vardır.
Çünkü bu çağrıda LİDER varsa, muhatap var demektir.
Çünkü bu çağrıda MUHATAP demek, MİLLET demektir.
Çünkü bu çağrıda yegâne muhatap Milletse, orda Liderin kulak asması, kulak vermesi var demektir
Çünkü bu çağrıda kulak asmak, kulak vermek demek, milletle yol yürümek demektir.
Çünkü bu çağrıda milletle yol yürümek demek, millette yaslanmak, milletle hemhal olmak demektir.
O halde bu çağrının merkezi milletse, karar da, tercihte, söz de milletindir demek.
Davası Millet olan bir büyük Lider; O’nun da milletle yekpare, yekvücut, bir bütün olmasıdır.
Çünkü bu bir DAVA hareketidir.
Milletle yol yürüyen bir dava lideri demek, seçim sathi mahallinde özellikle milletvekili seçimini 
millette karşılığı olan millettin gönlünde yer etmiş, millettin rızasını kazanmış kişiler ya da şahsiyetlere 
yer verilmesi esas olması demektir.
Aksi durum, milletin tasvip etmediği jakoben bir yaklaşımla isimlere yer verilmesi ya da dayatılması 
davası millet olan bir hareketi zayıflatmaktan başka bir sonuca hizmet etmediği kaçınılmaz olacaktır.
Böyle bir sonuç davası millet olan hiçbir liderin arzu ya da temenni etmediği muhakkaktır.
Bunun içindir ki, bir dava hareketi olan AK Parti, hak edilmeyen ya da arzu edilmeyen böyle bir 
sonuçla karşı karşıya kalmaması için bu yolda yürüyen her bir fert, bu davaya gönül vermiş her bir 
insan, kişisel tüm nefsi isteklerini bir kenara koyarak bu millettin rüyası olan bu kutlu davanın 
bayrağını daha yüksekler en yükseklere taşımak olmalıdır.
Ve onun içindir ki, 2023’ Mayıs seçimleri tüm zamanların fedakârlık seçimidir. Bu seçim ıskalanırsa 
eğer, belki yüzyılı, belki de yüzyılları, belki de bu milleti bu ülkeyi bir daha böyle bir coğrafyada bir 
arada olamayacağına şahit olacağız.
Zira bu topraklar üzerinde hesabı olanlar geçmişte hiç görülmemiş bir büyük oyun, bir büyük tertip,
bir büyük tuzak kurmaktan kaçınmadıklarını görüyoruz.
Tabi ki, tüm bu şer odakların hep bir şekilde hesapları oldu ve olacaktır.
Ama ve lakin bu toprağın mayasıyla yoğrulmuş her bir insanımızın gönül gözü, feraseti ve basiretiyle 
bu yıkıcı, bölücü, hain güç merkezlerine tarihte olduğu gibi fırsat vermeyeceğini yürekten inanıyoruz.
Temennimiz ve duamız odur ki, tüm bu şer odak ve merkezlerin kurdukları tüm oyunlarıyla baş başa 
kalacak, bir kez daha hayal kırıklığı ve hezimet yaşamaları olmaları.
Bu ‘ÇAĞRI’mın bir tek muhatabı vardır O da REİS tir bu davanın tek ve yegane LİDER dir.
REİS’in hata yapma lüksü yoktur. 
Beşer Planında söz de karar da onundur.
Allah ferasetini eksik etmesin. Allah yardımcısı olsun

Yazarın Diğer Yazıları