Bahaddin Yeşilkaya

2020 YILI'NIN HÜLASASI

Bahaddin Yeşilkaya

 

Yıllar ya da sene-i devriyeler, o yıl ya da sene içinde olan bitenlerin az ya da çok bir muhasebesi yapılan bir zaman dilimi ya da bir takvim dönemidir.

Muhasebe, fert ya da kişi bazında olacağı gibi devletler de ya da milletlerin de bir muhasebesi yapılır.

Bu gibi muhasebeler, bir yıl ya da bir sene boyunca her ne olduysa, vuku bulduysa eksik ya da fazlanın bir ÇEK edilmesi, yani tam olarak muhasebe diliyle o yıla ait aktif ve pasif tarafında olan her ne varsa bir tablo halinde ortaya konulması, sonrasında tablo irdelenerek değerlendirilmesinin yapılması ve buna göre o yılın ya da senenin aleyhte ya da lehte geçip geçmediği anlaşılması bakımından bir sonucuna varılması demektir.

Bu ve benzeri tablolar insan ya da devletlerin ya da dolaylı olarak milletlerin hayatında sonraki yıllar için birer yol haritası tabiri caiz birer stratejidir.

Bu tablolar her bir hayatın hem manevi hem maddi aynasını yansıtır.

Hatta ve hatta bir Müslüman olarak inancımızın bir vecibesi ve bir gereğidir.

Zira bu tablolar birer pusuladır. Sonraki yıllar için alınacak her ne karar ve her ne tercih yapılacaksa buna göre hazırlık yapılır ve buna göre yol alınır.

Bu yol alma ya da yapılan hazırlık tamamen tablonun doğru okumasına bağlıdır. Şayet tablo içerik bakımından doğru okunmuş ise bu OK’un doğru tarafa gittiği anlamına gelmekte ve gidilen istikametin doğru olduğu anlamına geldiği ifade edilmekte. Değilse eğer, tablo yanlış okunmuş ve yanlış değerlendirilmiş demektir.

Bu açıdan yıl ya da sene-i devrilerin muhasebesi yapılırken her bir değerin doğru okunması  çok büyük bir önem taşımaktadır.

Diğer bir ifade ile sene-i devriyelerin muhasebesi önünün görmesi bakımından tam bir hayat memat meselesidir.

Yani gerek fert ya da kişi olarak gerekse devletler ya da milletlerin istikbali olarak güçlü bir şekilde olabilmeleri için her açıdan yıllık muhasebe tablosunu ayrıntılı olarak iyi okunması ve hayatın her bir adımı ona göre tasarlanması gerektiği icap etmektedir.

Aksi bir halde telafisi ve geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş olur ki, bunu da faturası çok ağır olacağı kaçınılmaz olması demektir.

O açıdan yıllık ya da yılların muhasebesi ne kadar önemli olduğu ve önemsenmesi gerektiği bilinmelidir.

Sene-i devriyelerin muhasebesinin ne denli önemli olduğunu ortaya koyduktan sonra gelelim 2020 yılının muhasebesini şöyle bir gözden geçirelim.

2020 yılı, benim yani yarım asrı geçkin biri olarak bu ömrümde bu yılda yani 2020 yılında olan bu kadar olumsuzlukları görmediğimi, yaşamadığımı ve şahit olmadığımı rahatlıkla diyebilirim.

Nasıl yani?

Diyorsanız eğer,

Hep beraber ve birlikte şu 2020 yılına şöyle bir göz atalım ve bir gözden geçirelim. Yıl’a henüz daha adım atar atmaz orta ölçekte bir büyük deprem (Elazığ, Malatya..). Hemen sonrası tüm bir dünyayı esir alan bir KORONA  Virüsü (kovit-19). Akabinde buna bağlı olarak Ekonomik Kriz ve sosyal sonuçları.(işsizlik, açlık…).Yıl içinde gerek ülkemizde gerekse hemen hemen tüm dünyada tabii afetler (Seller, kasırgalar..) ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi iklim değişikleri sonucunda şimdiden mevsim yağışlarının azlığı ve akabindeki muhtemel kuraklık tehlikesi ya da tehlikeleri. İnsanlık için meydana gelen tüm bu olumsuzluklar, geleceğe yönelik hiçte iyi emareler olmadığı göstermektedir. Bütün bu olan biten yetmiyormuş gibi bir de değişen siyasi dengelerle birlikte savaş tamtamların çalınmaya başlama sinyallerin gösteriyor olması.

Yani diğer bir ifadeyle 2020 yılı, son bir asırda memleketimiz açısından cumhuriyetin erken dönemleri hariç, gerçekten pek fazla parlak geçmediği anlaşılmaktadır.

Hülasa insan olarak bizlerin tek duası ve temennisi, tüm bu olumsuzluklardan bir ders çıkararak hep birlikte bertaraf etmek ve insanlığın hayatından çıkarmak olmalıdır.

Allah bizi tabii ve cebri afetlerden korusun.

Ve 2021 yılı bizleri, milletimiz, memleketimizi görünür görünmez her türlü belalardan ve afetlerden korunması dileğiyle tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allahtan niyaz ediyorum.

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları