Hülya MURAT

Mevlâna Celaleddin-İ İ Rumi Ve ( Seb- İ Arus)

Hülya MURAT

Konya, tarih, kültür, sanat, folklor, turizm, tarım ve sanayi yönünden gelişmiş bir şehrimizdir. Ama onu dünyayla özdeşleştiren en büyük tasavvufi aşık, mutasavvıf, fikir adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi(1207-1273)dir. Seyyid Burhanettin'in vefatından sonra Mevlana, islâmî ilimlerin dışında Yunan felsefesi ve edebiyatını incelemiş; ayrıca İran, Hint ve Arap edebiyatlarını araştırmış, öğrenmiştir. Mevlana,Belh şehrinde doğmuş.Babası, Sultan- ı Ulema Şeyh Veled'dir.Babasının vefatından sonra küçük Celaleddin-i, onun müridlerinden Seyyid Burhanettin yetiştirir. Sonrasında, Mevlanayı etkileyen şahıs İranlı Şeyh Şems-i Tebrizi olmuştur. Tasavvuf, ALLAH'A ulaşma yoludur.Özel bir felsefe, inanç ve tarikattır.Tasavvuf, bir islam mistisizmidir. Mevlana,"Aslen Türk- est egerçi hind- u guyem" sözü ile aslım" Türk" demiştir. Mevlana Celaleddin- İ Rumi'nin" Mesnevi" adlı eseri , Dünya Edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Bu eserinde ve tüm eserlerinde güzel düşünmeyi, vefayı, kalplere akan sevgiyi, ilâhi asķı anlatır. Mevlana'nın" Mesnevi- Cihan-ı Kebir ve Fih- İ Ma Fih" adlı eserlerindeki özlü sözlerinden bazıları; 

"Insanın beden gemisinin yelkeni inanctır"
" Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol"
" Hosgörülükte deniz gibi ol"
"Ya olduğun gibi görün/ Ya göründüğün gibi ol" ...

Ölüm, hepimiz için kaçınılmaz bir sondur.

Ve Mevlana Celaleddin- İ RUMİ bu sonu( YARADANA KAVUŞMA) olarak adlandırır.

Mevlevilik'te "SEB- İ ARUS"-( DÜĞÜN GECESİ) dir.

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü 17 Aralık'tır. Bu hafta" VUSLAT YIL DÖNÜMÜ_ ULUSLARARASI ANMA TÖRENLERİ" olarak adlandırılır.

Farsça Seb(Gece) Arapça Arus( Düğün) ve bu gece Mevlana Celaleddin- İ Rumi'nin vefat ettiği gecedir.

Mevlana Celaleddin- İ Rumi demek, hoşgörü ve sevgi demektir.Vefa demektir.RABB'İMİZİN sevgisini, aşkını gönüllere aktarım demektir.

HAKKA VUSLAT ( YARADAN'A KAVUŞMA) , ( DÜĞÜN GECESİ),(ALLAH'A DÖNÜŞ) Bunlar Mevlana'nın şiirinde geçer.

O, bir yol göstericidir.Eseri" Mesnevi" yle ruha dokunmuştur.Aydınlatmıştır.

O," Ham meyveler, dala iyice yapışmıştır.Çünkü ham meyve köşke, saraya layık değildir ki.Fakat oldu da tatlılaştı .Dudağı ısırır bir hale  geldi mi artık dallara iyi yapışmaz.Hemen düşüverir." demiş, olgunlasıp" İlâhi Güc" e varmanın, gönüllere şifa olacağını belirtmiştir.

" Canı sen aldıktan sonra ölüm şeker gibi tatlıdır" diyerek" ölüm" , ona mutluluk olmuştur.

Mevlevilik, ısmini Mevlana Celaleddin- İ Rumi'nin almış.Fakat Mevlana bu tarikatın kurucusu değildir. Tarikatı kuran oğlu Sultan Veled ve torunu Arif Celebi'dir.

Mevlevilik'te,Mevleviler "Sema" eder.Sema yapan Mevlevî dervişine de" Semazen"denir.Ney gibi çalgıların eşliğinde, kolların iki yana açılıp sağ  avucun gökyüzüne,sol avucun yeryüzüne döndürülerek  HAKK'TAN alıp halka dağıtarak yapılan törenlerdir.Dört selamdan oluşur.Bu geceye"Leylet-ül Arus" da denilir.

Bu tarikat,mevlevî musikisi başlangıcıdır.Itri ve İsmail Dede Efendi gibi büyük bestekarlar da burada yetişmişlerdir.

" Bilmez misin ki cevap vermemek de cevaptır"

"Susmak mana eksikliğinden değil.Belki mana derinliğindendir"

"Sesini değil, sözünü yükselt!
Yağmurlardır yaprakları büyüten, gök gürültüleri değil."

" Bazı insanlar bize armağandır, bazıları ise ders"

Mevlana Celaleddin- İ Rumi'nin bu sözleri ders niteliğindedir.Yunus, Şeyh Galip ve Goethe'ye kadar bircok şair ve yazara ilham kaynağı olan...

Mevlana Celaleddin- İ Rumi'yi 748.VUSLAT YIL DÖNÜMÜ'NDE çağlar boyunca sözlerinin bize ışık olacağını bilerek rahmetle anıyoruz.

Değerli Okuyucularımız,
Bu yazımla bize eserleriyle öğütler veren büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin- İ Rumi'yi birlikte  , ilâhi yolda yad edelim istedim.
Hoşça kalın..

 

Yorumlar 1
Tasavvuf 'önemli değeri Celaleddin Rumi hakında detaylı ve aydınlatıcı kalemine sağlık. Teşekkürler 14 Aralık 2021 12:47

Tasavvuf 'un önemli değeri Celaleddin Rumi hakında detaylı ve aydınlatıcı kalemine sağlık. Teşekkürler.

Yazarın Diğer Yazıları