Ayşe GÜNEŞ

Yaşamda 'Mutedil Yol'

Ayşe GÜNEŞ

Türk Dil Kurumuna göre “itidal” kelimesinin anlamı ılımlılık, aşırı olmama, ölçülülük ya da soğukkanlılık anlamlarına gelir. Yani itidal kelimesi bir anlamda denge kavramını da anlam bakımından içinde barındırır.

"İfrat” herhangi bir konuda aşırı gitme, ölçüyü kaçırma, aşırılık anlamına gelir. “Tefrit” ise ifrat karşıtı
olup herhangi bir konuda geride kalma, ortalamanın altında olma anlamlarına gelir. Yani ifrat ve tefrit
iki üç noktayı ifade etmektedir.

Kur’an-ı Kerim, aslında çoğu konuda bizlere orta yol mesajı vermektedir. Kur’an’da Allah, dini
vecibemiz, kulluk görevimiz olan ibadetlerde bile aşırıya gitmemizi istememiş bizi bu konuda
uyarmıştır. Maide Suresi’ne bakacak olursak “Ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı
gitmeyin.” Ayetini zikreder. Burada yüce Allah, aslında bir nevi dini yaşarken ibadetleri yerine
getirirken uç noktalardan uzak durmamız gerektiği konusunda bizleri uyarmaktadır.
Sadece ibadetlerde din konusunda değil günlük yaşamımızda da bu dengeyi sağlayıp mutedil yolu
bulmamız gerekmektedir.

İnsan fıtratı, denge üzerine kurulmuştur. Bizler bu dengeyi sağlamadığımızda yaşamımızda birçok
sıkıntı ile karşılaşırız. Bizler farkında olmasak bile bir süre sonra bedenimiz bu duruma tepki vermeye başlar.

Evet günlük koşuşturma içerisinde yetiştirmek zorunda kaldıklarımız, günlük dünya telaşı bu dengeyi
sağlamamıza engel olabiliyor. Ancak bu durumlarda bile orta yolu bulabilmeliyiz. Mesela günlük
telaştan bir süre uzak durmak bile bize iyi gelecektir.
Nasıl ki peygamber efendimiz teravih namazını cemaatle sürekli kıldırmayıp farz haline gelmesini
önlemek istediyse nasıl ki Kuranda Allah bizlere dinde bile aşırıya gitmememizi isteyip bunun bizim
için daha hayırlı olduğuna işaret ettiyse gelin bizler de yaşamımızın merkezine bu dengeyi kuralım.
Kuralım ki bir fiilimizde kaybolup gitmeyelim. Hayatımızın bu dengesini yakalayalım ki rotamızı
kaybetmeyelim.

Kalın sağlıcakla

Yazarın Diğer Yazıları