Ayşe GÜNEŞ

Kur'an'ı Kerim'de Yahudiler

Ayşe GÜNEŞ

Andolsun biz Musa’ya kitabı verdik. Ondan sonra da art arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da deliller verdik ve onu Ruhulkudüs ile destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz. Kimini yalanladınız kimini de öldürdünüz, doğru değil mi? Yahudiler “kalplerimiz perdelidir" dediler. Aksine inkârları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir; o yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından ellerindekini (Tevrat) doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken işte şimdi bilip tanıdıkları (Kur’an) kendilerine ulaşınca onu inkar ettiler. Allah’ın laneti böyle inkârcılaradır. Allah’ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ ıda ) inkâr karşılığında kendilerini harcamaları ne kötü şeydir! Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine, “Allah’ın indirdiğine iman edin” denilince, “Biz sadece bize indirilene inanırız” derler ve ondan başkasını inkâr ederler. Halbuki o Kur’an, kendi ellerinde bulunan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. (Resulüm) Onlara, “Şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah’ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Deyiver.

Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla buzağı putunu edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştır. “Size verdiklerimizi kuvvetle tutun, söylenenlere kulak verin” demiştik. Onlar “İşittik ve isyan ettik” dediler. İnkârları sebebiyle kalpleri buzağı sevgisiyle dopdoluydu. De ki: “Eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor! Onlara “Şayet Allah katında ahiret yurdu, diğer insanlara değil de yalnız size at ise ve bu iddianızda doğruysanız haydi ölümü isteyin bakalım” de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir.

Bakara 87-95

Yukarıda zikredilen Bakara Suresi 87- 95. Ayetlerde ve Kur’an’ı Kerim’in daha birçok ayetinde Yahudiler, hak dini inkâr etmek, peygamberleri öldürmek, kendinden başka bir topluluğu kabul etmemek, tam bir küstahlık ile işlerine gelmeyen durumlarda peygamberlere karşı çıkıp bir kısmını yalancılıkla itham etmek gibi nitelemelerle beraber zikredilmekteler.

Evet Yahudiler, kendi varlıklarını, Yahudi ırkçılığını ilahi vahyin de üstünde tutma küstahlığını ortaya koymuşlardır. Yine bugün İsrail-Filistin savaşında İsrail Filistin halkını insan yerine koymayıp insan dışı muamele yapmaktadır. Küstahça Filistin’ de hastane, okul, kadın, çocuk demeden zalimce soykırım suçu işlemekte ve bundan geri adım atmamaktadır.

Filistin halkı çaresizlik ve acı ile baş başa bırakılmış insan aklının alamadığı bir zulme maruz kalmıştır. Elbette ki üzerine bomba yağan Filistinli çocukların gözlerindeki korkunun hesabı zalimlerden bir gün sorulacaktır. Elbette ki bu zalimler bir gün alçaltıcı bir cezaya müstahak olacaklardır..

Özgür Filistin..

Yazarın Diğer Yazıları