ZÜLFÜ TOLGA AĞARARABULUCULUĞUN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Zülfü Tolga Ağar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi hakkında söz aldı.

ZÜLFÜ TOLGA AĞARARABULUCULUĞUN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK
TAKİP ET Google News ile Takip Et

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Zülfü Tolga Ağar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi hakkında söz aldı.

Ağar, konuşmasında kanun teklifinin avantajlarından bahsetti.

Ticari hayatta güven ve zaman hususlarının çök önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Ağar, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkındaki Kanun Teklifinin bu iki hususta ihtiyaç hissedilen düzenlemeler içerdiğini aktardı.

Kanun teklifinin ticari hayatın zeminini kuvvetlendireceğini belirten Ağar şöyle konuştu: “16 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin görüşmelerini tamamladık. Tümünün oylamasından önce oyumu rengimi belirtmek üzere söz almış bulunmaktayım. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. Kanun teklifine benim oyum kabul oyu olacak. Çünkü, kanun teklifi ile getirilen düzenlemeler, teknolojiden daha fazla istifade edeceğimiz, ötelemeyeceğimiz, sonraya bırakamayacağımız, iktisadi hayatın ve iktisadi hayatta mal ve hizmet alımında yer alanlar arasındaki ikili münasebette ortaya çıkan problemleri çözen yargı mercilerimizin beklediği düzenlemelerdir. Ticari hayatta iki husus hayati önemlidir. Birincisi güven ikincisi zaman. Görüşmelerini tamamladığımız Kanun Teklifi tam da bu iki hususta ihtiyaç hissedilen düzenlemeleri içeriyor ve ticari hayatın üzerinde yükseldiği zemini kuvvetlendiriyor.”

“HEM BORÇLU HEM ALACAKLININ KATLANMAK ZORUNDA KALDIĞI YÜK HAFİFLEYECEK”

Teklif ile abonelik sözleşmelerinden kaynaklı borçların takip usulünde teknolojiden istifade edilmesi, zorunlu arabuluculuk uygulamasının kapsamının genişletilmesi, konkordato sürecinde mali raporların belli bir standartta hazırlanması hususlarında ve icra takibinde UYAP sisteminin amaca uygun ve etkin kullanımını sağlamak için yeni düzenlemeler yapılıyor. Teklifin maddeleri görüşülürken detayların çoğu konuşuldu. Ben sadece birkaç hususa değinmek istiyorum.

İcra dairelerindeki 8 milyon takibin 3,5 milyonu abonelik sözleşmelerinden kaynaklı takiplerden oluşuyor. Bu 3,5 milyon işlem için binlerce avukat icra dairelerinin yolunu tutuyor. Çağımız teknoloji çağı. Bu çağda insanları mobilize etmek yerine iletişim ağını mobilize etmek hem daha ekonomik hem daha hızlı. UYAP ve PTT’nin entegre edileceği merkezi Takip sistemi ile hem abonelik sözleşmelerinden kaynaklı alacakların takip süreci hızlanacak hem de icra dairelerinin iş yükü azalırken, alacağın takip sürecinde ulaşımda evrağa kadar alacağın miktarını yükselten masraf unsurları azalacağı için hem borçlu hem alacaklının katlanmak zorunda kaldığı yük hafifleyecek.”

“ART NİYETLİLERİN SİSTEMİN BOŞLUKLARINI KULLANMASI ÖNLENECEK”

“Teklif ile getirilen bir diğer düzenleme, konkordato ile ilgilidir. Başta da söyledim, ticari hayatın en önemli unsurlarından biri güvendir. Ticari hayatta zor duruma düşen şirketler, firmalar dün vardı yarın da olacak. Bu ticari hayatın bir gerçeğidir. Burada önemli olan ticari hayatın zorluklarını bahane ederek bazı firmaların borçlarını ödemekten imtina etmesini önleyecek tedbirleri almak, sistemin boşluklarından faydalanmaya çalışanlara karşı iyi niyetli alacakların haklarını korumak, virüs kapmış bir firmanın ya da hasta olmayıp da elinde virüs bulaşığı obje tutan firmaların sağlam şirketlere de bulaştırmasını önlemek. Teklif ile konkordato müessesesi hakikaten bu müesseseye ihtiyacı olan ve konkordato süreci ile alacaklıların borcunu öderken gelecekte de ayakta kalabilecek şirket ve firmaların daha sağlıklı kriterle belirlenmesini sağlayacak ve alacaklıları da koruyacak, art niyetlilerin sistemin boşluklarını kullanmasını önleyecek düzenlemeler getiriyor.

Mesela ne yapılıyor? Düzenleme ile Kamu Gözetimi, denetimi ve standartları Kurumu’nun yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşlarının mali raporlarının esas alınmasını yani raporların güvenirliliğini güvence altına alıyor. Konkordato komiserlerinin niteliği ve seçim usulü düzenleniyor.”

“ARABULUCULUĞUN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK”

Teklifin bir diğer düzenlemesi, zorunlu arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi konusunda. Mevcut halde iş mahkemelerinin eş yükünü yaklaşık üçte iki azaltan arabuluculuk müessesesi henüz yeni bir müessese olmasına rağmen uyuşmazlıkların çözümüne getirdiği hız ve tarafların masraflarını azaltmasıyla etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Arabuluculuğun kapsamının genişlemesinin iki yönlü faydası var, biri mahkemelerin iş yükünün hafiflemesi ve mahkemelerin önüne gelen davaların daha kapsamlı incelenmesi ve daha kısa sürede sonuçlanması, yani adalete zaman kazandırması, ikincisi ise tarafların bir araya gelerek kısa sürede aralarındaki uyuşmazlığı çözebilmeleri yani taraflara zaman kazandırması.

Bir diğer düzenleme de UYAP sisteminde icra takibinin gerçekten ihtiyacı olan tarafından yapılmasını sağlayan düzenlemedir. İcra takiplerini hızlandırmak için kurulan sistem maalesef robot yazılımlar da kullanılmak suretiyle yapılan aşırı sorgulama nedeniyle zaman zaman yavaşlamakta bu da sistemden beklenen hız ve etkinliği zedelemektedir. Sistemin hız ve etkinliğini arttırmak için gerçek alacaklıların sisteme müracaatını sağlayacak bir düzenlemenin zorunlu hale gelmesinin sebebi sorgu sisteminin gereksiz kullanımıdır. Robot yazılımları ve ihtiyacı olmadığı halde sistemde gereksiz sorgu yapanları durdurmanın tek yolu da hizmetin bir bedel karşılığında sunulması. Sistemde cüzi bir beden karşılığı yapılacak sorgulama sistemin yükünü hafifletecek, hız etkinliği arttıracaktır. 16 sıra sayılı Kanun teklifiyle getirilen ve hem ekonominin üstünde yükseldiği zemini kuvvetlendiren hem uyuşmazlıkların çözümünde zamanı kısaltırken, tarafların yüklenmek zorunda kaldığı masrafları da azaltan hem de vatandaşlarımızı koşturmak yerine teknolojiyi koşturacak düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyor, teklifin oylamasında kabul oyu vereceğimi tekraren beyan ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.”