Zirvenin Hazırlıkları Devam Ediyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi hazırlıkları kapsamında zirvenin paydaşları ile bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Sabah kahvaltısında buluşan paydaşlar, 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi'nin Elazığ ve bölge illeri için oldukça verimli geçeceğini, zirvenin firmalara çok katkı sağlayacağını belirterek bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydettiler.

Zirvenin Hazırlıkları Devam Ediyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

27-28 Temmuz tarihinde Akgün Otel’de gerçekleşecek olan zirveye tüm Elazığlıların ve bölge halkının davetli olduğu belirtildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi etkinlikleri diğer tüm sektörler ve toplum tarafından öneminin daha iyi kavranması, yeni değişim ve dönüşümler ile yansımalarının ve verimliğinin arttırılmasına yönelik projeler geliştirilmesi esasına dayanan etkinlik platformları oluşturarak tüm enerjisini bu amaca yönelik projeler yürüterek farklı coğrafi bölgelerde buluşturacak.

2017 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilecek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi, Türk iş dünyasının ve sektör ile etkileşiminin bugünü ve geleceğini gündeme getiren, bölgenin ve ülkenin lider iş ve işbirliği etkinliği, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektöründe gündem oluşturmak ve katma değer sağlamak” misyonunu üstlendi.

Konuyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Uzun yıllar iş dünyası, bürokrasi, kamu, akademisyenler, girişimciler, yatırımcılar ve sektörün diğer tüm katmanları ve profesyonelleriyle buluşturmak arzumuzdur.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirveleri kimliği, köklü, güçlü ve zengin içerikli yapısıyla bu alandaki en önemli bilgi, paylaşım ve buluşturma ortamı olacak ve olmaya devam edecektir.

Bölgenin ve ülkenin bu alanda lider etkinliği haline gelmek isteyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi; gündem oluşturan içeriği, tüm tarafları bir araya getiren ve buluşturan özelliği, geleceğe dönük yüzü ve yenilikçiliklere açık kimliğiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörünün de bütünleşik yapısını ve gücünü gösterdiği etkinliklerin başında yer alacaktır” denildi.

 

ZİRVENİN AMACI

 

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünü bir araya getirmek ve bu şekilde farkındalık oluşturarak, gelişim ve değişime ivme kazandırmak, sorun ve çözümler üzerinde durmak ve sektörün profesyonelleşmesine katkı sağlamaktır.

İlgili bakanlıklar ve kuruluşlar ile birlikte tüm teşvik, destek ve hibelerden azami istifade edilmesine önemli katkı sunacak, özellikle bölgesel sektörel cazibe illeri kapsamında (TKDK-Kırsal Kalkınma) yeni yatırımlar kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

TEMA ve İÇERİK KONULARI

 

Doğu Anadolu 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi 2017;  “Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmada, Sürdürülebilir Tarım, Gıda ve Hayvancılık” teması ve “Milli Tarım Hedef 2023” sloganı ile içerisinde; Etkinlik Platformları, Oturumlar, Paneller, Forumlar, Özel Sunumlar, Sergi ve Fuayene Alanları, Firma İletişim ve Etkileşim Ortamları şeklinde gerçekleştirilecek.

 

DOĞU ANADOLU 1.GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ZİRVESİ’NİN KAPSAMI

 

Doğu Anadolu 1.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Zirvesi kapsamında; gıda, tarım ve hayvancılık faaliyet ve politikalarının gözden geçirileceği, bölgenin tarım ve hayvancılık sorun ve ilgili aksiyon planlarının; kamu, üniversite ve ilgili özel sektör temsilcileriyle bölgedeki sektörel üretime bağlı;

Hayvansal Üretim (Küçük Baş, Büyükbaş, Kanatlı, Arıcılık),

Bitkisel Üretim (Meyvecilik, Sebzecilik, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları),

Su Ürünleri Üretimi (Alabalık, Balık Üretimi) ,

Gıda Üretimi ve Güvenliği ve bunlara bağlı yetiştiricilik, işleme,  üretim faaliyetlerinin sektörel geleceğinin ve stratejilerinin planlanacağı, yeni bakış açılarının, tarım, hayvancılık ve gıdada inovasyonu, katma değeri yüksek üretim yöntemlerinin ortaya konulacağı; Doğu Anadolu 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Zirvesi planlanmıştır.

Zirve ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilkini gerçekleştirdiğimiz 1.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Zirvesi ile gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve verimliliğin arttırılması, sürdürülebilir üretim için gerekli olan bilgi ve teknolojilerin üretici ve sektör profesyonelleri ile buluşturmuş olmanın haklı mutluluğunu ve onurunu yaşatmak istiyoruz. Düzenlediğimiz bu zirve ile bölgemizdeki gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün en önemli karar vericileri olan üretici birlikleri ve kooperatifler, ziraat ve ticaret odaları, ticaret borsaları, meslek örgütleri, akademisyenler, önder çiftçiler, yerel yönetim yetkilileriyle bakanlık temsilcilerinin bir araya gelerek  gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde markalaşma hedeflerine ivme kazandırmak arzusundayız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, Harput Ajans öncülüğünde; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve yerel STK'lar, sektörün önde gelen ulusal ve yerel firmalarını bir araya getirerek “İş Birliği, Güç Birliği” ilkesiyle öncelikle bölgeye ve firmalarımıza katma değer oluşturacak iş birliği, yatırım ve konsesyumların ve bu anlamda sektörel-bölgesel sinerjinin oluşturulmasına katkı sunacak zeminin oluşturulmasının sağlanmasını planlamaktadır. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Ardahan, Iğdır, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Adıyaman olmak üzere başta Doğu Anadolu ve bölge  illerini kapsayacak şekilde kapsam ve kurgu planlanmıştır.”