Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı'na ilişkin, 'İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngörmekteyiz' dedi.

Yetki belgesi olmayan 2. el otomobil satamayacak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Otonomi’yi ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Tüfenkci, özellikle yurtdışından sıfır diye ithal edilen ama Avrupa Birliği mevzuatına göre ikinci el olarak yer alan araçların Türkiye’de kullanımında gümrük mevzuatı açısından büyük sıkıntıların ortaya çıktığını hatırlatarak, "Gümrük idarelerimizce yapılan incelemelerde bir kısım araçlara el konulmuş bir kısmının takibatı yapılıyor bir kısmının da incelemesi sürüyordu. Özellikle yurtdışından getirilen araçlar yurda girdikten sonra ikinci, üçüncü hatta dördüncü ele ulaşmıştı ve buradaki gümrük mevzuatının uygulanması ile beraber iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetine yol açan uygulamalarla karşılaşmıştık. Yapmış olduğumuz incelemelerde Türkiye’de bu mevzuat tehdidi altında bulunan yaklaşık 40 bin araç mevcuttu. Bunların bir kısmı incelemeleri tamamlanmış ve gümrük otoparklarına çekilmiş, bir kısmının da incelemesi ve takibatı devam ediyordu. Son çıkan torba yasa ile beraber bu alanda bir düzenleme ihtiyacı htik ve kısa zamanda bu düzenlemeyi yaparak hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.
 
"Hala incelemeye başlanmamış veya incelenme aşamasında olan araçların sahipleri 6 ay içerisinde başvurmaları halinde yüzde 15 kadar bir ceza ödeyerek takibattan kurtulmuş olacaklar"
 
"Özellikle 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 231. maddesinin birinci c fıkrasında ‘Eşyanın ithali lisanslı şarta, izine, kısıntıya ve belli kuruluşların vereceği uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi olduğu halde eşyanın, gümrük vergilerinin yanı sıra eşya gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para  cezası verilir’ hükmü yer almaktadır" diyen Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Dördüncü fıkrada da birinci fıkranın a ve c bentlerinde belirtilen ‘Eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve 177 ile 180. madde hükümlerine göre tasfiyesine karar verilir’ idi biz, şimdi şu hükmü getirdik: Eğer bu tip eşyalarda gümrüklenmiş değerinin yüzde 25’ini 6 ay içerisinde yatırdığı takdirde araç kimin elindeyse, elinde olan vatandaş yatırdığında o aracı kendisine iade edelim. Bundan sonra da yakalamalarda bulunulmasın sadece şüphelenilen ve incelemeye tabi olunan araçlar sicile şerh verilerek araç sahibinde kalsın inceleme sonucuna göre de bir karar verilsin hükmünü getirdik. Ayrıca bu durumda olup da hala incelemeye başlanmamış veya incelenme aşamasında olan araçların sahipleri de yine 6 ay içerisinde başvurmaları halinde bu sefer yüzde 15 kadar bir ceza ödeyerek bu takibattan kurtulmuş olacaklar ve araçlarını yediemine tesliminden kurtulmuş olacaklarına dair bir düzenleme getirdik. Bu, özellikle bu tip araçlar elinde olan vatandaşlarımız da bir rahatlama sağlayacak, onları her an araçlarına el konulması korkusundan kurtarmış olacağız. Gümrük veya başka yedieminlerde bulunan araçların çürümelerinden kurtararak bunları tekrar ekonomiye kazandırmış olacağız, bunlar yeniden ticarete konulacak, alınıp satılacak. Bu noktada endişesi olan veya elinde olanlara bir imkan getirilecek, kendileri beyan ettiğinde bu takibattan kurtarmış olacak."
 
"İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngörmekteyiz"
 
Bakan Tüfenkci, Perakende ve Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’da ticaretin düzenlenmesinden sorumlu olarak özelikle İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkındaki Yönetmelik Taslağı’nın sektör mensupları ile işbirliği içerisinde ve istişareyle oluşturulduğunu bildirerek, "İlgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, federasyonun da görüşleri alınarak yönetmelik taslağı İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişi, tacirlerle, esnaf ve sanatkarların ikinci el araç alım satım faaliyetlerini, noterlerin bu faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi veya iptaline ilişkin usul ve esasları ikinci el taşıt ticareti yapılan işletme ve toplu pazarlarda aranan şartları, bakanlık ve yetkili idarelerin ikinci el taşıt ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenliyoruz. Yönetmelik taslağında önemli düzenlemeler var,  ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasını öngörmekteyiz. Her önüne gelen ‘Ben ikinci el otomotiv alıyorum satıyorum’ diye ortaya çıkamayacak. Yetkilendirilmiş, yetki belgesi almış, bu işle iştigal eden esnaflarımız veya tacirlerimiz tarafından bu ticari faaliyet sürdürülecek. Bu işle iştigal etmeyen gerçek ve tüzel kişilerin bir takvim yılı içinde ikinci el taşıt satışı yapmaları belli koşullara bağlanmıştır, getirilen düzenlemeyle ikinci el taşıt ticaretindeki aktif profilinin netleşmesi ve kayıt dışı faaliyetlerle vergi kayıplarının önün geçilmesini hedeflemekteyiz. Yetki belgesi alma şartı getirilecek, bu yetki belgesi bakanlıkça öngörülecek gerekli eğitimlerin alınması ön koşuluna bağlanacaktır. Bu düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılması, ikinci el taşıt ticareti ile iştigal edenlerin gerekli niteliklere sahip olması ve bu kişilerin meslek itibarını da korumayı hedef almaktayız. Çünkü bu işle iştigal eden galeri sahiplerinin piyasada şu veya bu nedenle itibarlarının zedelendiğini, itibarlarına yönelik bir takım spekülasyonlar oluştuğunu, böylelikle oluşturulacak meslek grupları ile beraber öncelikle meslek mensuplarının kendi itibarlarını korumalarına yönelik çalışmaları da yapmış olacağız. İkinci el ticaretinde bu yönetmelik taslağı ile aracını bu iş yerine satın için getiren arkadaşımıza satıcı tarafından taşıt teslim belgesi verme şartı getireceğiz, taşıtla ilgili tanıtıcı bilgilerin mutlaka aracın ön yüzünde olması şartını getireceğiz ki zaten bunu yapıyorlar, bir de ekspertiz raporu alma noktasında da bir imkan getirmiş olacağız. Garanti noktasında bir çalışmamız var, bunun süresi ve kilometresini belli bir süre ve kilometre ile sınırlı tutmak şartıyla bir garanti şartı getireceğiz" açıklamalarında bulundu.
 
"Taslakta noterlerin yükümlülüklerini de düzenledik"
 
İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan işletmelerin, toplu iş yerlerinin ve ikinci el taşıtlarının taşıması gereken fiziksel şartları da belirlediklerini söyleyen bakan Tüfenkci, "Belli bir standarda kavuşturmak istiyoruz. Ankara için Otonomi bu standardı zaten sağlamış belki bundan sonra bu şartlarda küçük veya büyük ölçekleriyle başka illerimizde de bu standartları sağlayacak toplu iş yerlerinin oluşmasına da bu yönetmelikle vesile olmuş olacağız. Taslakta ayrıca noterlerin de yükümlülüklerini düzenledik. Bu kapsamda, noterlere ikinci el taşıt satışlarındaki yetki belgesiyle, gerekli görülen diğer belgelerin aranması ve belgeler ibraz edilmeden satış işleminin gerçekleştirilmemesi noktasında da bir takım yükümlülükler getirdik. Ayrıca taslakta, ikinci el taşıt ticareti yapacak işletmelerde ruhsatlandırma, yönetmelikle çıkan sorunların ve şikayet mercilerinin belirlenmesi, bakanlığın denetim yetkisi, yetkili idarelerin perakende işletmelerde yapacağı denetimlerin mahiyeti ve burada aykırı davrananlara da uygulanacak idari para cezalarını bu yönetmelikle belirledik. İnşallah önümüzdeki bir hafta, en geç 15 gün içerisinde de Başbakanlığa Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere sevk edeceğiz" şeklinde konuştu.
 
"Satıcının belli bir garantiyi üstlenmesi gerekir"
 
Bakan Tüfenkci, bir gazetecinin, "Yetki belgesi verilmesi için verilecek eğitimin kapsamı ne olacak, ne tür eğitimler olacak? Garantinin süresi ya da kilometre sınırlaması nasıl olacak?" sorusu üzerine, "İkinci el ticaret yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil, makul bir süre olacak, belki hem süre hem kilometre 10 bin kilometre garantisi gibi veya 6 aylık, 1 yıllık gibi yaşına göre, kademesine göre verilecek standart, herkesin  kabul edebileceği garantileri de vermek zorunda. Eğer arızalı satıyorsa bunu belirtmesi gerekiyor, ikinci el ticaretin de kaporta arızası da olabilir, tamiratı da gerekebilir bunun da ticaretini önlememeniz lazım, o haliyle satması lazım ama bu araç tam, eksiksiz bir araç diye müşteriye satıyorsa, satıcının bunun belli bir garantisini de üstlenmesi gerekir" değerlendirmesini yaptı.