Yerel Basınına Sahip Çık Elazığ!

İlimiz genelinde halen 4'ü günlük, 2 si haftalık olarak yayımlanmakta olan 6 gazete, 9 radyo ve bunlara bağlı internet siteleri ile çeşitli adlar altında yayınlarını sürdürmekte olan 1 resmi bağımsız haber sitesi bulunmakta olup kısaca YEREL BASIN adı ile tanımlanmaktadır.

Yerel Basınına Sahip Çık Elazığ!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

YEREL BASIN, bulunduğu ilin gelişip kalkınabilmesi, halka hizmet ile yükümlü olan kesimler ile halk arasında köprü oluşturabilmesi, İlin ihtiyaçları ve aksayan yönlerinin sergilenmesi ile halk adına uyarı ve denetim görevi yapması, Kamu kurum ve kuruluşları, Meslek Odaları, STK’lar ve Siyasi yelpazenin tüm kesimlerinin çalışmalarının halka aktarılabilmesi, kısaca; eğitimden, sağlığa, kültür sanattan, asayişe; ulaşımdan, ticari hayata istisnasız hayatın akışı içinde olan tüm alanlarda görev üstlenmiş olan en önemli sektörlerin başında gelmektedir.

YEREL BASINI ULUSAL BASINDAN AYIRAN EN TEMEL ÖZELLİK;

Ulusal basın yukarıda değindiğimiz görevleri yurt düzeyinde ve sadece genel anlamları ile gündeme getirirken yerel konu ve sorunlara yeterince yer verebilmesi mümkün değildir. BU NEDENLEDİR Kİ, yerel basın yayın hayatını sürdürdüğü yöre bakımından ulusal basından çok daha fazla önem arz etmektedir.

Adı ister yerel, ister ulusal basın olsun en temel ortak yanları yayın hayatlarını sürdürebilmek için gelir temin etmek zorunda olmalarıdır. Bu gelirlerde de ortak nokta satış gelirleri ve ilan reklam gelirleridir. Her ne kadar Ulusal ve yerel yazılı basın kuruluşlarının gelirleri başlıca iki kalem halinde sayılsa da ulusal ve yerel gazeteler bakımından arada devasa farklılıklar bulunmaktadır. Ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler yaygın dağıtım ağları ile çok yüksek miktarda okuyucuya ulaşıp satış geliri elde ederken yerel gazetelerin satış gelirleri maalesef onları ayakta tutabilecek oranda değildir. Diğer yandan ulusal gazeteler büyük metropollerde kurulu olduklarından holdingler, bankalar gibi kuruluşlardan yurt düzeyinde sağladıkları çok yüksek oranlı reklam gelirlerine sahipken, yerel gazeteler bu kanaldan da yoksundur. Gazetelerimizin yanı sıra İlimizde yayın yapan Radyolarımızın durumları da gazetelerden farksızdır. Ulusal Radyo ve Televizyonlar Devlet işletmelerinden ve bankalardan ciddi gelir temin ederken, çok yüksek RTÜK payları ödeyen yerel radyolarımıza “ kamu spotu adı altında ve bedava yayınlanmak üzere bildirimler gönderilmektedir.

ÖZELLİKLE YEREL BASININ ÖNEMİ

Özellikle yerel basının önemi bakımından 1860’lardan Cumhuriyetin kuruluşuna kadar Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz tarafından çeşitli tedbirler alınmaya çalışılmış ve devlet ilanlarının ya da kamuoyunda bilinen bir başka ifade ile RESMİ İLANLARLA basına destek geleneği 1961’e kadar çeşitli adlarla sürdürülmüş, 1961’de Basın İlan Kurumu’nun (BİK) kurulması ile de yasal bir görünüme kavuşturulmuştur.

Bu deklarasyonumuz halkımızı yerel basının sorunları hakkında bilgilendirme, tüm ilgilileri de uyarı niteliğindedir.

HALKIMIZ ŞUNU ÇOK İYİ BİLMELİDİR

Halkımız şunu çok iyi bilmelidir ki, yerel basınımızın bugün içinde bulunduğu zor durum tek bir nedene bağlı değildir. Yıllardır giderek artan sıkıntılar 2018 Temmuz ayından itibaren döviz kurlarındaki artış nedeni ile had safhaya çıkmıştır. Ülkemizde bulunan kâğıt fabrikalarının özelleştirilmesi ve özelleştirilen fabrikaların üretim yapmamaları nedeni ile kâğıtta dışa bağımlı bir hale gelinmiştir. Gazetelerin diğer sarf malzemelerinin çok büyük bir bölümü de ithal olarak sağlanmaktadır. Bu nedenle maliyetler son bir yılda ikiye hatta üçe katlanmıştır.

Maliyetler artarken gazete gelirleri ise hızla düşmüş ve halen düşmeye de devam etmektedir. Bunun başlıca nedeni ise bazı KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE DEVLET İHALE KANUNUNU DELME GİRİŞİMLERİDİR.

Devlet İhale Kanunu’na göre ilana çıkılarak ihale yöntemi ile mal ya da hizmet alımı yapması gereken birçok kurumun yasal olmayan bir şekilde PAZARLIK ya da DOĞRUDAN alıma gittikleri görülmektedir. Bu durum SAYIŞTAY raporları ile de sabittir.

Devlet İhale Kanununun delinerek yapılan alımlar sadece yerel basının kaynaklarını kurutmakla kalmamaktadır. Bu durum haksız bir rekabeti ortaya çıkarttığından İHALESİZ alımlar devlete daha pahalıya gelmektedir. AYRICA; aynı malı satan onlarca kişi ve kuruluş varken bunların arasında bazıları sürekli büyümekte, diğerleri ise geçim derdine düşmektedir.

ÖTE YANDAN; Kamuoyumuz şunu çok iyi bilmeli ve kavramalıdır ki, bir yerel gazetenin resmi ilanlardan yararlanması çok ağır koşullara tabidir ve yasalarla belirlenmektedir. Resmi ilan alan bir gazetenin istihdam edeceği personel sayısı ve bunların nitelikleri, gazetenin en az kaç sayfa olacağı ve sayfa yüzölçümleri, baskı sayısı, baskı kaliteleri gibi onlarca husus yasalarla belirlidir ve bunlar her yıl birden fazla denetime sahiptir. BUGÜN İTİBARIYLA resmi ilan alma hakkına sahip bir gazetenin aylık maliyeti 20 ile 25 bin lira arasında değişmektedir. ÖZETLE; resmi ilan alma hakkı BEDAVA ya da bazılarının tabiri ile BELEŞ bir hak değil, pahalı ve müeyyideleri ağır bir haktır. Bu hakkı elinde bulunduran İlimizdeki 4 yerel gazetenin özellikle son bir yıl içinde ekonomik sorunlar nedeni ile özel sektörün giderek daralan reklam bütçelerinin yanı sıra bazı aylar tek bir resmi ilan almadan ayakta durmaya çalışmaları mesleklerine duydukları sevgi ve istihdam ettikleri personelleri ve bunların ailelerine karşı sorumluluk duygularından başka bir şey ile izah edilemez.

KAMUOYUMUZUN ALTINI ÇİZEREK dikkatlerine sunmak istediğimiz bir husus, asıl olan TÜM BASIN YAYIN KURULUŞLARININ GÖREVLERİNİ TAM ANLAMI İLE YERİNE GETİREBİLMELERİ İÇİN BAĞIMSIZ OLMALARIDIR. BU DA ANCAK EKONOMİK BAĞIMSIZLIK İLE SAĞLANABİLECEK BİR OLGUDUR. Aksi halde belirli sermaye grupları ya da bir takım siyasi oluşumların himayelerine girmiş bir basın tekelleşmesi meydana gelecektir ki, bu da bir kente ya da ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir.

SONUÇ OLARAK TÜM KAMUOYUNA DUYURURUZ Kİ, Elazığ yerel basını sıkılmış tek yumruk halindedir ve DEVLET İHALE YASASINI DELEREK yok olma noktasına getirenler HUKUKSAL mücadelemiz ile bunun bedelini ödeyeceklerdir.

SENİ KÖR, SAĞIR, DİLSİZ BIRAKMAK İSTEYENLERE KARŞI YEREL GAZETELERİNE, RADYOLARINA, HABER SİTELERİNE SAHİP ÇIK ELAZIĞ.