Serkan GÜRTÜRK

ASİLHAN ARSLAN DESTEKLENMELİYDİ

Serkan GÜRTÜRK

 

İlimiz haraketli günleri yaşıyor. Deprem ve pandemi gündemimin mağduriyetini yaşayan hemşerilerimiz bugünlerde gündeme gelen 6. Bölgenin şokuyla birlikte çifte standarttın resmi olan Giresun ili Dereli ilçesinde sel felaketine maruz kalan her bir esnafa verilen 50 bin TL hibeye karşılık ilimizdeki esnafa kredi olarak verilmesinin tepkisine sahne oluyor.

Siyasi parti ve görüş ayrımı gözetilmeden her bir kurum ve fert tepkisini gösteriyor ve şehrin sahipsizliğinden hareketle siyasilerimize yükleniyorlar.

Bu tepkilere farklı ve şaşı bakmak yerine şehrin lehine çevirecek fırsata döndürmek de en çok eleştiri alan siyasilerimizin elinde.

Bunu başarabilirler mi ya da danışmanlarında böyle bir kapasite var mı bilmem ama akıllı siyasetçi bu krizi fırsata çevirmeyi bilirse kahraman, yapamazsa pasiflikle suçlanma ile karşı karşıya kalacak demektir.

Öncelikle şehrin sesinin gür ve yüksek çıkması, şehre ve insanlara yansıyan önemli bir problemin varlığının göstergesidir. Böylesine bir tepki varsa, bu öylesine dile getirilen ve sırf iktidar milletvekillerini zora sokma gibi sıradan bir sebeple de yapılmayacak kadar önemlidir.

Bu çıkışları ve vatandaşların sosyal medyadaki tepkileri, basın mensuplarının köşe yazılarındaki serzenişleri, kişilere matuf bir tepki değil, şehre olan duyarlılıktır ve belki de vecibedir.

Milletvekillerimiz şehirdeki sorunların ve halkın ortaya koyduğu tepkileri de heybesine koyarak çözüm noktalarına ve makamlarına ulaştırması kendi ellerini güçlendirecek argümanlardır.

Aslında bu konuda en önemli yanlış, deprem sürecinde şehir halkının beklentisi ve sorunlarını dile getiren ETSO Başkanı Asilhan Arslan’ı yok saymak, pasifize etmek ve itibarsızlaştırmakla yapıldı. O gün ETSO Başkanımıza siyasiler ve tüm STK’lar ve medya tam desteğini verseydi belki bugün yaşadığımız sorunların önemli bir kısmını yaşamıyor olacaktık.

Asilhan Arslan, bugünleri görerek durum tespiti yapmış ve ön alıcı açıklamalarını da siyasilerimizin elini güçlendirmeye matuf gerçekleştirmişti.

Bu samimi gayret ve hamleyi hazmedemeyen ve bugün bile buna farklı anlam yükleyen, 6. Bölgede kalınmakla ilgili gayretini ortaya koyan ve bunun mücadelesini verdiğinin ifade edildiği cümlelerden alınganlık gösterip ulu orta tehditler savuran anlayışla bu şehrin varılacak bir hedefi olamaz(!)

 Sorunu çözme ve buna katkı sunmak yerine, sorunu birinci derecede sorun bilip bu uğurda gayret gösterilenlere verilen tepki ve ithamlar, ETSO Başkanı Asilhan Arslan’ı inandığı yoldan geri çevirmeyeceği gibi şehrin geleceğine farklı noktalarda hizmet etme mukadderatını da engelleyemez ve önüne geçemez.

Bu şehirde düzgün insanların sesi daha gür çıkmalı. İşinin ehli ve samimi insanlar daha çok dikkate alınmalı. İktidarın nimetlerinden iktidarın adamlarından daha çok faydalanan ve zülfü yâre dokunulunca feveran eden isimlerin çıkarlarına bu şehir feda edilmemeli. Her konuda halkın vicdanıyla örtüşen görüşleri ifade eden insanlar kurt görünümlü takiyecilerin önüne atılmamalı.Ne diyordu ünsüz bir şair;İlahi Adalette Zaman Aşımı Yoktur ,O Bir Gün Mutlaka Tecelli Edecektir!!!

Yazarın Diğer Yazıları