Ahmet POLAT

TÜRKLERDE SPOR

Ahmet POLAT

 

 

Bu haftaki yazımızda Türklerde sporun tarihi ve hangi branşlar ile ilgilenildiği ve tarihsel yaklaşımları gibi konuları ele alıp bilgi aktarımı yapacağız.

İnsanların vücutlarına ait gücü veya çevikliği yarıştırma, zihin güçlerini kurallara uygun bir biçimde sınama niyeti taşıyan karşılama ve karşılaştırma adına spor denilmekte.

Spor kavramı insanlığın varoluşuyla ortaya çıkan, toplumun içinde bulunduğu dönemin koşullarına ve şartlarına göre yeniden şekillenen bir süreçtir.

 

       
   
 


Spor, öncelikle bedensel bir faaliyet daha sonra ise bir oyun, günlük yaşamdan uzaklaşma, bireyler arasında karşılıklı etkileşim ve sosyalleşme aracıdır.

Spor, kişinin ruhsal ve bedensel gelişimini düzenleyen bir etkinlik gibi görünmekle birlikte çağımızın en büyük sosyal olaylarından biridir. Artık sadece boş zamanlarında eğlenmek, oyalanmak için değil, yaşamını sürdürmek için, “iş ve meslek” olarak da sporu seçebilmektedir insanoğlu…

Öte yandan spor, ahlaksal kurallarıyla da barışın en sağlam köprülerindendir. Sporun tanımı yapılacak olursa; bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü veya belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri olarak tanımlanabilir.

 

Spor Tarihi

İnsanlığın doğa koşulları ile tanışarak ona uyması ve doğada egemen olmaya başlaması ve kendisini korumak için tek araç olan vücudunu ve adaletlerini geliştirmesiyle başlar.

İnsanlık tarihi ile insanın korunma ve güvenliği sağlama mücadelesi birlikte başlamıştır.

 

       
   
 


İlk çağlardan kalma bazı resimler, spor dallarının da yavaş yavaş belirdiğini göstermektedir.

Ancak, spor tarihinin başlangıcı diye adlandırılan resimlerin çoğu savaş ile yakından ilgilidir. Av yakalamak veya düşmandan kaçmak için koşma, atlama ve tırmanma gibi başlangıçta kendini koruma içgüdüsüyle ilgili faaliyetler spora atletizm dalları olarak geçmiştir.

İnsanların araca gerek duymadan başkaları veya hayvanlarla doğrudan beden gücü ile yaptıkları mücadeleler ise güreş ve boksun kaynağı sayılmaktadır.

Spor gelişimi uygarlık tarihini de olumlu yönde etkilemiştir. Ok, kılıç, mızrak, cirit gibi savunma olsun, kayık, kızak, kazak gibi insanı doğaya egemen kılacak çeşitli araçlar yapmıştır. Türk milletinin sosyal tarihi içinde oluşan spor tarihinin, çağlar içindeki akışında, yaşadıkları ortam etkili olmuştur.

 

1-Güreşler:  a-Karakucak Güreşi, b-Aba Güreşi, c-Kırkpınar Yağlı Güreşleri

 

2-Okçuluk

 

3-Binicilik

 

4-Cirit

 

5-Avcılık

 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları