ÜRETMEK KİMİ RAHATSIZ ETTİ?

KENDİ BÜNYESİNDE BULUNAN TESİS VE ÜRETİM MERKEZLERİNİN VERİMLİ ÇALIŞIP ŞEHRE KATKI YAPIP YAPMADIĞINI ARAŞTIRMAYAN BAZI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN, İLİMİZ SÜT ÜRETİCİLERİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLAN ELAZIĞ SÜT ÜRETİCİLER BİRLİĞİ'NİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLEME YERİNE ENGELLEMEYE ÇALIŞMALARI TEPKİ TOPLUYOR .

ÜRETMEK KİMİ RAHATSIZ ETTİ?
TAKİP ET Google News ile Takip Et

KENDİ BÜNYESİNDE BULUNAN TESİS VE ÜRETİM MERKEZLERİNİN VERİMLİ ÇALIŞIP ŞEHRE KATKI YAPIP YAPMADIĞINI ARAŞTIRMAYAN BAZI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN, İLİMİZ SÜT ÜRETİCİLERİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLAN ELAZIĞ SÜT ÜRETİCİLER BİRLİĞİ’NİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLEME YERİNE ENGELLEMEYE ÇALIŞMALARI TEPKİ TOPLUYOR .

 

 

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Elazığ İli ve İlçeleri Süt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halef Ortaç  son günlerde Elazığ kamuoyunun belirli çevreler ve kişiler tarafından aslı astarı olmayan bilgilerle yanlış bilgilendirme ve algı oluşturulduğunu belirterek;göreve geldikleri ilk günden bu yana şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Ortaç üretim ve istihdam konusunda Elazığ ekonomisine ve süt üreticilerine büyük katkılar sağladıklarını açıkladı.

 

İlimizde süt üreticilerinin bir araya gelerek 5200 sayılı tarımsal üretici birlikleri kapsamında kurulan ve süt üreticilerinin üretimlerini talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, pazara standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlamasını sağlamak amacıyla kurulan Elazığ İli ve İlçeleri Süt Üreticileri Birliği, aylık 500 ton süt üretimi ile çiftçilerimize destek olmaya devam ediyor.

 

Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılı Turizm-Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Kapsamında, süt üreticilerinin bir araya gelerek kurdukları Elazığ İli ve İlçeleri Süt Üreticileri Birliği’nin resmi müracaatı sonucu Valiliğin uygun görüşü ile Elâzığ İl Özel İdaresi tarafından hazırlanarak FKA’ya sunulan “Elazığ İlinde Süt Toplama Merkezleri Oluşturma Projesi” kabul edilerek çalışmalar başlanmış.

Süt Üreticileri Birliği’nin statüsü o gün itibarı ile FKA tarafından yapılan çağrı şartlarına haiz olmadığı  için Valilik, şehrimiz için önemli gördüğü bu projeye, İl Özel İdaresi aracılığı ile müracaat etmiş olmakla birlikte projenin asıl sahibi ve uygulayıcısı Süt Üreticileri Birliği oluştu.

 

TÜM YASAL ZORUNLULUKLAR YERİNE GETİRİLİYOR

Süt Üreticileri Birliğinin, şehrin değişik bölgelerinden soğuk zincir şartlarında topladığı sütlerin işlendiği tesisin mülkiyeti İl Özel İdaresinde olduğu için, söz konusu mülkiyet 2015 yılında 5 yıllığına Birliğe kiralanmak suretiyle faaliyetler artırılarak devam ettirilmiş.

Bu süreç içerisinde ödenmesi gereken kiraların birçoğu zamanında ödenmekle birlikte özellikle deprem ve pandemi sürecinde aksama yaşanmış olsa da geçmişe yönelik kiralar, yasal faizi ile birlikte ödendi.

ÜRETENE ENGEL Mİ?

2015 yılından beri süt üreticilerine önemli katkılar sağlayan, kiracı konumunda bulunduğu tesislerle ilgili başta kira olmak üzere her türlü yükümlülüklerini yerine getiren birliği, kamu ve banka kaydı olmayan bir kurummuş gibi niteleyen çevrelerin asıl amaçlarının üretime katkı ve çiftçiye destek mi yoksa üretime engel olmak mı olduğu kamuoyu tarafından merak ediliyor.

 

2.5 MİLYON VERGİ ÖDEYEN KURUM

İlimizde süt üreticilerini destekleyen, çiftçilerimizin başta Tarım ve Orman Bakanlığı, TKDK ve diğer kurumların hibe ve desteklerinden faydalanmalarını sağlayan Süt Üreticileri Birliği’nin bugüne kadar devlete 2.5 trilyon vergi vermesine rağmen kayıt dışı  gösteren anlayış ve buna alet olan bazı basın yayın kuruluşlarının asıl amacının kamu kaynaklarını korumak yerine üretime engel olmak ve bunu değersiz göstermek olduğu ifade ediliyor.

ÖZEL FİRMA DEĞİL “BİRLİK”

Süt Üreticileri Birliği’nin mevcut yasalar çerçevesinde kurulmuş ve kuruluş amacına uygun olarak üreticilerin sütlerini en rantabl şekilde değerlendirmek amaçlı ticari çalışmalar yürüten, yönetim ve denetim kurulları olan ve yine yetkili kurumlar tarafından yıllık işleyiş ve mali denetimlere tabi tutulan bir tüzel kişilik olduğu halde, bu oluşumu özel bir firma olarak değerlendirmek bilgi eksikliği değilse art niyet taşıyan bir yaklaşım olduğu ifade ediliyor.

 

BİRLİK, ÜRETİCİLERE NE KAZANDIRIYOR?

Yasal çerçevede kurulup her türlü kanuni yükümlülüğünü yerine getiren,  tüzel kişiciği sıfatıyla kuruluş amacına uygun ticari faaliyetlerini sürdüren, ilimizde kayıt altına alınan sütlerin tamamının süt primi desteklerini sağlayan, sadece 2020 yılında üreticilere 1.420.000.00 TL destek saplayan Süt Üreticileri Birliği, 800 aileden  deprem ve pandemi süreci dahil olmak üzere düzenli olarak süt almakta ve ekonomiye direkt katkı sağlamakta.

Değişik merkezlerden toplanan ve soğuk zincir ile merkeze aktarılan sütler, gıda mühendisleri tarafından analiz edilmekte ve ardından satışı gerçekleştirilmekte.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilerimize yönelik desteklerden en üst seviyede faydalanmasını sağlayan Birlik, bu konuda en büyük desteği Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’tan görmekte ve bu destekler ilimiz üretici ve ekonomisine önemli katkılar sağlamakta.

 

 

TAHLİYE “KAPANMAK” DEMEK

Süt Üretim Birliği’nin tüm ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve pandemi sureciden kaynaklı kira gecikmelerine rağmen, tüm kiraların faizle birlikte ödenmesine ve yükümlüklerin yerine getirilmesine karşın, aktif olan ve üreticilerin en büyük pazarı olan birliğin, benzer tüm çalışma ve uygulamalarda olduğu gibi kira sözleşmesinin süresini uzatmak yerine “tahliye” gibi tesisin kapısına kilit vurmayı getirebilecek bir talepte bulunmanın mantığı da anlaşılamadı.

 

BİRLİĞİN KENDİSİ  TEMİNAT

Bazı İl genel Meclisi Üyelerinin Süt Üreticiler Birliğini muhatap ve güvence kabul etmemeleri, bunun yerine bir şirketin muhatap alınması ve onunla sözleşme yapılması gibi önerisinin de mantıklı bir izahı olmadığı ifade eden üreticiler, bu cümlenin kasıtlı kullanıldığını belirtiyorlar.

Yasal çerçevede 2010 yılında kurulmuş, 2015 yılında kamu kurumlarının ortaklığında önemli bir proje geliştirerek ilimiz ve ilçelimizden aylık 500 ton süt toplayıp bunu üst üretici ve işleyici firmalar pazarlayan tüzel kişiliği haiz bir Birliği,  yasal görmeyip muhatap kabul etmemek, devleti ve işleyişi bilmeme eşdeğer olarak görülüyor.

 

 

ASIL AMAÇ NE?

İlimizde süt üreticilerinin en önemli ve güvenli kuruluşu olan, üreticilerin sütlerini değerinin üzerinden alarak ekonomiye kazandıran Elazığ Süt Üreticileri Birliği’nin faaliyet gösterdiği tesisin İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunmasının şehir ekonomisine devletin önemli bir katkısı ve destekçisi olarak görmek ve desteklemek yerine tahliye edilerek faaliyetlerinin durdurulmasını istemenin farklı bir sebebi olacağını ifade eden süt üreticileri, bu düşünceleri ifade eden meclis üyelerinin mevcut yönetime karşı  geçmişe dayalı özel husumetleri olan  kişilerden yanlış bilgilendirildiğini ifade ediyorlar.

 

ÜRETİME DÜŞMANLIK YAPILMAMALI

Tüm kamu kurumları gibi kamu yararına çalışan Birliklerin de belirli yasalar çerçevesinde kurulan ve yine belirli periyotlarla denetlenen kurumlar olduğunu ifade eden birlik üyeleri, zor şartlar altında üreten, köylülerimize ekonomik katlı yanında ülke ekonomisine değer üreten birliklerin devam etmesini istemek ve üretiminin daha da artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak yerine, tahliye isteyip üretime son verdirmeyi önermek ve bunu yaparken de usulsüzlükler yapılıyor algısını oluşturmanın ne memleket severlik ne de seçilmiş bir üyenin tavrı olacağını belirtiyorlar.

DESTEK OLUNMALI

Son yıllarda yerli üreticiye destek anlamında birçok proje hayata geçirilmek amacıyla birçok kurumun gayret gösterdiğini, yine üreticiler için değişik kaynaklardan kredi kullandırılarak tesisler açılması yönünde Elazığ Valimiz Erkaya Yırık  ve diğer kamu kurumu yetkilileri çırpınırken, 6 yıldan beri aktif bir şekilde çalışan, üyelerini memnun eden ve hiçbir sorun yaşanmayan Süt Üreticileri Birliği’nin tahliyesi ve ardından kapanması teklifinin ülke ve şehrimiz gerçekleri ile çeliştiğini ifade eden birlik üyeleri, bu konuda engelleme değil destek beklediklerini belirtiyorlar.