Üniversiteler Dönem Sonu Sınavlarını Online Yapacak

Koronavirüs ( covid-19 ) nedeniyle Mart ayında üniversitelerde yüz yüze eğitim dönemi sona ererek online eğitim dönemine geçiş yapıldı. Vize sınavlarının online yapılması üzerine yapılan ilk açıklamada isteyen üniversitelerin dönem sonu sınavlarını yüz yüze yapılacağı söylenmişti. Bunun üzerine Yök'ün yaptığı son açıklamada üniversitelerin yüz yüze sınav yapmalarının tehlikeli olabileceği için online olarak dönem sonu sınavlarının yapılması gerektiğini açıkladı.

Üniversiteler Dönem Sonu Sınavlarını Online Yapacak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Yök tüm üniversitelere gönderdiği yazıda ‘’Sağlık Bakanlığının Yükseköğretim Kuruluna hitaben yazdığı 11.05.2020 tarihli ilgi yazısında "Şehirlerarası kitlesel öğrenci hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi durumların, kontrol altına almakta olduğumuz pandemi mücadelesinde önlenemez bir risk oluşturacağı görülmektedir. 2019-2020 eğitim yılının bu tür risklere meydan vermeden tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulunun daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz etmektedir."  ifadesi yer almaktadır. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından başlangıcından itibaren COVID-19 küresel salgını ile ilgili özellikle yükseköğretim alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeler yakinen takip edilmektedir.  Bu bağlamda 23 Mart 2020 itibariyle dijital ortamda eğitime geçilmiş, vaka sayıları da takip edilerek süreçte yükseköğretim kurumlarımıza; teorik ve akabinde uygulamalı eğitimlere yönelik olarak  kendi  alt  yapı  imkanları,  ilgili  programın  kazanımları  ve  öğrenci sayılarını  da  göz  önünde  bulundurarak  kendi  tedbirlerini  almaları  yönünde  güçlü koordinasyon, çevik yönetim, esnek kararlar, yetki devri gibi esaslar çerçevesinde bir hareket zemini oluşturulmuştur. Sınavlara yönelik olarak da üniversitelerimiz çoğu dijital imkanlar ile çevirimiçi  ortam  başta  olmak  üzere  farklı  yollara  ilişkin  planlamalarını  yapmaktadırlar. Yükseköğretim Kurulu olarak bütün bu süreçlerde vurgu yaptığımız dikkate alınması gereken iki  hususun;  sınavların  şeffaf  ve  denetlenebilir  olması  ile  öğrencilerin  bedeni  ve  ruhi sağlıklarını dikkate alan, yani öğrenci merkezli olması gerektiğidir. Konunun  hassasiyetine  binaen,  11.05.2020  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu toplantısında  Sağlık  Bakanlığı'nın  ilgi  yazısındaki  konuya  ilişkin  talebi  ve  salgın  süreci değerlendirilmiş olup; Dönem  sonu  sınavları  ile  bu  eğitim  ve  öğretim  yılına  ait  diğer  sınavların  yüzyüze gerçekleştirilmemesine,  bu  sınavların  üniversite  yetkili  kurullarınca  tercih  edilecek  dijital imkanlar  veya  ödev,  proje  gibi  alternatif  yöntemlerin  uygulanarak  yapılmasına  karar verilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.’’ İfadelerine yer verildi.