ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İŞKUR'DAN BÜYÜK DESTEK

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak amacıyla Elazığ İşkur İl Müdürlüğü yeni bir istihdam projesine imza atarak her dönem olduğu gibi bu dönemde istihdama yönelik olarak başlattığı çalışma hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İŞKUR'DAN BÜYÜK DESTEK
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konuyla ilgili olarak  gazetemize açıklamada bulunan Abdullah Balcı şu ifadeleri kullandı;

 

Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır. 
Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

LİSANS ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU ŞARTLARI 2.500 TL.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak 
3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak 
Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak 
Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak 
Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak 
Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır. 
Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir. 
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir. 
Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır. 

YÜKSEK LİSANS ÖRENCİLERİ BAŞVURU ŞARTLARI  5.000 TL

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak 
3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak 
Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak 
Tez aşamasında olmak ya da ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak 
Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır. 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU ŞARTLARI 7.500 TL

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak, 
3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak 
Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak 
Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez çalışmasını gerçekleştiriyor olmak 
Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 10.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak 
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak 
Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır. 
Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir. 
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir. 
Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır. 
Akademik Çalışma Alanları
1-İşgücü arz ve talebi alanında; işgücü ve istihdamın yapısı, işgücü arzı, işgücü talebi, beşeri sermaye, işgücü verimliliği, emeklilik ve emeklilik politikaları, sosyal güvenlik politikaları, sosyal politika 
2-Ücretler ve işgücü maliyetleri alanında; ücret seviyesi ve yapısı, ücret farklılaşması, ücret dışı işgücü maliyetleri 
3-İşgücü piyasası ile ilgili ekonometrik modeller, genel denge ve dengesizlik alanında; model oluşturma ve tahminleme, büyük veri seti ile modelleme ve tahminleme, girdi-çıktı tabloları ve analizi, hesaplanabilir ve diğer uygulamalı genel denge modelleri 
4-Belirli işgücü piyasaları alanında; monopson ve bölünmüş işgücü piyasaları, tarımsal işgücü piyasası, kamu sektörü işgücü piyasası, kayıt dışı işgücü piyasası 
5-Endüstri ilişkileri, sendikalar ve toplu sözleşme alanında; sendikaların yapısı ve etkisi, anlaşmazlık çözüm mekanizmaları, toplu sözleşme, endüstri ilişkileri 
6-İşgücü hareketliliği, işsizlik ve açık iş alanında; coğrafi işgücü hareketliliği, nesiller arası hareketlilik, işgücü devri, işsizlik modeli ve süresi, iş arama modeli, işsizlik sigortası 
7-Ulusal ve uluslararası işgücü standartları alanında; çalışma koşulları, işgücü kompozisyonu, çalışanların hakları 
8-Demografi alanında; demografik trend, aile yapısı, aile ve çalışma hayatının uyumlaştırılması 
Mesleki rehberlik, iş ve meslek danışmanlığı, kariyer danışmanlığı 
İstihdam politikalarının analizi ve değerlendirmesi 

Akademik Çalışma Programı kapsamında her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlanacaktır. 
Başarılı adaylara verilecek destekler karşılıksız olacak ve destek sahiplerine herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir''dedi.