ÜÇLÜ VARDİYA, GÜÇLÜ SALGIN

PANDEMİ DÖNEMİNDE EN ÇOK ÇALIŞAN VE HEM BEDENİ HEM DE PSİKOLOJİK AÇIDAN YIPRANAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, 3 VARDİYELİ ÇALIŞMANIN FAYDADAN ÇOK ZARARI OLACAĞINI İFADE EDİYORLAR.

ÜÇLÜ VARDİYA, GÜÇLÜ SALGIN
TAKİP ET Google News ile Takip Et

PANDEMİ DÖNEMİNDE EN ÇOK ÇALIŞAN VE HEM BEDENİ HEM DE PSİKOLOJİK AÇIDAN YIPRANAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, 3 VARDİYELİ ÇALIŞMANIN FAYDADAN ÇOK ZARARI OLACAĞINI İFADE EDİYORLAR.

 

Fırat Üniversitesi Hastanesi, artan Covid19 vakalarını gerekçe göstererek üçlü vardiya sistemine geçti. Saat 08:00 -16:00, 16:00-24:00, 24:00-08:00 şeklinde uygulanacak olan üçlü vardiya sistemine sağlık çalışanlarından tepkiler geldi.

Covit 19 sürecinde en çok fedakârlıkta bulunan ve risk altında insanlarımıza sağlık hizmetlerini verme gayretinde olan Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışmaları, hastane yönetimi tarafından uygulamaya konulan 3 vardiyalı çalışma sisteminin, yoğun personel sirkülasyonu sebebiyle daha büyük riskler getireceğini ifade ediyorlar.

Konuyla ilgili olarak harekete geçen Sağlık Hak-Sen, hastane yönetimine yaptığı başvuru ile uygulamama konan 3 vardiyalı sistemin hem sağlık sistemi, hem hasta memnuniyeti hem de çalışanların güvenliği açısından mahsurlarını sıraladı ve uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık Hak-Sen Bölge Koordinatörü Ahmet Eskin  gazetemize yaptığı açıklamada Fırat Üniversitesi yönetimine sundukları  raporda şu görüşlere yer verdiğini açıkladı:

  “Hastane yönetiminin, hastane çalışanları hakkında üçlü vardiya sistemine geçme konusunda karar aldığı. Bu sistemden duyulan rahatsızlık, çalışan sağlık personellerine ve kamuoyuna olumsuz yansıyan bir durum haline gelmiştir.

 Sivil Toplum Örgütleri olarak, kurum menfaatlerinin yanı sıra kamu çalışanlarının da çalışma koşullarının gözetilmesi ve iş barışının sağlanması kanaatindeyiz.

Ülkemiz ve ilimiz genelinde COVİD-19 sürecinde sağlık çalışanlarının iş gücünün on kat arttığı kesin olmakla beraber, zaman zaman sağlık personeli arkadaşlarımızı şehit vermenin haricinde psikolojik vakalara da sebep olmakta. Çalışan sağlık personelinden edinilen bilgilere göre;  hastanenizin çalışanlarının hiçbir görüşüne başvurulmadığı, üçlü vardiya sisteminin artı ve eksi yönlerini hesaplamadan geçilen bu uygulama sağlık personelinizin %98’ini rahatsız etmiş görülmektedir.

 

Oysaki: Güvenli, nitelikli ve verimli sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için sağlık çalışanlarının kapasitelerinin en üst düzeyde kullanabilecekleri ve mükemmel performans gösterebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır. İşe yönelmeyi sağlayan önemli bir etken olarak iş doyumu, çalışanların işini ve çalışma ortamını değerlendirmesi yoluyla geliştirdiği duygusal bir tepkidir. Tüm hastane sağlık personellerini kapsayacak şekilde ayarlandıktan sonra kullanılması şarttır çünkü çalışma ortamı iş doyumunu, iş doyumu ise çalışma ortamını etkiler. Çalışmanın sonunda, çalışma ortamı değerlendirilmesinin alt boyutlarından;  yönetim desteği, meslektaş desteği, birim desteği, çalışma ortamı iş yükü algısı, mevcut işini sürdürme niyeti ve genel çalışma ortamı algısı ile genel iş doyumu düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca çalışma motivasyonunda göz önünde bulundurulması bir elzemlilik gerektirir.

İllerin nüfus, ulaşım, yerel koşulları ile coğrafi özelliklerine göre hasta müracaatlarının yoğun olduğu saatler uzman hekim ve diğer sağlık personellerinin durumu da dikkate alınarak valiler tarafından belirlenmesi ilkesi (Sağlık Bakanlığı çalışma saatleri genelgesi 17.02.2004)

Ayrıca üçlü vardiya sistemi sonucunda koyulan personel servislerinin birçok çalışan sağlık personellerine hitap etmediği, servisin son durağından sonra en az iki km. yol yürümesi gece 00.00’dan sonra sıkıntı yaratacağı gibi ilimizin coğrafik durumunun da göz önünde bulundurulmadığı (Hankendi, Akçakiraz, Mollaköy, Malatya, Bingöl vs.) depremden sonra (mecburi) seyrek yerleşmenin dikkate alınmaması bir başka eksiklik olarak görülmüştür.

Hasta memnuniyetinin yanı sıra çalışan memnuniyetinin göz önünde tutulması çalışanın gece geç saatlerde  “..başının çaresine bak..” algısının oluşturulması biz Sivil Toplum Örgütlerini ve sağlık çalışanlarını bir hayli üzmektedir. Çalışanların herhangi bir olumsuz olayla karşı karşıya kalması tamamen hastane idaresinin sorumlu olduğu, Sağlık Bakanlığı bünyesinde de bu uygulamaya geçilmek istendiğini ancak yukarıda saymış olduğumuz sıkıntıların yaşanması nedeniyle üçlü vardiya sisteminden vazgeçilmiştir.

Umulur ki: Hastane yönetiminizin uygulanabilirliği sıkıntı yaratan bu sistemi tekrardan göz geçirerek hem kurumun hem de çalışanın huzur ve iş barışı değerlendirilir.”                                                        

BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Çalışanlar arasında herhangi bir anket ya da uygulamanın birçok alanda ortaya koyacağı mahsurların yeterinde değerlendirilmeden alınan 3 vardiyalı çalışma esasının Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler dahil hiçbir üniversite hastanesinde uygulanmadığına dikkat çeken sağlık çalışanları, Fırat Üniversitesi Hastanesinde uygulanan çalışma saatlerinin personelin moral ve motivasyonunu bozduğunu ifade ediyorlar.

 

GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE

3’lü vardiya esasına göre gece 24’de işten çıkan personelin ulaşım sorunu yaşadığını yine bayan personelin gecenin geç saatlerinde evine ulaşmada güvenlik problemi yaşayacağını belirten sağlık çalışanları, bu konuda önemli bir risk altında olduklarını ifade ediyorlar.

 

SİRKÜLASYON ARTIYOR

Geçmişte iki vardiya çalışma esasına nazaran şimdi uygulanan 3 vardiyalı çalışma takvimine göre personellerin hem kendileri hem de vatandaşlarla daha çok temas halinde olmak zorunda kalacakları ve bunun da salgının seyrini artırmakla birlikte bulaşı riskini önemli oranda artıracağına dikkat çeken çalışanlar, bu uygulamanın vaka sayısının artmasına sebep olacağını ifade ediyorlar.

AİLE HAYATI VE ÇOCUKLAR OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Fırat Üniversitesi hastanesinde uygulanan 3’lşü çalışma takviminin özellikle çocukları ve aile hayatını da olumsuz olarak etkilediğine vurgu yapan sağlık çalışanları, bu durumun kendilerinde yarattığı psikoloji ile verimlerinin de düştüğüne dikkat çekiyorlar.

HASTALAR DA ŞİKAYETÇİ

3 vardiya uygulamasına hastaların da tepki gösterdiklerini ifade eden çalışanlar, günde üç ayrı hemşire ve çalışanlarla muhatap olan, ilaç tedavisi ve tetkiklerle ilgili zaman zaman karışıklığa sebep olan uygulamanın hasta memnuniyeti açısından da sorun teşkil ettiğini belirtiyorlar.

Bir günde aynı işi yapan personelin üç kez değişmesinin doktorların iş verimi ve performansını da olumsuz etkilediğini belirten sağlık çalışanları, bunun da çalışma ortamındaki huzur ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini ifade ediyorlar.

3’lü çalışma esasının poliklinik hizmetlerine de olumsuz yansıdığına dikkat çeken çalışanlar, gündüz  poliklinik hasta sayıları ve diğer saatlerdeki hasta sayıları karşılaştırıldığında bu durumun net olarak görüleceği ifade ediyorlar.