SGK Kurum Başkanlığı İle Bankalar Arasında İşbirliği Protokolü

Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sıtkı Erman,yazılı bir açıklama yaparak,'Bilindiği üzere, 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' ile Kurumumuzun bazı alacakları yeniden yapılandırılmıştır.'dedi.

SGK Kurum Başkanlığı İle Bankalar Arasında İşbirliği Protokolü
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Erman açıklamasında şunları ifade etti:“Bu kapsamda Kurumumuz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında İş birliği Protokolü 28.07.2021 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan Protokoller ile 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

    a) (b) bendi kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında 4(b) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının (yapılandırılmış sigorta primi, genel sağlık sigortası borcu ve durdurulan sürelerin ihyası dâhil) tasfiyesine yönelik Bankadan sigorta prim borcu kredisi kullandırılması,

    b) (b) bendi kapsamındaki hizmetlerine ait sigorta prim borcu (zorunlu veya isteğe bağlı) bulunup bu hizmetler dikkate alındığında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların sigorta prim borçlarının tasfiyesine yönelik Bankadan sigorta prim borcu kredisi kullandırılması,

    c) (a) ve/veya (b) bendi kapsamında hizmetleri bulunan ve bu hizmetler dikkate alınarak sadece hizmet borçlanması (5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamındaki borçlanmalar) yapılması suretiyle yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların borçlanma tutarlarının tasfiyesine yönelik Bankadan kredi kullandırılması,

    d) 5510 sayılı Kanunun EK-5 ve EK-6 ncı maddesi kapsamında çalışanların hizmetleri dikkate alındığında 4(a) ve 4(b) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının tasfiyesine yönelik Bankadan sigorta prim borcu kredisi kullandırılması, amaçlanmaktadır.

    Söz konusu Protokoller gereğince, Kurumumuza borcu olan sigortalılarımıza aylık %1,55 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli kredi kullandırılacaktır. Bankalar, kredi vade ve faiz oranlarını değişen piyasa koşulları ve potansiyel kredi hacmi çerçevesinde oluşan kredi kullandırımlarına göre belirleyebilecekler veya revize edebileceklerdir. Bankalar, kredi vade ve faiz oranlarında meydana gelecek değişiklikleri Kuruma yazılı olarak bildireceklerdir. Protokoller gereğince, kredi kullandırılması işlemleri nedeniyle sigortalı adına Bankalar tarafından Kuruma yapılacak ödemeler, 01.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) aktarılacaktır.

Yapılandırma kapsamında kredi kullanacak sigortalılar, tercih ettikleri T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın şubelerine Kurumumuzdan alacakları EK-2 belgesi ile müracaat edebilecektir.”dedi.