Ölçü ve Tartı Aletleri Periyodik Muayene İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru

Ölçü ve Tartı Aletlerinin Periyodik Muayene müracaatları 29 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir.

Ölçü ve Tartı Aletleri Periyodik Muayene İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru
TAKİP ET Google News ile Takip Et

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri ölçü ve tartı aletinin türüne göre aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarca yürütülmektedir.

 

1-) Kanun hükümlerine göre ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu bulunmaktadır. Ölçü ve ölçü aletlerinin 2020 yılı periyodik muayene müracaatları 1 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup, Şubat ayının son gün mesai bitiminde sona erecektir. Akaryakıt istasyonlarında kullanılmakta olan akaryakıt ve LPG sayaçları, tartım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri ile diğer tartı aletleri (aks kantarları, demiryolu sarnıçlı vagon kantarları vb.) periyodik muayeneleri 2 yılda bir TSE ye müracaatları yapılır.

2-) Elektrik, Su, Hava gazı Doğal gaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir yapılır ve müracaatları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

---- Isı sayaçlarının muayene geçerlilik süresi 5 yıldır.

3-) Yönetmenliğin geçici 1 ve geçici 2 nici maddesine göre,2015 yılı ve öncesinde imal edilerek piyasaya arz edilen ısı sayaçlarının kullanıcıları tarafından periyodik veya stok muayeneleri yaptırmak üzere 2020 yılı Ocak ayının başında Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurulması ve 31/12/2020 tarih sonuna kadar muayenelerini yaptırmak gerekmektedir. Muayeneleri Bakanlığımız tarafında yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılmaktadır.

4-) Açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli terazilerin periyodik muayene müracaatları bağlı bulundukları ELAZIĞ veya PALU,KOVANCILAR Belediyesi Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına yapılacaktır.

5-) Otomatik tartı aletleri, I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (eczane/kuyumcu ve laboratuvarlarda kullanılan tartı aletleri), tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri muayenesi yapılacak olan, market, bakkal, kasap, manav gibi işyerlerinde ki tartı aletleri), taksimetreler ve takografların periyodik muayene müracaatları ise belgelendirilmiş Yetkili Muayene Servislerine yapılacaktır.

Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmadan kullanılması yasaktır. Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullananlara 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca İdari para cezası uygulanan ve tutanakla tespit edilen uygunsuzluğun tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ortadan kaldırılmaması halinde bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Ölçü ve tartı aletleri kullanıcılarının ileride mağdur duruma düşmemeleri açısından periyodik muayene müracaatlarını ilgili kuruluşlara en geç 29 Şubat 2020 tarihine kadar yapmaları zorunlu bulunmaktadır.

 

Esnaf ve Sanayicilerimize önemle duyurulur.