Majistral Eczacıları Derneği'' Haksızlıkları Reddediyoruz''

Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu yaptığı basın açıklamasında eczacılara yapılan haksızlıklara dikkat çekti.

Majistral Eczacıları Derneği'' Haksızlıkları Reddediyoruz''
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu “Eczacılara Yapılan Haksız ve Hukuka Aykırı Uygulamayı Reddediyoruz! Bilindiği üzere, dünyada COVID-19 pandemisi her geçen gün şiddetini artırarak can almaya devam etmektedir. Bu ülkenin eczacıları olan bizler; bugün sağlık sisteminin birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak, bireysel sağlığımızı hiçe sayıp kamu sağlığını ön planda tutarak, tüm çalışanlarımızla beraber, fedakarca özgün sağlık hizmetini sunmaya devam etmekteyiz. Bu süreçte ülkemizde COVID-19’dan yaşamını ilk kaybeden sağlık meslek mensubunun serbest eczacı olmasının asla bir tesadüf olmadığını hatırlatmak isteriz. Tüm bu zor şartlar altında görevlerimizi eksiksiz ifa ederken; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Reklam Kurulu’nun 25.03.2020 tarihli 294 ve 295 sayılı toplantılarında; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eczanelerde maske, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerle ilgili yapılan usule aykırı denetimlere istinaden verdikleri kararlar gereğince, bazı meslektaşlarımıza haksız ve hukuka aykırı bir şekilde ağır idari para cezaları uygulandığını üzülerek görmekteyiz. Söz konusu ürünlere aşırı talep olması, temel ihtiyaç haline gelen bu ürünlerin temininde yaşanılan zorluk, ürünlerin girdi maliyeti ve döviz kurlarındaki artış sonucunda, ürün fiyatlarının yükseldiği ortadayken ve eczacıların perakende satıcı oldukları gerçeği göz ardı edilerek, yaşanan sorunların nedeni eczacılarmış gibi hareket edilmesi bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kılmıştır. Maske, dezenfektan ve diğer ürünlerin fiyatlarındaki anormal fiyat artışının sorumlusu asla eczacılar değildir. Somut olayda; ilgili kurul tarafından meslektaşlarımız aleyhine, sadece soyut beyanlara itibar edilerek ve savunma hakları kısıtlanarak, gerekli belge ve dokümanlar toplanmadan verilen idari para cezası tayinine ilişkin kararlar hukukun genel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bununla birlikte; ilgili idari para cezalarına ilişkin kararlar tebliğ edilmeden Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen bülten ile meslektaşlarımızın eczane isimlerinin teşhiri, hem meslektaşlarımızın kişilik haklarına müdahale ile ticari itibarını zedeleyici nitelikte sonuç doğurmakta hem de bu şekilde meslek grubumuz açıkça rencide edilmektedir. Fiyat artışlarının önlenmesi ve kalitesiz ürünlerin kontrolsüz bir şekilde eczaneler dışında satılmasının önlenmesinde, sağlık açısından hayati önem arz eden bu ürünlerin, sorumlu kurumlar tarafından tek elden eczanelere fiyat sübvansiyonu uygulanarak verilmesi talebimizi yetkililere duyuruyoruz. Kamu hizmeti niteliğinde sağlık hizmetinin sağlayıcılarından olan bir meslek grubunu karalamaya yönelik bu şekilde haksız ve hukuka aykırı girişimleri kınarken; haksızlığa uğramış meslektaşlarımızın yalnız olmadığını, kendilerine bu şekilde para cezası uygulanan tüm meslektaşlarımıza istenildiği takdirde hukuki desteği sağlayacağımızı, eczacının yaşadığı her sorunun sanatımızdan bağımsız olmadığı düşüncesiyle kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. “ ifadeleri ile şikayetlerini dile getirdi.