Kredi Kefalet Paketi Protokolü İmzalandı

Elazığ TSO Başkanı ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Asilhan Arslan, koronavirüsün ekonomi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla oluşturulan KGF Kefaletli Kredi Destek Paketlerini Açıkladı.

Kredi Kefalet Paketi Protokolü İmzalandı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

1. İŞ’E DEVAM DESTEK PAKETİ:

 

Bu pakette toplam kefalet limiti 40 milyar TL olup, Kamu bankaları tarafından azami 6 ay ödemesiz dönem de dahil olmak üzere 36 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılacak kredilere, %80 oranında kefalet sağlanacaktır.

 

İş’e devam destek paketi kapsamındaki kefalet limitleri, yararlanacak işletmelerin yılsonu cirosuna göre farklılaşmaktadır:

0 – 25 milyon TL cirolu işletmelere 10 milyon TL

25 – 125 milyon TL cirolu işletmelere 50 milyon TL

125 milyon TL ve üzeri cirolu işletmelere 100 milyon TL kefalet limiti uygulanabilmektedir.

Kefalet komisyonu bir kereye mahsus olmak üzere %0,75 oranında alınacak, takip eden yıl kefalet komisyonu alınmayacaktır.

Program Ortağı Bankalar, Hazine Destekli KGF Kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları ekspertiz, sigorta vb. işlemler için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon dışında işletmelerden, her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,75’i oranında yıllık komisyon tahsil edebilecekler.

-Ekran KJ si:İş’e Devam Destek Paketinde Program ortağı olan bankalar; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası

 

2. OPEX KREDİ DESTEK PAKETİ:

 

İşletmelerimizin Operasyonel gücüne destek olacak bu pakette toplam kefalet limitini, 16 milyar TL olarak belirledik.

Özel bankalar tarafından azami 3 ay ödemesiz dönem de dahil olmak üzere, 12 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılacak kredilere de %80 oranında kefalet sağlanacaktır.

Bu pakette de sektör ayrımı bulunmamakla birlikte, kredinin, maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletmelerin sözleşme veya faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin karşılanması amacıyla kullandırılması şartı yer almakta olup, bu paketi kullanan şirketlerimizin giderlerini, sözleşme veya fatura ile belgelendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Opex Kredi Destek Paketinde de Kefalet limitleri, yararlanacak işletmelerin yıl sonu cirosuna göre farklılaşmaktadır:

0 – 25 milyon TL cirolu işletmelere 5 milyon TL

25 – 125 milyon TL cirolu işletmelere 25 milyon TL

125 milyon TL ve üzeri cirolu işletmelere 50 milyon TL kefalet limiti uygulanabilmektedir.

MEDYA KURULUŞLARI Tarih : 03/04/2020 Sayı : 660- Konu : KGF Destek Paketi Hk.

 

Bu pakette kefalet komisyonu bir kereye mahsus olmak üzere, %0,5 oranında alınacak, izleyen yıl kefalet komisyonu alınmayacaktır.

 

Anlaşmalı Bankalar, Hazine Destekli KGF Kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar, protokolle belirlenen ve KGF’ye ödenecek komisyon dışında herhangi bir şekilde masraf, ücret ve komisyon talep etmeyeceklerdir.

-Ekran KJ si: Opex Destek Kredi Paketinde Program ortağı olan bankalar; Türkiye İş Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, ING Bank, Şekerbank

 

 

3. ÇEK ÖDEME DESTEK PAKETİ:

 

İş dünyamızın bu dönemde en çok sıkıntı yaşadığı konulardan biride çek ödemeleridir. KGF Yönetimi olarak, bu süreçte iş insanlarımızı az da olsa rahatlatacağını umut ettiğimiz Çek Ödeme Destek Paketimizin kefalet limitini de 8 milyar TL olarak belirledik.

Kamu/Özel, tüm bankalar tarafından azami 3 ay ödemesiz dönem dahil,12 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılacak kredilere, %80 oranında kefalet sağlanacaktır.

Çek Ödeme destek Kredisi Paketi için de sektör ayrımı bulunmamakla birlikte kredinin, 25.03.2020 tarihi sonuna kadar yapılan gerçek ticari ilişkilere dayalı olarak 30.06.2020 tarihine kadar keşide edilen çeklerin finanse edilmesi amacıyla kullandırılması şartı aranmaktadır.

 

Kefalet limitleri, yararlanacak işletmelerin yıl sonu cirosuna göre farklılaşmaktadır:

0 – 25 milyon TL ciro 1 milyon TL

25 – 125 milyon TL ciro 5 milyon TL

125 milyon TL üzeri ciro 10 milyon TL

 

Çek Ödeme Destek Kredisi paketinde de kefalet komisyonu bir kereye mahsus, %0,5 olarak uygulanacaktır.

Bankalar, Hazine Destekli KGF Kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve KGF’ye ödenecek komisyon dışında işletmelerden bir defaya mahsus ve peşin olarak kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edeceklerdir.