İl Hıfzısıhha Meclisinden Yeni Kararlar

Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi, ilimiz Valisi Erkaya Yırık başkanlığında yeni kararlar aldı.

İl Hıfzısıhha Meclisinden Yeni Kararlar
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Alınan yeni kararlar şu şekilde sıralandı;

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca kararlaştırıldığı, 17.03.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek Bakanlıklarına bildirildiği ilgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilecekleri değerlendirildiği belirtilerek, Valilik/Kaymakamlıklarca, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin faaliyetleriyle ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenilmiştir.

Bu kapsamda;

1-İlimizdeki internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kurallara bağlı kalmak kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine, bu işyerlerinin işletmecileri tarafından temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere ilgili tüm tedbirleri eksiksiz şekilde almalarına,

2- İlimizdeki internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin İşletmecileri tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planının hazırlanmasına, müşteri kapasitesinin mesafe kuralına göre belirlenmesine, kapasite bilgisinin işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılmasına ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul etmelerine,

3- Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişlerinin işletmeci tarafından internet kafelerin/salonlarının ve elektronik oyun yerlerinin girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılmasına,

4-İlimizdeki İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlamanın (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde işletmeci tarafından yapılmasına, aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulmasına, bu mesafenin yer işaretleriyle belirlenmesine, tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe bırakılmasına,

5- İlimizdeki internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirlerin alınmasına,

6-İlimizdeki İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışanın alınmamasına, İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilmesine, kullanılmış maskelerin kapaklı çöp kutusuna atılarak ve çöp kutusunun düzenli olarak boşaltılmasına,

7- İlimizdeki İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun  işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısında tedbirin alınmasına,  dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyicinin (kapının her iki tarafından tutturularak asılmasına, basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulmasına, İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,

8- İlimizdeki İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun  işyerlerinde müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmasına, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali (POS cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenmesine/dezenfekte edilmesine, masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve malzemelerin her müşterinin kullanımından sonra %70’lik alkolle silinmesine,

9-Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılmasına, kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmemesine, çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemelerin kullanılmasına,

10-İlimizdeki İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve servis alanlarının işletmeci tarafından, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenmesine,

11-İlimizde faaliyete başlayacak olan internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin ayda en az iki kere Valilik koordinasyonunda; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı personelinden oluşan komisyon tarafından denetlenmesinin sağlanmasına,

12-İlimizde alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezlerinin de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesinde belirtilen esaslar dahilinde hizmet verebilmesine,

13- İçişleri Bakanlığının 26.06.2020 tarih ve E.10202 sayılı İnternet Kafeleri Salonları ve elektronik Oyun Yerleri konulu genelgesinde Personele Yönelik Önlemler, Müşterilere Yönelik Önlemler, Temizlik ve Hijyene yönelik önlemler  başlıkları altında belirtilen tüm kurallara ve önlemlere işletmecilerce uyulmasının sağlanmasına,

14-Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince 3.150 TL idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği, Vali ve Kaymakamların başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantılarının 13/03/2020 tarih ve 5198 sayılı Genelgeyle iptal edildiği, alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında,  01.07.2020 tarihinden itibaren Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlatılması gerektiği belirtilerek, tedbirlere ilişkin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli kararların alınması istenilmiştir.

Bu Kapsamda;

1-İlimizde düzenlenecek muhtar/halk toplantılarının 01.07.2020 tarihinden itibaren başlatılmasına, toplantı  sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasına,

2-İlimizde toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz uyulmasına,

3-İlimizdeki toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;

a) Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeninin alınmasına (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),

b) Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 38 0C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,

c) Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınmasına ve toplantı boyunca maske kullanmasına, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulmasına,

d) Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılmasına,

e) Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,

f) Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulmasına, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencerelerin açılarak ortam havalandırmasının yapılmasına,

g) Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih edilmesine,

h) Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,

ı) Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmamasına, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan  Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,

i) Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlein (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,

j) Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesine/dezenfekte edilmesine ve havalandırılmasına,

k) Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesine, temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,

l) Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılmasına, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesine,

m) Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanmasına,

n) Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanmasına,

Tiyatro, Sinema, Konser Salonu ve Gösteri Merkezlerinin Faaliyete Başlaması konulu genelgesinde; Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararının alınarak ve uygulamaya geçirildiği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla ilgi  Genelgeleri ile “tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonu” gibi kültür-sanat tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının kararlaştırıldığı, İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlanmakta olduğu, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan  Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Koronavirüs Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile Ttiyatro, Sinema, Konser Salonu ve Gösteri Merkezleri’nin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmesinin kararlaştırıldığı belirtilerek, Valilik/Kaymakamlıklarımızca, tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri faaliyetleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenilmiştir.

Bu kapsamda;

1-İlimizde “tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri” nin temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan  Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Koronavirüs Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile  1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmesine,

2- İlimizde, faaliyete başlayacak olan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezlerinin ayda en az iki kere Valilik koordinasyonunda; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı personelinden oluşan komisyon tarafından denetlenmesinin sağlanmasına,

3-Kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3.150 TL (maske takmayanlara her ihlal için 800 TL) idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

  Oy birliği ile karar verilmiştir.