GÜRTÜRK VELİLERİ UYARDI,ETÜT MERKEZLERİ KAPANDI!

Milli Eğitim Müdürü Feyzi GÜRTÜRK ilkokul ya da ortaokul öğrencilerine yönelik özel etüt merkezlerinin faaliyetlerinin 1 Temmuz'dan sonra 'yasa dışı' kapsama girecek olması nedeniyle, velilere bu kurumlarla sözleşme imzalamamaları gerektiği uyarısında bulundu.

GÜRTÜRK VELİLERİ UYARDI,ETÜT MERKEZLERİ KAPANDI!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Müdür GÜRTÜRK yaptığı açıklamada;’’Bilindiği üzere, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi gereği 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun Geçici 5 inci maddesine; “halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 01/07/2017 tarihine kadar devam edebilirler. En geç 29/07/2017 tarihine kadar bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), <okul>(g),<çeşitli kurslar> (h),<özel eğitim okulu> (i),<motorlu taşıt sürücüleri kursu> (k),<özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi> (o)<uzaktan öğretim kursu> ve (ö)<özel öğretim kursu> bentlerinde tanımlanan özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır.” hükümleri eklenmiştir.Ayrıca 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 79 uncu maddesi gereği 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun Geçici 6’ncı maddesine; “Bu maddenin yayımı tarihinde faaliyet gösteren özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 010/8/2017 tarihinden itibaren bir bilim grubunda devam edebilirler. Kurum açma izinleri de buna uygun olarak düzenlenir ve en geç 04/08/2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır.” hükümleri eklenmiştir.Yukarıda bahsedilen Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında söz konusu kurumlarımız Kanunda belirtilen süreler içerisinde gerekli dönüşüm ve diğer işlemleri tamamlamaları konusunda Müdürlüğümüzce uyarılmıştır.Bakanlığımıza bağlı olarak kurum açma izni ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyetleri devam eden çeşitli kursların yürütebilecekleri faaliyetler, ancak Kanunda kendi kurum türleri için tanımlı faaliyetlerle sınırlıdır. Çeşitli kurslar kendi kurum türlerinin tanımlarında yer alan faaliyetler dışında eğitim öğretim hizmeti sunamazlar, uyguladıkları programların amacına, içeriğine ve seviyesine uygun olmayan faaliyetleri de yürütemezler.

Son zamanlarda Müdürlüğümüze yapılan yazılı ve sözlü şikâyetler üzerine kamuoyunu aydınlatmak için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

      Vatandaşlarımızdan ve öğrenci velilerimizden etüt eğitim merkezlerinin önümüzdeki eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine devam edecek gibi öğrenci kaydı aldıkları bilgileri gelmektedir. 29 Temmuz 2017 tarihine kadar dönüşüm işlemlerini tamamlamayan(dönüştüğü kuruma kurum açma izni düzenlenmeyen) öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre işlem yapılacak ve Valiliğimizce sürekli kapatılacağından vatandaşlarımızın etüt eğitim merkezlerine kesinlikle öğrenci kaydı yapmamaları gerekmektedir.

 

      Daha önceden açılmış olup, halen birden fazla bilim grubu ile faaliyet gösteren özel öğretim kursları01 Ağustos 2017 tarihine kadar yapılarını “bir” bilim grubunda faaliyet gösterecek hale getirme zorunluluğundadırlar. Buna rağmen bazı kurumların vatandaşlarımızı yanıltarak tüm derslerden eğitim verileceğini belirtilerek kayıt aldıkları tespit edilmiştir. Özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebilecekleri alan, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe gruplarından sadece biri olabilecektir. Müdürlüğümüzce özel öğretim kursları sıkı bir şekilde takip edilecek ve dershane gibi çalışma eğiliminde olan, bilim grubu sınırlamasına riayet etmeyen kurumlara müsaade edilmeyecektir.

 

      Çeşitli kurslar olarak faaliyet gösteren kişisel gelişim, meslek edindirme ve yetenek kurslarının dershane mantığına kapı aralayacak ilköğretim veya ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulamamaları gerekmektedir. Bilindiği üzere çeşitli kurslar adı altında yabancı dil, açıköğretim, KPSS hazırlık, bilgisayar kursu gibi isimler ile “kişisel gelişim, meslek edindirme ve yetenek” kursu açılabilecektir. Son dönemlerde çeşitli kurslar adı altında faaliyet gösterenler arasında dershane mantığıyla ilköğretim ve ortaöğretim müfredatının içeriği ile benzerlik gösteren programlar uygulandığı yönünde sözlü şikayetler alınmaktadır.

Kanunda belirtilen sınırların dışında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarına Kanun gereği idari para cezaları uygulanacak, sonrasında aynı şekilde faaliyet göstermeleri halinde ise kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecektir.

 

      Her türlü eğitim ve öğretim faaliyeti Milli Eğitim Bakanlığının iznine ve denetimine tabidir. Buna rağmen bazı iş yerlerinde gerekli izinleri almadan “eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği gibi adlar altında veya ad belirtmeden Bakanlığımız uhdesinde bulunan eğitim faaliyetlerin yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde ilgili Kanun maddesi gereğince bu yerleri kuran veya işletenlere para cezası verilecektir.

 

Böyle yerlerin bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. Bu tür yerlerin tespiti ve denetimleri için Valiliğimizce izleme ve koordinasyon komisyonlarımız çalışmalarına devam edeceklerdir.