FKA Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli illerinde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ilan edildi.

 FKA Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli illerinde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

 

17 Ağustos Pazartesi Günü Webinar Üzerinden Toplantı…

Program hakkında bilgi vermek amacı ile 17 Ağustos 2020 Pazartesi saat 14:00’da Zoom Webinar üzerinden online tanıtım toplantısı düzenlenecektir.

Toplantı öncesi katılımcıların https://zoom.us/webinar/register/WN_IOVVaFBnQASzxS784FdvpQ link üzerinde kayıt yapması gerekmektedir. Toplantı için link ve giriş için şifre kayıt yapan kullanıcıların mail adreslerine iletilecektir. Eğer kurumsal internet hatlarından bağlanılacaksa, güvenlik duvarı ayarlarından Zoom’a izin verilmelidir.

 

Programın Amacı

TRB1 Bölgesinde,

 • İmalat sanayinde Malatya ve Elazığ illerinin üretim, yenilikçilik ve dış ticaret kabiliyetlerini artıracak fiziki ve hizmet altyapılarının güçlendirilmesi; Bingöl ve Tunceli illerinde Tarıma dayalı sanayiye girdi teşkil edilebilecek altyapı ve hizmet modellerinin geliştirilmesi,
 • Yukarı Fırat Havzası Turizm Markalaşması ve Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesine katkı sağlayacak fiziki ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

 

Programın Öncelik Alanları

Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Öncelikler (Elazığ ve Malatya)

 1. Sanayi işletmelerinin AR-GE, dış ticaret ve verimlilik alanlarında gelişmelerine ve rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlayacak donatıların, laboratuvarların, merkezlerin ve yeni altyapı hizmetlerinin oluşturulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesi
 2. Sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı oluşturmaya/geliştirmeye yönelik altyapıların ve mekanizmaların kurulması
 3. İşletmelerinin kümelenmesine, ulusal/uluslararası iş ağları oluşturmalarına veya mevcutlara dahil edilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesi
 4. Girişimcilik ve teknogirişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik ortam ve uygulamaların geliştirilmesi (Kuluçka merkezi, Tasarım ve icat atölyesi vb.)

 

 

 

 

Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Öncelikler (Bingöl ve Tunceli)

Tarıma dayalı sanayiye girdi teşkil edilebilecek altyapı ve hizmet modelleri geliştirmeye yönelik ortak kullanım alanlarını içeren projeler

 

Turizm Öncelikleri:

 1. Turizm rotalarına yönelik altyapı/üstyapı iyileştirme ve tanıtım çalışmaları
 2. Termal turizm, ekoturizm, spor, doğa, kültür, inanç ve macera turizmi konularında turizm çekim merkezlerinin oluşturulması ve mevcut çekim merkezlerinin altyapısının geliştirilmesi
 3. Turistik alanların ve tarihi yapıların (bütün izinleri alınmış olmak şartıyla) restorasyonu, rekreasyonu, tefrişatı, güvenlik sistem ve donatılarının kurulması
 4. Turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı oluşturmaya/geliştirmeye yönelik altyapıların ve mekanizmaların kurulması/geliştirilmesi

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Altyapı Hizmet Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri
 • İl/Bölge Müdürlükleri
 • Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri
 • Üniversiteler, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
 • Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), Kooperatifler, Üretici Birlikleri

 

Destek Tutarı ve Oranı

Program kapsamında desteklenecek projelere sağlanacak toplam hibe miktarı 16.500.000 TL’dir. Ajansın kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara proje başına sağlayacağı mali destek miktarı, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla %75’i olabilir. Destek almaya hak kazanan her bir proje için verilecek toplam destek miktarı asgari 375.000 TL azami 2.250.000 TL olabilecektir.

 

Proje Süresi ve Uygulama Alanı

Azami proje uygulama süresi  24 aydır. Projelerin Bingöl, Elazığ, Malatya veya Tunceli illerinde uygulanması gerekmektedir.

 

Başvuru Tarihleri

Elektronik başvuruların 30.10.2020 saat 18.00’e kadar tamamlanması gerekmektedir.

Taahhütnamelerin 06.11.2020 saat 18.00’e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.