ETSOTEŞVİK MAĞDURİYETİNİ GİDERECEĞİZ

21 Ağustos 2020 tarih ve 2846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanunla 01.01.2021 tarihi itibarı ile Ülkemizde uygulanacak olan Teşvik Yasasına bir takım yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yeni yasada aralarında Elazığ'ın da bulunduğu 8 ilin OSB'lerdeki yatırımlarının 6. Bölge desteklerinden istifade etme şansı kaldırılmıştır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konuyu çok yönlü değerlendirerek, ilgili tüm makamlarla gerekli iletişimi sağlamış olup, girişim ve çalışmalar devam etmektedir…

ETSOTEŞVİK MAĞDURİYETİNİ GİDERECEĞİZ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

21 Ağustos 2020 tarih ve 2846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanunla 01.01.2021 tarihi itibarı ile Ülkemizde uygulanacak olan Teşvik Yasasına bir takım yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yeni yasada aralarında Elazığ’ın da bulunduğu 8 ilin OSB’lerdeki yatırımlarının 6. Bölge desteklerinden istifade etme şansı kaldırılmıştır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konuyu çok yönlü değerlendirerek, ilgili tüm makamlarla gerekli iletişimi sağlamış olup, girişim ve çalışmalar devam etmektedir…

Önceliğimiz Elazığ’ın Bütün Olarak 6. Bölge Kapsamına Alınmasıdır…

21 Ağustos tarihli Resmi Gazetenin yayınlanmasına müteakip Elazığ TSO’nun girişim ve çalışmalarına profesyonel bir yaklaşımla başladığını belirten Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bilindiği gibi 5174 sayılı yasa ile görev sorumluluk ve faaliyetleri kanunla sabit olan ve Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütü olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, bu kimliğinin gerektiği şekilde olaylara yaklaşmakta ve kamu kurumu ciddiyetiyle işlerini yürütmektedir.

Sosyal medya çığırtkanlığı veya medya kuruluşlarına popülist açıklamalar yapma yerine olayla ilgili hangi düzeyde çalışma yapıldığı ve alınan sonuçlar üzerinden değerlendirme yapmak suretiyle tüm süreçleri medya ile paylaşarak şeffaf bir süreç Odamız Yönetiminin genel prensibidir.

Bu doğrultuda, 21 Ağustos 2020 tarihli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’ Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanları, Odamızın Profesyonelleri ve Mali Müşavirler tarafından tüm detayları, ekleri ve atıfta bulunulan tüm maddeleri bir bir incelenmek suretiyle, yeni yasanın ilimize etkileri son 10 yıllık Yatırım Teşvik Belgeleri incelenmek suretiyle 24 Ağustos tarihinde rapor haline getirilmiştir.

Bu rapor devletimizin tüm kurumlarının bağlı olduğu Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, ilimiz milletvekillerine ve TOBB’ye gönderilmiştir.

Konu hakkında Sayın Milletvekillerimizin çok değerli girişimleri ve çalışmaları mevcut olup, ilgili mercilerden alınan sözler söz konusudur. İnşallah yasanın yürürlüğe gireceği 01.01.2021 tarihinde önce Sayın Vekillerimiz bu konuyla ilgili müjdeyi paylaşacaklardır.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, söz konusu raporda önceliğimizin Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlara 6. Bölge desteklerinin süresinin uzatılması değil, 24 Ocak tarihinde 6.8 şiddetinde bir depremle yıkılan ve ilin genel anlamda bütünsel olarak tüm alanlarını olumsuz etkileyen depremin göz önünde bulundurularak ve yıl sonu itibarı ile TÜİK tarafından açıklanacak tüm resmi istatistikler baz alınarak ilimizin genel anlamda 6. Bölge ilan edilmesi yönündedir.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak konuyu en titiz bir şekilde tüm süreçleriyle takip etmekte ve yaşanacak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. İlimizde yeni yatırımlar başta olmak üzere, kalkınma ve gelişmemizin vazgeçilmez bir unsuru olan bu konu Odamızın önceliği olup, üzerinde kurumsal ciddiyet ve eşgüdümle çalışmalar sürdürülmektedir.”