ELEP'DE GÜNDEM ENERJİ

Elazığ Ekonomi Platformu Haftalık Olağan Toplantısını Platform Üyesi Enerji Verimliliğini Arttırma Derneği (EVADER)'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda Enerji verimliği ve Enerji Sektöründeki son gelişmeler hakkında konular gündeme alındı.

ELEP'DE GÜNDEM ENERJİ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

Elazığ Ekonomi Platformu Haftalık Olağan Toplantısını Platform Üyesi Enerji Verimliliğini Arttırma Derneği (EVADER)’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda Enerji verimliği ve Enerji Sektöründeki son gelişmeler hakkında konular gündeme alındı.

Toplantının Açılış konuşmasını yapan Elazığ Ekonomi Platformu Dönem Başkanı Süleyman Kamaç, gelecek dönemde enerji talep ve artışlarının yüzde 90’ının gelişmekte olan ülkeler nedeni ile yaşanacağına dikkat çekerek, bu durumun tüm dünya ülkeleri üzerinde etkisinin olacağını bildirdi. Refah seviyesi ile doğru orantılı olarak enerji ihtiyacının da artış kaydettiğine dikkat çeken Kamaç, “Elektrik talebimizin 2023’te 2010 yılına oranla 2 kattan fazla olacağı tahmin ediliyor. Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bizim enerji politikamız burada başlıyor. Net ithalatımız yüzde 77 civarında. Toplam 54 milyar dolar para ödeme gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan bu rakamın aşağıya çekilmesi için neler yapılabileceğidir. İthal ettiğimiz enerji kaynakları dağılımında ilk sıralarda doğalgaz, petrol ve kömür geliyor” Bunun için verimlilik Türkiye'de çok önemli. Enerji verimliliği ve tasarrufu sağlayarak ülkemizin ekonomisine büyük bir katkı veririz" dedi.

Platform Üyelerine Enerji Verimliği ve Enerji Sektöründeki gelişmeler hakkında bilgiler veren Enerji Verimliliğini Arttırma Derneği (EVADER)Başkanı Ahmet Saraç;

Serbest Tüketici

Kurulca belirlenen tüketim değerinden fazla olan gerçek veya tüzel kişiler tedarikçilerini seçebilme hakkına sahip serbest tüketicilerdir.İlk yıllar sınırlı sayıda tüketici, serbest tüketici sıfatını kazanırken, yıllar içinde elektrik piyasasında serbestliğin artması ve serbest tüketici limitinin düşmesi nedeniyle, serbest tüketici sayısı hızla artmış olup tüm tüketicilerin serbest tüketici olması ise nihai hedef olarak belirlenmiştir.Serbest tüketici sayısının artmasına bağlı olarak, elektrik ticareti yapmak üzere kurulan ve Kurumumuzdan bu faaliyet için lisans alan tedarik şirketlerinin sayısı da hızla artmıştır.Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 2018 yılı için serbest tüketici limiti yıllık tüketimi 2000 kWh ve üzeri olarak belirlenmiştir. Bu rakam her sene başında EPDK tarafından yeniden değerlendirilmekte ve uygun görüldüğü ölçüde düşürülmektedir.

Lisanssız Elektrik Üretimi

Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, gerçek veya tüzel kişilerin elektrik enerjisi üretebilmelerine imkan tanıyan özgün bir sistemdir.

Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı

21 Temmuz 2011 tarihli 28001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve 10 Mart 2012 tarihli 28229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında Dağıtım Şirketleri tarafından bağlantı görüşleri verilmeye başlanmış, sonrasında 6446 sayılı Elektrik Piyasa Kanununun yayınlanmasıyla birlikte yönetmelik ve tebliğ yenilenmiştir.

2 Ekim 2013 tarih 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve ” Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ ” kapsamında Dağıtım Şirketleri tarafından bağlantı görüşleri verilmeye devam etmiştir.

23 Mart 2013 tarihinde yönetmelik kapsamında yapılan değişiklik ile çağrı mektuplarının değerlendirilmesi bir komisyon tarafından gerçekleştirilmektedir.Komisyon başkanı TEİAŞ olmak üzere  bir kişi TEDAŞ temsilcisi ve bir kişi İlgili Dağıtım şirketinden olmak üzere 3 kişilik bir komisyon tarafından değerlendirme yapılmaktadır.

Türkiye, yenilenebilir enerjinin kullanım alanı ve iklim şartları açısından oldukça elverişli bir ülkedir. Türkiye’nin 2017 yılında toplam elektrik kurulu gücünde 6.703 MW'lık bir artış yaşanmış olup kurulu güç  2017 yılı sonunda 85.200 MW’a ulaşmıştır ( T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 2018). Türkiye’nin resmi enerji politikası, 2023’e kadar ülkenin dış kaynaklara olan bağımlılığını azaltmak ve doğal kaynaklara harcanan maliyeti kısarak iç kaynaklardan maksimum ölçüde yararlanmaktır. Bu çerçevede 2023 yılında toplam elektrik üretiminin yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi hedeflenmiştir dedi.