ELAZIĞ VALİSİ ERKAYA YIRIK YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya YIRIK Başkanlığında Elazığ Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuyu görüşmek üzere 30.03.2021 Salı günü saat 08.00'da olağanüstü olarak toplandı.

ELAZIĞ VALİSİ ERKAYA YIRIK YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

         Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya YIRIK Başkanlığında Elazığ Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuyu görüşmek üzere 30.03.2021 Salı günü saat 08.00'da olağanüstü olarak toplandı.

Elazığ Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve ilgi (a) Genelge ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir.

29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; ilgi (c)  İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde belirtilen hususlar İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca değerlendirilmiş olup, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 nci ve 72 nci maddeleri kapsamında;

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar 30.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde;

1.         Yeni bir karar alınıncaya kadar ilimiz Çok Yüksek Risk Grubunda değerlendirilmiştir.

2.         İlgi (a) Genelge ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;

            İlimizde hafta içi günlerde 21.00­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine,

            İlimiz çok yüksek risk grubunda yer aldığından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

3.         Yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00­19.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceklerdir.

            Ancak bu işyerlerinde aynı masada; (ilimiz çok yüksek risk grubunda bulunan iller arasında olduğundan)  en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine,

            Yeme içme yerlerinin 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

4.         Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,

5.         Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere ilgi (a) Genelge ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,

Ancak bu hafta sonu (3­4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacakların (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

6.         Halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler; girişlerde HES kodu sorgulaması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmesine,

7.         İlimizde İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için ilgi (a) Genelgede belirtilen usul ve esasların süregelen uygulamasına uygun şekilde; illerde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,

8.         Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ilimizde ağırlık verilmesine,

9.         Çok Yüksek Risk Grubunda bulunan ilimiz yerinde karar süreci eğitim kurumlarının açılma ve uygulama kriterleri;

            Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim,

            Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı,

.           İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim,

            Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitim,

            Ortaokul 8. sınıflar haftada 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim,

            Hazırlık 9, 10,11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitim,

            12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim,

            Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitim

olacak şekilde devam edecektir. Gerekli planlamanın ve koordinasyonun İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince sağlanmasına,

10.      Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede ilgi (b) Genelgemizle temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine,

11.      Salgının seyrini etkileyen (olumlu olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine,

12.      Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

       Oy birliği ile karar verilmiştir’’denildi.