Elazığ TSO Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı

Elazığ TSO Müşterek Meslek Komiteleri ve Basın Bilgilendirme Toplantısı Asilhan Arslan başkanlığında Elazığ TSO'nun 14 Meslek Grubu Temsilcilerinin katılımla yapıldı. Toplantıda 2018 yılı faaliyetleri ve 2019 hedefleri değerlendirildi…

Elazığ TSO Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

 

Elazığ TSO Müşterek Meslek Komiteleri ve Basın Bilgilendirme Toplantısı Asilhan Arslan başkanlığında Elazığ TSO’nun 14 Meslek Grubu Temsilcilerinin katılımla yapıldı. Toplantıda 2018 yılı faaliyetleri ve 2019 hedefleri değerlendirildi…

 

Hedef Elazığ’ı Lider Kent Yapmak…

Meslek komiteleriyle bir araya gelen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan; “İlimizi bulunduğu coğrafyada hak ettiği yere taşımak, sorunlarını çözmek, kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve bu şehri marka kent yapmak için çözümün dışarıda değil kendi içimizde olduğuna inanarak hareket etmekteyiz” dedi.

Elazığ TSO tarafından 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri ile ilgili olarak, Odanın 14 Meslek Gurubu Temsilcileri ve Medya Mensuplarının katılımı ile Müşterek Meslek Komiteleri ve Basın Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan 2018 yılında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek, slayt gösterisi eşliğinde yapılan hizmet ve faaliyetleri değrelendirdi.

Göreve geldikleri 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bir çok çalışma ve icraatlarda bulunduklarını belirten Başkan Arslan,"Ülkemizin özellikle yaz sonlarına doğru karşı karşıya kaldığı ekonomik baskı ve buna bağlı olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, odamız seçimleri öncesi 23 proje hedefimizden ödün vermeden çalışmalarımız ve girişimlerimiz ilk günkü heyecanı ile devam etmektedir.

İlimizi bulunduğu coğrafyada hak ettiği yere taşımak, sorunlarını çözmek, kaynaklarını ekonomiye kazandırmak ve bu şehri marka kent yapmak için çözümün dışarda değil kendi içimizde olduğuna inanarak hareket etmekteyiz. Bu anlayış ile öncelikle ilimizin tüm dinamikleriyle güçlü iletişim ağının kurulması ve diyalogların geliştirilmesi amacıyla başta ekonomiyle ilgili olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile müştereklik sağladık. Odamızda ve odamız dışında çok sayıda toplantı yaparak, bu şehir için atılacak her adımda birlikte yürüme kararlılığı gösterdik.

Çok şükür ilimizdeki STK’lar ile artık bir karar alma noktasına gelmiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

 

Odamız Akreditasyon Sisteminde B Sınıfına Yükseldi

Yapılan çalışmalar ve belirlenen stratejiler doğrultusunda Türk Loydu Uzmanı tarafından 2 günlük bağımsız denetimde Elazığ TSO ‘nun, C’den B sınıfına yükselme başarısı gösterdiğine değinen Arslan, “2006 yılından beri TOBB Akreditasyon sistemi içirişinde C sınıfında olan Elazığ TSO, misyon, vizyon, kalite politikası, stratejik plan ve hedefleri yeniden masaya yatırılmış ve tüm süreçler yeniden planlanmıştır. Bu çalışma sadece Odamız yönetim organları ve personel ile şekillendirilmemiş, dış paydaş dediğimiz, kamu kurumları, STK’lar, üniversite, teknokent İŞGEM, OSB gibi kurum temsilcileriyle çalıştaylar yapılarak, stratejik planımız oluşturulmuştur. Odamız akreditasyon yapılanması kapsamında kurumsal kimliğimizin de oluşması anlamında çalışmalar başlatılmıştır. Gerek politika oluşturma gerekse tüm oda hizmetlerinin ölçülebilir ve takip edilebilir bir yapıya kavuşması için 1 Ocak 2019 yılı milat kabul edilerek hazırlıklar buna göre planlanmıştır”diye konuştu.

8 aylık faaliyet dönemine de değinen Arslan; "Üyelerimizle bir araya gelme ve sorunlar ile beklentilerini yerinde tespit etme anlamında sadece seçim dönemlerinde üye ziyaretlerinin yapılmasını doğru bulmadığımızdan 8 aylık hizmet içerisinde bir çok ziyaret gerçekleştirdik. TOBB nefes desteği kredisi kapsamında 2 dönem olmak üzere TOBB ve odamız tarafından oluşturulan bütçe ile üyelerimize bankalar aracılığı ile 10 Milyon TL düşük faizli kredi kullanılması sağlanmıştır. Finans sektörleri ile istişare toplantıları gerçekleştirdik. Bunun dışında 2019 yılı hedeflerimiz 4 ana başlık altında 135 ayrı maddeden oluşmaktadır” ifadelerini kullandı. 

 

 

 

2019 Yılı Hedefleri

 

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, toplantıda 2019 yılı hedefleri hakkında da bilgiler vererek, “2018 yılında yapılan bir çok çalışmamız aslında 2019 ve sonrasında yapılacak projelerimizin ön hazırlığını oluşturmuştur. 2023 yılına kadar devam edecek olan bu hizmet dönemimiz için önemli hazırlıklar yapılmıştır. 2019 yılından başlamak üzere 2023 yılına kadar şehrin kalkınma ve gelişmesi noktasında çok önemli projeleri bir bir hayata geçireceğiz inşallah. Bu çalışmaları bu salondu bulunan tüm Meslek Komitesi ve üyelerimizin destek ve katılımı ile başaracağız. Buradan 4 ana başlık altında 135 ayrı projemiz arasında yer alan bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

 

Elazığ TSO 2019 Yılı Hedefleri

 

 • Avrupa Odalar Birliği bünyesinde, Afrika ve Orta-Doğu’daki muhatap Odalar ile işbirliğine gidilerek karşılıklı ticaretin geliştirilmesine öncülük edecek çalışmalar yapılması.
 • “Lobi Faaliyetleri” Adı Altında İlimizdeki ve İl Dışındaki STK’lar ile Toplantı, Çalıştaylar Gerçekleştirilmesi,
 • Milletvekillerimiz ve Siyasi Parti Temsilcileriyle İlimizin Sorunları Hakkında Belirli Periyotlarla Toplantıların Düzenlenmesi,
 • İlimize Yeni Yatırım Kazandırılması İçin İl Dışında Temasların Gerçekleştirilmesi
 • Fırat Üniversitesi ile işbirliği yapılarak Elazığ TSO Akademi’sinin Kurulması
 • Sektörel İhtiyaç Analizlerin Yapılması
 • Üyelere yönelik tespit edilen 34 ayrı konuda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması
 • İlimizde Cazip Yatırım Konularının Tespit Edilmesi ve Ön Fizibilite Çalışmalarının Yapılması
 • İlimiz Sanayi Envanterinin Çıkarılması
 • Katma Değeri Yüksek Ürünlerin İlimize Kazandırılması için Bu Modellerin Desteklenmesi ve Tanıtılması Amacıyla Etkinliklerin Düzenlenmesi,
 • Üyelerimizin Dış Pazarlara Erişebilmeleri İçin Yurtdışındaki Odalarla İşbirliğiyle İş Seyahati ve İkili Görüşme İmkânlarının Organize Edilmesi
 • Odamız tarafından verilen Mesleki Eğitim Kursları, AB Projeleriyle yetiştirilen kursiyerlerin ihtiyaç duyan üyelerimize yönlendirilmesiyle istihdam yaratılması
 • Üyelerimizin Kredi Taleplerinin Karşılanabilmesi İçin Uygun Şartlarla Protokollerin İmzalanması ve Duyurularının Yapılması
 • KOSGEB, Kalkınma Ajansı, İŞKUR gibi Kamu Kurumlarının Desteklerinin Üyelerimize Anlatılması
 • İlimize Toplu İşyerleri Kazandırılması kapsamında, Mobilyacılar Sitesi, Gıda Toptancıları Sitesi ve İnşaat Malzemecileri Sitesinin kurulmasına öncülük edilmesi,
 • Odamız e-Ticaret Portalı Projesinin aktif hale getirilmesi
 • Mevcut 2. OSB’nin altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, Kovancılar, Baskil, Besi OSB ve GES OSB için çalışmalara hız verilmesi,
 • Gastronomi Turizminin gelişmesi için bir dizi faaliyet yapılması
 • Özel Üniversite Kurulması Çalışmalarına başlanılması,
 • Seracılık Konusunun Özendirilerek Gelişim Göstermesi İçin Çalışmalar yapılaması,
 • İlimizde Lojistik Merkez Kurulması Çalışmaları
 • Yöremize has ürünlerin tespit edilmesi ve bu ürünlerin ticari kazanç modellerinin oluşturulabilmesi için Coğrafi İşaret Tescili süreçlerinin gerçekleştirilmesi
 • İlimizin, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik tanıtımına yönelik mevcut faaliyetlere katılım ve yeni organizasyonlar yapılması.