Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan Kamuoyu Açıklamasında bulundu

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ''Odamızın Akreditasyon Sisteminin bir gereği olarak her faaliyet dönemimiz öncesinde Paydaşlarımızla bir araya gelerek, önümüzdeki yılın planlamasını yaparken, sizlerin görüş-öneri ve beklentilerini alarak, hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek istiyoruz.'' dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan Kamuoyu Açıklamasında bulundu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Arslan '' Bu amaçla, 2019 yılını bitirirken 2020 planlamasında sizlerin çok değerli katkılarını bir kez daha rica ediyoruz.

Odamız tarafından hazırlanmış olan ve sizlere online gönderilen Anket Formlarının hafta sonuna kadar doldurulması bu anlamda bizlere yol gösterici olacaktır.

Odamızın Çok Değerli Paydaşları;

Bu güzel toplantı vesilesiyle bir araya gelmişken sizlere Odamız tarafından yapılan bazı çalışma ve faaliyetlerimizi de ana başlıklar itibarı ile özetlemek istiyorum.

Elazığ’ın kalkınması ve gelişmesi, kaynakların ekonomiye kazandırılması, ihracatın artması, ticaretin gelişmesi, ortaklık kültürünün yerleşmesi, kurumlar arası işbirliklerinin artması, STK’ların tek sek olarak ilin menfaatleri doğrultusunda hareket etmesi, Elazığ TSO Üyelerinin sorun ve ihtiyaçlarının karşılanması ve iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılarak, ekonomi ve sanayinin gelişmesi hususunda Odamız bu hizmet dönemi içerisinde önemli girişimler yapmış ve çalışmalar gerçekleştirmiştir.

 

Odamızın 1 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimleri öncesinde kamuoyu ile paylaştığımız 23 projemizin neredeyse tamamına dokunulmuş ve her biriyle ilgili çok önemli mesafeler alınmıştır. Ben bu vesile ile sözlerimin başında, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile STK yöneticilerimize buradan destekleri ve gayretleri için teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum.

 

01 Nisan 2018 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Odamız STRATEJİK PLAN hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar 4 Ana Başlık Altında toplanmış olup; bu hizmetlerimizden bazılarını Özet Bilgiler halinde sizlerle paylaşmak istiyorum:

 

 

1- ELAZIĞ TSO’NUN KURUMSAL KAPASİTESİNİN, ALTYAPISININ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI…

 

- Oda Organizasyon Yapısının Yenilenmesi:

Oda hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, Üyelerimize daha etkin hizmet verilmesi ve verimliliğin artırılması için Odamız Organizasyon Yapısı yenilenmiş olup bu doğrultuda 3 Ayrı Müdürlük kurularak tüm birimlerimiz bu Müdürlükler altında toplanmıştır. Görev ve sorumluluklar yeniden belirlenmiş olup iyileştirme faaliyetleri sürekli olarak devam etmektedir.

 

- Elazığ TSO’nun Temsili:

a) ICC Yönetim Kurulu Üyeliği: Odamız Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önerisi ile Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve 2019 yılı içerisinde TOBB tarafından yapılan görevlendirme ile, AB Ülkeleri ve Ülkemizde çok önemli toplantıları organize etmiştir.

b) Türk Keneşi Konsey Üyeliği: Türk Cumhuriyetlerinin bir araya gelmesi ile kurulan Türk Keneşi (Türk Odalar Birliği) Konsey Üyeliğine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş ve 2019 yılı içerisinde Türk Cumhuriyetlerinde yapılan toplantılarda TOBB ve Elazığ TSO’yu temsil etmiştir.

c) TOBB İhracat Çalışma Grubu: TOBB bünyesinde 2019 yılı içerisinde kurulan TOBB İhracat Çalışma Grubu Üyeliğine, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önerisi ile Odamız Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş ve yapılan ilk toplantıda TOBB’ye bağlı olarak çalışacak olan İhracat Destek Ofisinin Odamız bünyesinde kurulmasını sağlamıştır.

d) OSBÜK Üyeliği: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurulunda Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş, OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeliğine seçilerek Odamızı ve ilimizi temsil etmektedir.

 

- Yeni Birimlerin Kurulması:

Odamızın ihtiyaç duyduğu ve üyelere sunulan hizmetlerin artırılmasına yönelik aşağıdaki birimler Oda bünyesinde kurulmuştur.

a) Elazığ TSO Akademi: Odamız bünyesinde kuruluşu gerçekleştirilen ve Akademik Danışmanımızla birlikte yıl içindeki eğitim hedefleri belirlenen Elazığ TSO Akademi 2019 yılı içerisinde üyelerimize yönelik çok önemli eğitimler organize etmiştir. Odamız tarafından yapılan tüm eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz Elazığ TSO Akademi çatısı altında yapılmaktadır. Bununla birlikte Elazığ TSO Akademi Online hizmetleri de başlamış olup, Odamız Web sitesi üzerinden uzaktan eğitim hizmeti verilmektedir.

b) Proje ve Yatırım Ofisi: Oda bünyesinde kuruluşu gerçekleştirilen Proje ve Yatırım Ofisi kurulmuş ve konusunda deneyimli personel ataması yapılarak başta Odamız adına olmak üzere ilimizin ve üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik AB ve yerel kaynaklara sunulmak üzere proje çalışmaları başlatılmıştır.

c) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi: Odamız ile Elazığ Barosu işbirliğinde ilimizde başta ticari uyuşmazlıklar olmak üzere mahkeme süreci başlamadan ve her iki tarafında zaman ve maddi kaybına neden olmasını engellemek için Ülkemizde sayılı olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Odamız bünyesinde kurulmuştur. Altlapısı hazırlanan merkez 2020 yılının ilk ayı itibarı ile hizmet vermeye başlayacaktır.

d) DAİB Elazığ Temsilciliği: İlimiz ihracatının artırılmasına yönelik olarak İlgili bakanlıklar ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nezdinde yapılan girişimlerimiz neticesinde Doğu Anadolu

İhracatçılar Birliğine bağlı olan Elazığ Temsilciliği Odamız bünyesinde kurulmuş ve uzman personel ataması gerçekleştirilmiştir.

e) İhracat Destek Ofisi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak ülkemizde belirli illerde kurulan İhracat Destek Ofisi girişimlerimiz neticesinde Odamız bünyesinde kurularak uzman ataması yapılmış ve çalışmalarına başlamıştır.

f) e-Ticaret Şirketi: Üyelerimizin online satışlardan sürdürülebilir bir ticari yapıya kavuşması ve ilimiz üretimlerinin online olarak Türkiye ve dünya pazarına sunulması için Odamız bünyesinde e-Ticaret Ofisi kurulmuş ve konusunda deneyimli personel atamaları yapılmıştır.

g) İK Birimi: Odamız bünyesinde tüm personelimizin verimliliğinin artırılması, yıl içindeki performansının ölçülmesi, izin ve diğer özlük haklarının takibi için İK Birimi oluşturulmuş ve gerekli personel ataması gerçekleştirilmiştir.

 

- Oda Fiziki Yapısının Yenilenmesi: Odamız hizmet binasının atıl durumdaki 3 bodrum katı ile birlikte hali hazırdaki kullanılan 3 katında tadilat ve yenilenme çalışmaları başlatılmıştır. Oda Personellerimizin ve diğer tüm ilgili yönetim birimlerimizin fiziki altyapılarının günün koşullarına göre ve ihtiyaçlara binaen yenilenmesi süreci başlatılmıştır.

 

- Bilişim ve Medya Altyapısının Yenilenmesi:

 

a) Teknolojik Altyapının Yenilenmesi: Odamız teknolojik altyapısı yeni cihaz ve ürünlerle komple yenilenmiş ve günün ihtiyaç ve gereklerine göre kurulumları gerçekleştirilerek hizmete alınmıştır.

b) Sosyal Medya: Sosyal Medya hesaplarımızın etkin kullanımı ve tüm kamuoyunun zamanında ve doğru bilgilendirilmesi için konusunda deneyimli personel ataması yapılmış ve Oda Sosyal Medya Hesaplarımız güncellenmiştir.

c) Oda Web Sitesinin Yenilenmesi: Odamız Web Sitesi 1 Nisan 2018 tarihinden sonra yeniden yapılandırılmış olup öncelikle üyenin ihtiyaç duyacağı bilgilere yer verilmiş ve bilgi bankası güçlendirilmiştir. Sitede İlimizle ilgili istatistiki bilgiler de genişçe yer almış olup Elazığla ilgili detay bilgiler güncellenmiştir.

d) Elazığ TSO Web TV: Odamız tüm faaliyetlerinin yer aldığı, sektörel sorunların değerlendirildiği, ilin potansiyelinin anlatıldığı, turizm varlıklarının tanıtıldığı ve ilimiz sanayi bölgeleri ile altyapısının tanıtıldığı filim ve görsellerin yayınlanması amacıyla Odamız bünyesinde Web TV ile ilgili olarak konusunda uzman personel alımı ile teknolojik altyapı oluşturulmuştur.

e) e-Bülten: Odamızın aylık faaliyetlerinin raporlandığı ve bir özet olarak başta üyelerimiz olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşıldığı Dijital Bültenimiz 2019 yılı itibarı ile yayınına başlamıştır.

f) Whatsapp Danışma Hattı: Odamız tarafından oluşturulan Whatsapp Danışma hattı ile 7/24 Odamıza ulaşım ve taleplerin iletilmesine imkan sağlanmıştır. Bu hizmetimiz ile başta üyelerimiz olmak üzere, paydaşlarımız ve tüm kamuoyunun Odamıza hızlı ve pratik yoldan taleplerini iletme ortamı oluşturulmuştur.

 

- Üye Bilgi Güncelleme Çalışmaları:

a) Bilgi Güncelleme Çalışmaları: Odamızın yaklaşık 6 bin 500 olan üyelerinin Odamız veri tabanındaki tüm bilgilerinin güncellenmesi için 2019 yılında kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Bu doğrultuda profesyonel şirket ile sözleşme imzalanarak çalışma başlatılmış olup bilgi güncelleme çalışmaları %87 oranında tamamlanmıştır.

b) Elazığ İş Dünyası Rehberi: Odamız veri güncelleme çalışmaları neticesinde elde edilen güncel veri ve bilgilerin tüm üyelerle paylaşılması için Elazığ İş Dünyası Rehber çalışması da eş zamanlı devam etmekte olup bu doğrultuda bir de sanal ortamda sektörel olarak üyelerin iletişim ve ürün bilgilerinin yer aldığı web sitesi kurulmuştur.

c) Sanayi Envanteri Çalışması: Odamızın Kapasite Raporu düzenlemiş olduğu yaklaşık 330 firmanın yer aldığı sanayiciler gurubuna yönelik olarak Sanayi Anket çalışmaları başlatılmış olup bu çalışma neticesinde İlimiz Sanayi Envanteri yayınlanacaktır.

d) Ürün Kataloğu Çalışması: İlimiz sanayi üretiminin yabancı dil versiyonlu olarak Türkiye ve Dünya genelinde internet üzerinden erişimine imkan sağlamak için Odamız tarafından Elazığ Ürün Kataloğu çalışmaları da başlatılmıştır.

 

- Oda Yayınları:

a) Rakamlarla Elazığ: Odamız tarafından hazırlanan ve sadece rakamlarla ifade edilen tüm veriler ve istatistikler bu yayında toplanmış olup, yayın aynı zamanda sanal ortamda Odamız Web Sitesi üzerinden de tüm ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

b) Elazığ Ekonomik Rapor: Yaklaşık 400 sayfa olarak yayınlanan ve ilimizin merkez ve ilçelerle birlikte tüm bilgilerinin güncel olarak yer aldığı ve resmi istatistiklerden istifade edilerek hazırlanan yayın ilimizin hizmetine sunulmuştur. Bu yayın aynı zamanda Odamız web sitesinde de paylaşıma açılmıştır.

 

- Kalite Yönetim Sistemi ve Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi:

a) Kalite Yönetim Sistemi: Odamızın 2009 yılından beri sahip olduğu ve bugüne kadar geliştirerek sürdürdüğü TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 2015 versiyonu ile yenilenmiştir.

b) Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi: 01 Nisan 2018 yılına kadar C Sınıfında yer alan Odamız Akreditasyon Belgesi bu tarihten sonra belirlemiş olduğumuz hedefler doğrultusunda hızlı bir gelişim göstermiş ve 2018 yılı sonu itibarı ile yapılan denetimler neticesinde B Sınıfına yükselmiştir. Odamızın tüm Yönetim Organları ve birimler itibarı ile hedefi A Sınıfına yükselerek Üyelerimize ve İlimize daha etkili hizmetleri sürdürülebilir kılmaktır.

- Lobicilik:

İlimizin kalkınması adına yapılabileceklerin tüm paydaşlar ve kanaat önderleri ile birlikte gerçekleştirilmesi ve sahiplenilerek geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması için öncelikle ilimizde Sn.Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, Kamu Kurumları ve STK temsilcilerimizle 39 ayrı toplantıda biraraya gelinerek ilimizin güncel sorunları ve sosyo-ekonomik çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu toplantılar esnasında Odamıza iletilen sorun ve beklentiler değerlendirilerek Stratejik Planımızın güncellenmesi de sağlanmıştır. Lobicilik Faaliyetleri kapsamında çok sayıda Bakan, Siyasi Parti Temsilcileri, Milletvekilleri, Bakan Yardımcısı, Genel Müdür, STK, İş Dünyası Temsilcisi, Medya, Yerel Yönetimler ve ihtiyaç duyulan kurumlar ziyaret edilerek talepler dile getirilmiştir. 2018 Nisan ve 2019 Aralık ayı itibarı ile bu ziyaret sayımız 42’dir.

 

- Anlaşmalı Kurum Çalışmaları:

Odamız tarafından tüm üyelerimizin daha uygun koşullarda, hızlı ve güvenli hizmet alması için il dışında ve il içinde Otel, Hastane, Eğitim, Alış-Veriş, Ulaşım, Mobilya, Beyaz Eşya, İnşaat gibi alanlarda sözleşmeler yapılarak üyelerimiz lehine anlaşmalar sağlanmıştır.

 

- Üye Sayısının Artırılması Çalışmaları:

Odamızın Kapasite Raporuna sahip firma sayısı 330’dur. Oysa ilimizde sadece Merkez KSS’de imalat yapan işletme sayısı 400’ün üzerindedir. Öncelikle burada yer alan imalatçıların Oda üyesi statüsüne kavuşması ve ilimizin imalatçı sayısının yükseltilmesi için Odamız Yönetim Kurulu ve Merkez KSS işbirliği ile bilgilendirme ve üye ziyaret çalışmaları başlatılmıştır. 2020 yılında hedefimiz Merkez KSS’de yer alan imalatçıların en az yüzde 50’nin Oda üyesi olmasıdır.

 

2- ÜYELERİMİZİN SORUNLARININ VE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE BU TALEPLER DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM VE PROJELERİN GELİŞTİRİLMESİ…

- AB Ve Yerel Birimlere Sunulan 12 Ayrı Hibe Proje

Odamız tarafından AB Hibe Fonları ağırlıklı olmak üzere yerel kaynaklara 12 ayrı proje hazırlanmıştır. Bu projelerimizden bazıları ön değerlendirme süreçlerini başarıyla geçmiş olup, projelerin nihai sonuçlanması beklenmektedir. Toplamda 17 milyon Euro tutarındaki bu projeler ilin ekonomi ve sanayisine yeni bir ivme kazandıracak aynı zamanda küresel boyutta üretim ve hizmet kalitesinin yakalanmasına öncülük edecektir.

Projeler; üretim ve hizmet altyapılarının oluşturulmasının yanısıra, nitelikli üretim, nitelikli hizmet, nitelikli personel, nitelikli sunum, tasarım, inovasyon, pazarlama, markalaşma, kümelenme, rekabet, lojistik gibi tüm süreçleri kapsamaktadır.

İlin kendine özgü ve potansiyel kaynaklarının da ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen bu projelerimiz şunlardır:

- Girişimciler İçin Köprü Projesi

- Elazığ Endüstri 4.0 Dönüşüm Merkezi Projesi

- Elazığ Gıda İnovasyon Kümesi Projesi

- Dijital İnteraktif İSG Risk Değerlendirme Sistemi (O-IOHS) Projesi

- Yeni Nesil İSG Yaklaşımları ile Farkındalık Oluşturma Projesi

- İSG'de Sanal Gerçeklik Simülasyonunun Kullanımı Projesi

- Bölgesel Turizmde Mesleki Yeterlilik Projesi

- Elazığ’ da Badem, Ceviz ve Kuruyemiş İşleme Tesisi Fizibilitesi” Projesi

- Meyve Suyu Tozu ve Meyve İşleme Tesisi Fizibilitesi” Projesi

- Gezin ve Kuyulu Çileklerinin Markalaştırılması” Projesi

- Harput Kirazının Markalaştırılması” Projesi

- Elazığ 2.OSB Müdürlüğü Kurumsal Kimlik Çalışmaları” Projesi

 

- Eğitim, Seminer, Konferans, İstişare Ve Toplantılar

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından konusunda uzman kişi ve kurumlar ile sağlanan işbirliği ve Elazığ TSO bünyesinde 2019 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Elazığ TSO Akademi organizasyonunda 127 ayrı Eğitim, Toplantı, Konferans, Panel ve Seminer düzenlenmiştir. 2 bin 359 kişi katılım sağlamıştır. Her toplantı sonrasında katılımcıların GSM’lerine toplantı memnuniyet anketleri düzenlenmiştir.

Bu organizasyonlara Oda üyeleri ile birlikte ilimizdeki STK’lar, kamu kurumları, eğitim kurumları ve vatandaşlar katılım sağlamıştır.

İlimiz iş dünyası ve kurumlarımız açısından önem taşıyan bu faaliyetlerimiz aralarında Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TSE, TÜRMOB, TÜRSAB, KOSGEB, FKA, TKDK, İş-Kur, DAİB, Trakya ABİGEM, Fırat Üniversitesi, Türkiye Bankalar Birliği, ASELSAN’ın bulunduğu kurumlarla işbirliği sağlanarak yapılmıştır.

 

- TOBB Ekonomi Şurası

Odamız öncülüğünde İlimizde yapılan TSO ve Ticaret Borsaları Bölge İstişare Toplantısında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen Oda-Borsa Başkanlarının görüş ve önerileri alınarak iş dünyasının bölgesel sorun ve beklentileri tespit edilmiş ve raporlanmıştır. Bu çalışmanın akabinde 2019 yılı içerisinde TOBB öncülüğünde Ankara’da Sn. Cumhurbaşkanımızın katılımı ile yapılan Ekonomi Şurasında Bölge Sözcüsü olarak bir konuşma yapan ve Bölge iş dünyasının taleplerini Sn. Cumhurbaşkanından talep eden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanını konuşması dikkat çekmiş ve canlı yayınlarda paylaşılmıştır. İş dünyasının önündeki engellerin kaldırılması hususunda devletin

zirvesine ilk ağızdan yapılan talepler ilgili bakanlıklar tarafından ilan edilen çeşitli düzenlemelerde dikkate alınarak iş dünyasına çok önemli desteklerin sağlanmasına vesile olunmuştur.

 

- Ara Eleman Sorunun Çözümüne Yönelik Çalışmalar

Oda üyelerimizin en fazla ihtiyaç duydukları ve şikayete konu olan hususlardan biri de nitelikli ara eleman sorunudur. Üzerinde en fazla zaman harcadığımız ve önem verdiğimiz bu konuyla ilgili olarak çalışma başlattığımız bir süreçte, İstihdam seferberliği kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” (MEGİP) imzalanmıştır. Bu protokolü ülkemizde en etkili uygulayan Oda Elazığ TSO’dur. İlgili kurumlar ve işletme sahipleriyle bu dönem içerisinde sayısız toplantılar yapılmıştır. Eğitimler Tekstil ve Konfeksiyon sektörüne yönelik olarak başlatılmış ve olup il merkezi ve ilçelerimizle birlikte yaklaşık 1.000 kişiye yakın eğitim verilerek istihdamı sağlanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Protokol gereğince 81 İlde 81 Meslek Okulunun iş dünyası ile entegre olması projesi kapsamında İlimiz Endüstri Meslek Lisesi Odamızın tüm süreçlerinde yar alacağı yeni ara eleman merkezi haline getirilmesi çalışmaları da devam etmektedir.

 

- Sektörel Sorunların Çözümü İçin Yapılan Girişimler

Odamızın ilgili Meslek Komiteleri başta olmak üzere sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi ile hazırlanan sorunlar raporu ilgili yerel birimler başta olmak üzere bakanlıklar ve TOBB’ye sunulmuştur.

Bu hizmet dönemimiz içerisinde, Fuar alanı, Medikal ve Sağlık Sektörü, Turizm Sektörü, Sebze ve Meyve Hali, Oto Galericileri, İnşaat Müteahhitleri, Akçakiraz Küçük Sanayi Sitesi, Merkez Küçük Sanayi Sitesi, Mobilya sektörü, Tarım ve Hayvancılık Sektörü, Eğitim Sektörü, Gastronomi ve Sigorta Sektör temsilcileriyle sektörel sorunlar değerlendirilmiş ve hazırlanan rapor ve talepler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TOBB ve ilgili mercilere ulaştırılmıştır.

 

- Finansmana Erişim Hizmetleri

a) Öz Kaynak Aktarımı: Odamız kendi öz kaynakları ve TOBB’den sağlanan finansman desteği ile ilimizdeki banka şubeleri ile yapılan protokol çerçevesinde uygun faiz koşulları ile Üyelerine finansman desteği sağlamıştır. Bu kapsamda Nefes ve Destek Kredisi adı altında 18 milyon TL kredi kullanımı gerçekleşmiştir.

b) Bankalarla Yapılan Protokoller: Odamız tarafından ilimizdeki banka şubeleri ve bankaların genel merkezleri ile yapılan görüşmeler ve toplantılar neticesinde uygun koşullarda üyelerimize kredi kullanım protokolleri imzalanmıştır.

c) Finans Sektörü İstişare Toplantıları: Üyelerimizin finansmana erişmesi, bankacılık ve finans sektörü hizmetlerinden istifade etmesinin önündeki engellerin kaldırılması için İlimizdeki Banka Şubeleri ve Bankaların Genel Merkezlerinin katılımı ile Elazığ TSO bünyesinde 4 ayrı toplantı yapılarak konu istişare edilmiş ve talepler alınarak bir çoğu çözüme kavuşturulmuştur.

 

- Çağrı Merkezi ve Satış Destek Merkezi Projesi: Elazığ Genç Girişimciler Kurulumuz tarafından yürütülen iki ayrı proje ile ilimizin yoğun olan işsizliğine çare üretme adına bir çağrı merkezi kurulması çalışmaları önemli bir aşamaya gelmiştir. Bununla birlikte GGK tarafından Satış Destek Merkezi Projesi de devam etmekte olup, bu proje kapsamında ilimizdeki esnafların doğrudan satışının desteklenmesi ve halkın da fabrika satış fiyatları üzerinden ürün ve hizmet alması hedeflenmektedir.

 

- Odamızın Temsil Edildiği Kurum Ve Komisyonlar

Odamız ilimizde faaliyet gösteren ve çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan 53 ayrı komisyonda görev almış olup, il içinde ve il dışındaki tüm toplantılara katılarak ilimiz ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda karar alınmasına gayret göstermiştir.

 

- Fuarlar/Sosyal-Kültürel Destekler

Odamız bütçe imkanları ölçüsünde ilimizde kültürel ve sportif faaliyetler başta olmak üzere kamu kurumlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız tarafından organize edilen tüm etkinliklere destek sağlamış ve katılımcı olmuştur.

Odamız yurt içi ve yurt dışında ilimizin ve ihracat potansiyelimizin tanıtılması amacıyla çok önemli fuarlara katılım sağlamıştır. Bunlardan bazıları; EMİTT, YÖREX, İzmir Marble, İstanbul Yapı Fuarı, Diyarbakır ve Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarları ile Yurt dışında Berlin, Honver, Frankfurt ve Amsterdam fuarlarıdır.

 

- Medya Çalışmaları

Odamız tarafından bu yıl içerisinde çok önemli iki yayın hazırlanmıştır. Rakamlarla Elazığ ve Elazığ Ekonomik Rapor yayınları ilimizin tüm verilerinin toplandığı, resmi istatistiklerin yer aldığı ve bu istatistiklere göre yorumlandığı içerik ile ilgili tüm kesimlere çok değerli kaynaklar olmuştur.

Odamızın Web sitesi yeniden yapılandırılmış, başta Oda üyeleri olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin istifade edebileceği bilgi ve istatistik donanımı ile yenilenerek hizmete açılmıştır.

Yenilenen Web sitemizin takip edilme oranı bir önceki dönemle kıyaslandığında %30’luk bir artış ile toplumun tüm kesimlerinin ilgisini çekmeye başlamıştır. Yenilenen ara yüzü ve çok geniş yelpazedeki bilgi bankası özelliği ile Elazığ’ın çok önemli bir ihtiyacını karşılayan zengin içerik yapısına kavuşmuştur.

Sitemiz ayrıca İngilizce destekli dil seçeneği ile özellikle yurt dışından ilimize ilgi duyanlar açısından da önemli bir hizmet vermeye başlamıştır.

Medya çalışmaları boyutunda ise; 225 Basın Bülteni yayınlanmıştır. Odamızın Hizmet aldığı Medya Takip Firması olan Ajanspress istatistiklerinde Odamızın 2019 yılı 5 Aralık itibarı ile Medya ve sosyal medya paylaşım istatistikleri şöyledir:

Yerel : 1150

Bölgesel : 46

Ulusal : 49

Toplam : 1245

 

FACEBOOK : 428 Gönderi, 32 bin 866 Beğeni ve 929 bin 528 Toplam Etkileşim,

İNSTAGRAM : 430 Gönderi, 39 bin 048 Beğeni ve 372 bin 985 Toplam Etkileşim,

TWİTTER : 445 Gönderi, 8 bin 448 Beğeni ve 1 milyon 776 Toplam Etkileşim,

 

 

3- ÜYELERİMİZİN KURUMSAL ALTYAPILARININ, KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI, İLİMİZİN POTANSİYEL KAYNAKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI DOĞRULTUSUNDA VALİLİĞİMİZ, BELEDİYEMİZ, ÜNİVERSİTEMİZ, KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİMİZLE BİRLİKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR…

 

KOOPERATİFLEŞME

Odamızın 2018 yılı Nisan ayında yapılan seçimleri öncesinde her platformda dile getirmiş olduğumuz ve ilimize mutlak suretle kazandırılması gerektiğini ifade ettiğimiz en önemli konuların başında Kooperatifleşme hususu gelmiştir. Bu konuda sizlerin de bir çoğuna katıldığınız sayısız toplantılar ve istişareler yaparak bugün çok önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. İlimizin potansiyel kaynaklarının sürdürülebilir ekonomik bir yapıya kavuşması ve işsizliğin önlenmesi hususunda çok değerli olan bu çalışma hakkında bugün detaya girmek istemiyorum çünkü yakın bir tarihte üst düzey katılımla lansman toplantısı yaparak tüm detayları paylaşacağız.

 

ELAZIĞ FUAR VE KONGRE MERKEZİ

İlimizin kalkınma ve gelişmesi noktasında açıklamış olduğumuz 23 proje arasında yer alan ve ilimizin son 30 yıldan beri gündeminde yer alan kalıcı Fuar alanı sorunu yoğun girişimlerimiz ve lobi faaliyetlerimiz neticesinde sonuçlanmıştır.

İş dünyası ile yaptığımız görüşmeler ve anket çalışmaları neticesinde öncelikle Fuar ve Kongre Merkezinin yer tespiti noktasında mutabakat sağlanmıştır. Belediyemiz ile yapılan müşterek girişimler

neticesinde Orman ve Tarım Bakanlığımızın da destek ve oluru ile il merkezinde yaklaşık 10 dönüm bir alanda Fuar ve Kongre Merkezi’nin projelendirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Belediyemiz tarafından kısa süre içerisinde ihale süreçleri tamamlanarak çalışmalara start verilecektir.

 

SEKTÖREL SANAYİ SİTELERİ

İlimizin öne çıkan sektörlerde markalaşması, kümelenmenin sağlanması ve alanında bölgesel bir yapıya kavuşarak sektörün gelişmesi hususunda Odamızın ilgili Meslek Gruplarında yer alan üyelerle ve İlimiz Merkez Küçük Sanayi Sitesi Yönetimi ve Üyeleriyle yapılan toplantı ve istişareler neticesinde tespit edilen Sektörel Sanayi Sitelerinin ilimize kazandırılması hususunda Elazığ Belediyesi ile istişareler yapılmış ve sağlanan mutabakatlar neticesinde; Mobilya Üreticileri ve Mobilya Showromları Sanayi Sitesi, İnşaat Malzemeleri Sitesi, Gıda Toptancıları, Mermer İşlemecileri Sanayi Sitesi ve Hurdacılar Sanayi Sitesinin ilimize kazandırılması süreci başlatılmıştır.

 

SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞMALARI

Odamız tarafından Milli Savunma Bakanlığı destekleriyle ilimizde çok önemli toplantılar yapılarak Ülkemizin yeril ve milli üretimine katkı sağlayacak ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde üretim yapan şirketlere tedarikçi olması için Odamız Üyesi işletmelerin katılımı ile çok sayıda toplantı ve görüşmelere öncülük edilerek önemli anlaşmalar sağlanmıştır. Bu konuda Ülkemizin sayılı Savunma Sanayi Derneklerinden olan Elazığ SUHA çok önemli katkılar sağlamıştır.

 

TEKNOVA (ELAZIĞ 2. OSB)

Elazığ’ın 2. OSB’si olan TEKNOVA bölgenin teknoloji ve nitelikli ürünlerin üretim merkezi olması hedefiyle planlanmıştır. 6 bin 6 hektardan oluşan bir arazi üzerinde kurulum çalışmaları devam eden TEKNOVA’nın altyapı projeleri tamamlanmış ve Sanayi Bakanlığında onaylanma sürecindedir.

 

 

SERA OSB ve JEOTERMAL TURİZM

Elazığ’da MTA tarafından yapılan sondaj çalışmaları neticesinde tespit edilen Jeotermal Kaynağın özellikle Sağlık Turizmi ve Seracılıkta değerlendirilmesi amacıyla proje çalışmaları başlatılmıştır. Elazığ Valiliğimiz öncülüğünde, Belediyemiz ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası müşterekliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde Jeotermalin kullanım hakkı alınmıştır. Cip Köyü mevkiinde yaklaşık 1200 hektar alan üzerinde kurulması planlanan Sera OSB’de öncelikle, fidan, fide ve nitelikli tarım ürünlerini üretilmesi hedeflenmiştir.

Jeotermal Turizmde ise Cip Baraj Gölü ve Sivrice İlçemizde yapılacak yatırımlarla bu alanda Elazığ için yeni bir sektör oluşturulması hedeflenmektedir.

 

BESİ OSB

Yaklaşık 1000 dönüm bir alan üzerinde kurulması planlanan ve toplamda 13 bin büyükbaş yetiştiriciliğini sağlayacak olan Elazığ Besi OSB için yer tespiti yapılmış olup, gerekli ihale süreçleri ve altyapı çalışmaları için Bakanlık onay süreci başlatılmıştır. Tarihi süreç içerisinde bölgenin en önemli hayvancılık Pazar alanı olan Elazığ bu altyapı ile birlikte yeniden bu sektörde eski günlerine kavuşarak çok önemli bir ekonomik değer yaratılması planlanmıştır.

 

İPEKBÖCEKCİLİĞİ PROJEMİZ

Odamız öncülüğünde İl Tarım Müdürlüğümüz ve Elazığ Kadın Girişimciler Kurulumuzun katılımı ile ilimizde İpekböcekciliğinin ekonomik değer haline getirilmesi hususunda çok yönlü bir proje başlatılmıştır. Ülkemizde konusunda uzman kurum ve kişiler ziyaret edilmiş ve süreçler değerlendirilmiştir. Bu konuda tarihi bir geçmişi olan Elazığ’ın bu değeri yeniden canlandırması için Orman Bölge Müdürlüğümüz 2020 yılında belirlenen alanda bin adet dut fidanı ekimi gerçekleştirecektir. Pilot olarak bu yıl içinde uyguladığımız ve büyük başarı sağladığımız bu projemizi büyüyerek bölgesel bir yapıya kavuşacaktır. Öncelikli hedefimiz köylerde atıl olan tüm dut ağacı potansiyeli ile atıl durumda kalan kadın iş gücünü nitelikli hale dönüştürmektir.

 

KOVANCILAR-PALU-KARAKOÇAN KARMA OSB

İlimizin doğu bölgesinde yer alan Kovancılar, Palu, Karakoçan ve Arıcak ile Alacakaya ilçelerimizin istifade edeceği bir Karma OSB kurulması hususunda bölgedeki STK ve iş dünyası ile mutabakat sağlanmıştır. Özellikle yurt dışında çok önemli bilgi ve sermaye birikimi olan bu bölgelerimizin sanayileşme noktasındaki altyapısını kurmak için başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bölgede kurulacak olan Karma OSB ile başta tarım ve hayvancılık olmak üzere zengin maden yataklarının nitelikli ürüne dönüştürülmesi ve yoğun bir istihdam sağlanması hedeflenmiştir. Bu proje ile özellikle AB ülkelerindeki bölge insanımızın kendi yöresine kaynak aktarımı da söz konusudur.

 

BASKİL PVC VE GIDA OSB

İlimizin tarım ürünleri bakımından en zengin bölgesini oluşturan Baskil ilçemizde ilimizin ve bölgemizde yetişen ürünlerin nitelikli üretime dönüştürülmesi ve sanayileşme için altyapı oluşturulması hedefiyle PVC ve Gıda OSB kurulum çalışmaları başlatılmıştır. Yer tespiti yapılan alanda OSB kurulum sürecine gelinmiştir.

 

GES OSB

İlimizde GES yatırımlarına daha fazla yer verilmesi ve çok zengin olan ilimizin bu yöndeki avantajını ekonomiye kazandırma noktasında önemli bir eksiklik olan GES OSB’nin kurulumu için gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. OSB’lerde yapılacak yatırımlara verilen devlet desteklerinin sağladığı avantajlarla Elazığ başta GES yatırımları olmak üzere diğer OSB yatırımları ile kısa sürede bölgenin çekim ve cazibe merkezi haline gelecektir.

 

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte Odamızın ve ilgili kurumlarımızın müşterek çalışmaları neticesinde bugüne kadar 4 olan Tescil başvuru sayımız 10’a çıkarılmıştır. Onaylanan ve Başvuru süreci devam eden ürünlerimiz; Ağın Beyazı Üzümü, Ağın Kış Kırmızısı Üzümü, Ağın Leblebisi, Elazığ, Boğazkere Üzümü, Elazığ Orciği, Elazığ Öküzgözü Üzümü, Elazığ Tatlı Peynirli Ekmeği, Elazığ Vişne Dondurması, Elazığ Vişne Mermeri, Şavak Koyunu’dur.

 

GASTRONOMİ VE TURİZM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

Ülkemizin en zengin 2. Mutfağı olan Elazığ’ın Gastronomi alanında mevcut potansiyelini ekonomik değer haline getirmesi noktasında AB Hibe Kaynaklı Proje hazırlanmış ve 3. aşamayı geçmiştir. İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarımız ile STK’larımızın da destekleriyle yapılan toplantı ve istişarelerde yöresel ürünlerimizin markalaşması ve standartlara uygun şekilde üretilmesi için süreçler devam etmektedir. TÜRSAB ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Fırat Havzası bölgesinin turizm zenginliklerinin ekonomik değer haline gelmesi için tur organizasyonu ve istişare toplantıları yapılmıştır.

Turizm alanında ise özellikle Sayın Valimizin öncülüğünde ilimizin gözbebeği niteliğindeki yeni keşfedilen kanyonlarının tanıtımı için Odamız özellikle sosyal medya üzerinden ve özel çekimlerle destek sağlamaktadır.

 

TEKSTİL KENT VE YENİ YATIRIM GİRİŞİMLERİ

İlimizin Teşvik Yasası kapsamında OSB’lerde yapılacak yatırımların 6. Bölge desteklerinden istifade etmesi nedeniyle İlimizde OSB’lere yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Altyapı çalışmaları halen devam eden Teknova OSB (2. OSB) için ayrılan bütçe, Sn. Valimiz ve OSB Yönetim Kurulumuzun müşterek kararı ile mevcut OSB için değerlendirilmiş ve halihazırdaki Tekstil ve Konfeksiyon yatırımcıları için çok önemli avantajlara sahip olan Elazığ OSB içindeki Tekstil Kent hizmete açılmıştır. Bu alana 2020 yılı ilk yarısı içerisinde yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edildiği yatırımların kazandırılması sağlanmıştır.

İlimizin yeni yatırımlar kazanması için yurtdışı ve yurt içinde çok önemli lobi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 

İŞGEM VE TEKNOKENT

a) İŞGEM: Odamız iştiraklerinden olan Elazığ İş Geliştirme Merkezi (EİŞGEM)’in altyapı ve kurumsal yapısının geliştirilmesine yönelik çok önemli girişimler ve iyileştirmeler yapılmıştır. Ülkemizin en büyük İŞGEM kampüslerinden biri olan Elazığ İŞGEM’in öncelikle bir

Kuluçka Merkezi modeliyle ilimiz girişimcilerine öncülük etmesi altyapısı kurulmuştur. Bu doğrultuda 200’ün üzerinde girişimci başvurusu titizlikle değerlendirilerek raporlanmıştır. Bu çalışma öncelikle zaman ve finans israfının önüne geçmiştir.

b) TEKNOKENT: Bölgemizdeki en büyük ve en etkin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden biri olan Fırat Teknokent, 70 in üzerinde girişimciyle hizmet vermektedir. Büyük çoğunluğunu yazılım şirketlerinin oluşturduğu merkezden ülkemiz ve dünyaya ihracat yapan üretimler gerçekleştirilmektedir. Bu alanın İlimizin teknoloji üretim merkezi olması için ihtiyaç duyulan önemli altayapılar, test merkezleri, laboratuvarlar ve analiz merkezi gibi önemli eksiklikleri de Belediyemiz, Üniversitemiz, İl Özel İdaremiz, Fırat Kalkınma Ajansımız, Ticaret Borsamız ile birlikte giderilmekte olup bu doğrultuda FAB-Fırat Prototipleme Atölyesi, Akredite Kalibrasyon Merkezi gibi bölgede örneği olmayan yatırımlar kazandırılma sürecindedir.

 

 

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

a) Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezinin etkin bir biçimde sanayicilerle işbirliğinde faaliyet gösterebilmesi için periyodik toplantılar organize edilmiştir. Yine yapılan anket çalışması ile elde edilen ihtiyaçların Merkezle paylaşılarak çözüm yoluna gidilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

b) Üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Tespitinde Sanayiye Yönelik Projelere Öncelik Verilmesi için Üniversitemiz ve FKA’nın da katılımı ile Protokoller imzalanmıştır.

 

KEBAN SOKAK DOKUSUNUN CANLANDIRILMASI VE RESTORASYONU

Elazığ Valiliği, Elazığ TSO ve Elazığ Kadın Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen proje ile Keban İlçesinin özellikle yaz aylarındaki iç ve dış turist yoğunluğunun değerlendirilerek ilçede bir sokağın restorasyonunun yapılarak geleneksel ürünlerin satış ve pazarlamasının yapıldığı bir merkeze dönüştürülmesi ve ilçenin çok yoğun olan işsizliğinin önlenerek özellikle kadınların üretim ve ekonominin içine entegrasyonu hedeflenmektedir.

 

İÇME KÖYÜ EKO/KÖY PROJESİ

Elazığ Valiliği ile Elazığ TSO öncülüğünde ilgili kurumlar ile STK’ların da içinde yer aldığı proje kapsamında meyvecilik ve tarla üretimi ile dikkat çeken İçme Köyünün EKO/KÖY olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda AB Hibe projesine başvuruda bulunulmuş olup ilk aşamayı geçen projenin savunması ilgili kurumlara yapılmıştır.

 

ELAZIĞ İNDİRDİM GÜNLERİ

Odamız ile İMC Organizasyonunda iç ticaretin canlanması, halkımızın daha uygun koşullarda ihtiyaçlarını karşılaması ve aynı zamanda üyelerimiz ve ilimizdeki esnafların yaşanan ticari durgunluktan bir nebze olsun çıkmaları için Elazığ İndirim Günleri Organize edilmiştir. Organizasyona Elazığ Valiliğimiz ve Elazığ Belediyemiz tam destek sağlamış, başta yer ve güvenlik konuları olmak üzere tüm altyapıların oluşturulmasını sağlamışlardır. Bir hafta süren indirim günlerine 70 firma katılmış olup, toplamda 11 bin ziyaretçi alışveriş yapmıştır.

 

 

ELAZIĞ TSO HİZMET BİNASININ TİCARET KAMPÜSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Oda bünyesinde yıllardan beri hizmet veren TSE temsilciliği yürütülen lobi faaliyetleri ile TSE Belgelendirme Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

Odamız bünyesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar şunlardır:

-Elazığ KOSGEB İl Müdürlüğü

-TSE Belgelendirme Müdürlüğü

-Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ Yatırım Destek Ofisi

-TEKNOVA (2. OSB) Müdürlüğü

-Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi

-Besi İhtisas OSB Müdürlüğü

-Kredi Garanti Fonu KGF

-Doğu Anado

 

-Ticaret Bakanlığı-TOBB İhracat Destek Ofisi

 

 

4- SOSYAL SORUMLULUK İLKESİYE ODAMIZ TARAFINDAN BİZZAT YÜRÜTÜLEN VE VALİLİK, BELEDİYE, STK’LAR VE KAMU KURUMLARI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN VE ODAMIZ TARAFINDAN KATKI SAĞLANAN ÇALIŞMALAR-HİZMETLER

 

- Elazığ Yöresel Mutfağı ve Restorandı: Elazığ Valiliği öncülüğünde ilimizin Gastronomi Turizmini harekete geçirme adına başlatılan çalışmalar kapsamında Elazığ Belediyesi ve Elazığ TSO tarafından Fırat Kalkınma Ajansı’na 2 milyon TL tutarlı bir proje sunulmuştur. Proje kapsamında Harput Hünkar Konağının Elazığ Yöresel Mutfağı ve Restorandı olarak yeniden dizayn edilmesi planlanmaktadır.

 

- Sportif ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi: Odamız bütçe imkanları doğrultusunda ilimizde bir çok spor kulübüne maddi ve manevi destekler vermiştir. Bununla birlikte Kamu Kurumlarımız ve STK’larımızın çeşitli kültürel etkinliklerine destek sağlanmış olup bunlardan bazıları şunlardır: Nevruz Kutlaması, Hıdırellez Kutlaması, Dağ-Doğa Yürüyüşü, Salçalı Ekmek Festivali, ÇaydaÇıra Filim Festivali, Fırat Üniversitemizin çeşitli sempozyumları, Ahilik Haftası Etkinlikleri, Elazığ Tanıtım Günleri, Ankara ve İstanbul Peynirli Ekmek Günleri, Kamu kurumlarımızın yayın ve çalıştayları bunlardan öne çıkanlardır.

 

- Ramazan Yardımları ve İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destekler: Odamız tarafından geleneksel hale gelmiş olan Ramazan Ayı yardımları ile Okulların açılması ile birlikte İlköğretim Okullarında okuyan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giyecek desteklerimiz TOBB’den sağlanan maddi destek ve Odamız katkıları ile 2018 ve 2019 yıllarında da devam etmiştir.

 

- Tanıtım Günleri: İlimizin sosyal, kültürel, gastronomi, yöresel ürünler, turizm ve musikisinin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen İstanbul-Elazığ Tanıtım Günleri’ne Elazığ TSO olarak destek ve katılım sağlanmıştır. İlimiz Valiliği, Belediye, Üniversite, Elazığ dışındaki Sivil Toplum Kuruluşları ilimizdeki STK’lar, Kamu kurumları ve Yerel Yönetimler ile iş dünyasının tam destek ve katılımı ile yapılan Elazığ Günleri ülkemizin ve dünyanın en önemli metropolitan kentlerinden biri olan İstanbul’da 5 gün süreyle gerçekleştirilmiş ve çok yoğun bir ilgi görmüştür.

 

- EMİTT ve YÖREX Fuarları: İlimizin turizm ve gastronomi zenginliğinin en iyi şekilde tanıtılması için ülkemizin kendi alanında en önde gelen fuarlarından olan Uluslararası İstanbul Emitt Turizm Fuarı ile Antalya Yörex Gastronomi fuarlarında Odamız, İlimiz Valiliği öncülüğünde, Belediye ve Fırat Kalkınma Ajansımız ile birlikte bu fuarlara katılım sağlamış ve ilimizin gerek tanıtımı ve gerekse değerlerinin en iyi şekilde sunumuna gayret göstermiştir.

 

 

Odamızın Çok Değerli Paydaşları;

2019 yılı içerisinde sizlerle sürekli işbirliği ve iletişim halinde ilimiz için çok değerli hizmetler ve çalışmalar gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hedefimiz 2020 yılında sonuç odaklı ve tüm kesimlerin hissedeceği çalışmaları devam ettirmek ve sonuçlandırmaktır.

Oda olarak biz bu doğrultuda mesai kavramından uzak şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İlimiz bulunduğu coğrafyada sahip olduğu avantajlar ve potansiyel kaynakları ile kalkınma ve gelişmeye en müsait illerin başında gelmektedir. Beşeri sermayesi, zengin turizm potansiyeli,

yeraltı kaynakları, tarım ve hayvancılıktaki avantajları, sanayi kültürü, jeopolitik konumu, ulaşım imkanları, su varlıkları gibi bir çok önemli avantaj ve fırsatlara sahiptir.

Sayın Valimiz başta olmak üzere, ilimizin tüm vekilleri, yerel yöneticileri, kurum ve kuruluşlarımız ile Sivil Toplum Örgütlerimizle 1 Nisan 2018 yılından beri çok değerli hizmetler gerçekleştirmekteyiz.

2020 yılında inşallah bu yönetişim modelimiz ile çok daha iyi noktalara ilimizi taşıyarak halkımızın yaşam standartlarını yükseltecek ve ilimizi ülkemizde yaşanabilir iller sıralamasında ilk 5 ilden biri haline getireceğiz. Bu hedef ve inanç doğrultusunda sizlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de desteklerinizi bekliyor,

Bu vesile ile bir kez daha; katılım ve gayretleriniz için kalbi teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.'' dedi.