Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk Dünya Tüketiciler Gününü Kutladı

Öztürk ''Ülkemizde tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin geçmişi, Osmanlı dönemine kadar uzanır. İhtisap adı verilen ve üretici, dağıtıcı ile tüketici arasındaki güç dengesini sağlamaya yönelik üçlü sistem, şehir temizliği gibi işlerin yanı sıra, esnafın malları eksik tartmaması, yiyecek maddelerine hile katılmaması gibi konularda da fonksiyonel olmuştur. Ahilik sistemi de uzun süre kontrol işlevi görmüştür. Ülkemiz özel bir tüketici mevzuatı ile 1995 yılında 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tanıştı. Öncesinde genel hükümlerin getirdiği yasal olanaklardan yararlanmakta olan tüketiciler, daha hızlı çözüm üreten ve daha geniş haklar tanıyan bir sisteme kavuştular.'' dedi.

Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk Dünya Tüketiciler Gününü Kutladı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Öztürk'ün konuşmasında şunlara da değindi;

Hızla ilerleyen ekonomik ve teknolojik değişimler doğrultusunda, 4077 sayılı kanunla esaslı değişikliklere uğramış olan bu Kanun yerine son olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanmış, söz konusu tasarı 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı olarak 07 Kasım 2013 tarihinde yasalaşmış olup; Kanun kapsamında çıkarılması öngörülen 23 adet uygulama yönetmeliğinin tamamı Resmi Gazetede yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza, teknik mevzuatı bulunmayan ve doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetim sorumluluğu verilmiştir. Böylece; Bakanlığımız hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliklerini koruma görevini üstlenmiş bulunmaktadır.

İlimiz Merkez Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca 2019 yılında 3.877 tüketici şikâyeti karara bağlanmış olup karara bağlanan başvuruların %63’lik kısmı tüketici lehine, %37’lik kısmını tüketici aleyhine sonuçlanmıştır.2019 Yılı içinde ilimiz genelinde 31 iş yeri 950 ürün denetlenmiştir.

İl Müdürlüğümüzce, Bakanlığımızın talimatları üzerine Ülke genelinde ve İlimizde “Korona Virüsü (Kovit-19)” nedeniyle koruyucu maske ve dezenfektanların fiyatlarında haksız fiyat artışı yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla Elazığ Defterdarlığı ve Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile İlimizde bulunan eczaneler ve ecza depolar ve medikaller gibi satış noktalarında Cerrahi Maske, 3M Maske ve diğer tıbbi malzemelere yönelik Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca 05.03.2020 17.03.2020 Tarih aralığında 25 firma ve 21 ürün denetlenmiş olup denetimlere devam edilmektedir. Yapılan Denetimlerde tutulan tutanaklarda haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından 10 Bin TL ile 104 Bin TL arasında Para Cezası uygulanmaktadır. Bu cezaları 10 katına kadar artırmak Bakanlığımızın yetkisi dahilindedir.Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışları konusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi fiyatları etkileme, 238'inci maddesi kamuya gerekli ürünlerin yokluğuna neden olma, 240'ıncı maddesi mal veya hizmet satışından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlamıştır. Bu fiillerin

karşılığı hapis cezasıdır. Vatandaşlarımız, haksız fiyat artışı şikâyetlerini Ticaret İl Müdürlüklerine, ALO 175’i arayarak veya akıllı telefonlarından “Haksız Fiyat Artışı” mobil uygulamasını indirerek yapabilirler.

İlimiz merkezinde Ticaret İl Müdürlüğümüze, İlçelerimizde Kaymakamlıklara, Elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren İl Tüketici Hakem Heyetimiz 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda görevli olarak belirlenmiştir.10 bin 390 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise söz konusu başvuruların tüketici mahkemelerine yapılması gerekmektedir. Ayrıca Tüketicilerin Satıcı sağlayıcılardan satın aldıkları mal veya hizmete ait fatura, makbuz, satış fişi veya servis formu gibi belgeleri mutlaka almaları ve yapılan başvurulara delil olarak sunulmak üzere saklamaları gerekmektedir.

“Helal Üreten, Dürüst Satan, Bilinçli Tüketen Bir Toplumu İnşa Etme Öncelikli Amacımızdır.” Bu bağlamda Tüketici Hakem Heyeti ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliğinin bağlı olduğu bir Müdürlük olarak ilimizde yaşanabilecek mağduriyetlerin çözüm merkezi olmaya, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Elazığ halkının kendi arasında her zaman sorunlarını çözen, bilgili ve bilinçli, hakkını arayan bir toplum olarak görmek arzusuyla her yıl 15-21 Mart tarihleri arasında kutlanan “Dünya Tüketiciler Gününü” kutluyor sevgi saygılar sunuyorum.