ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI OUT, ARAP BAHARI İN!

Elazığ'a Dubaili ve Katarlı yatırımcılar geldi derken bu yatırımcılara Suudi Arabistanlı yatırımcıların da eklenmesi Elazığ'da Arap Baharı yaşanmasına neden oldu.

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI OUT, ARAP BAHARI İN!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın girişimleriyle şehirde başlayan yabancı yatırımcı atağı tüm hızıyla devam ediyor.

Elazığ’a Dubaili ve Katarlı yatırımcılar geldi derken bu yatırımcılara Suudi Arabistanlı yatırımcıların da eklenmesi Elazığ’da Arap Baharı yaşanmasına neden oldu.

Elazığ’a ilk olarak Dubaili yatırımcılar gelmişlerdi ardından Katarlı yatırımcılar gelmişti şimdi ise Suudi Arabistanlı yatırımcılar geldi.

Elazığ’da ekonomik olarak yıllardan bu yana ciddi bir yatırım söz konusu değil. Yerel ölçekli firmaların yatırımları dışında devasal ve şehri heyecanlandıracak yatırımların beklentisi son günlere hızla artmaya başladı.

Geçmiş dönemlerde Elazığ Kalkınma Kurultayı adı altında yapılan çalıştayın belirsizliği yerini şimdilerde yabancı yatırımcı atağına bırakmış durumda.

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI 2050 İÇİN HEDEFLER VE EYLEM PLANLARI ORTAYA KOYMAK İÇİN YAPILMIŞTI

Elazığ Kalkınma Kurultayı, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde ildeki tüm kamu, özel ve sivil kesimlerin katkı ve katılımlarıyla başlatılan bir girişimdi. Kalkınma Kurultayının amacı, Elazığ ilinin sosyal ve ekonomik durumunu tespit ederek, sorunları, çözüm önerilerini ve ilin potansiyel gelişim alanlarını belirlemek, oluşturulacak projeksiyonlar ve benimsenecek stratejiler doğrultusunda orta vadede 2023, uzun vadede 2050 yılları için hedefler ve eylem planları ortaya koymaktı.

TOPLAM 14 BAŞLIK ALTINDA ELE ALINMIŞTI

Bilimsel ve katılımcı ilkelerle yürütülen çalışmalarda Elazığ ili; Bitkisel üretim, Hayvancılık, Su Ürünleri, Yer Altı Kaynakları, Sanayi ve Teknoloji, Altyapı-Ulaştırma-Kentleşme, Eğitim-Bilişim, Kültür ve Turizm, Spor, Sağlık, Çevre, Ticaret-Finans, Göç, İstihdam-Girişimcilik konularından oluşan toplam 14 başlık altında ele alınmış, her bir konu başlığı dâhilindeki paydaşlardan oluşturulan çalışma grupları, toplantı ve çalıştaylar düzenlenerek alanlarıyla ilgili mevcut durumu analiz etmiş, geleceğe yönelik öngörüler ortaya konulmuştu.

ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERE KARAR VERİLMİŞTİ

19-20 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlen Kurultay kapsamında, Şubat 2014’ten bu yana yürütülen çalışmalar ışığında, kamu, özel ve sivil kesimden yaklaşık 100 katılımcının iştirakiyle yapılan çalıştayda İlimizin kapasite ve yetenekleri, sektörlerin gelişme trendleri ve dünyadaki eğilimlerle birlikte değerlendirilmiş, orta ve uzun vade düzeyinde vizyon önerileri ortaya konularak, önemli ve öncelikli sektörlere karar verilmişti.

KENTİN GELİŞME YÖNÜ VE ODAĞINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞTAYDI

Kentin gelişme yönü ve odağını belirlemeye yönelik bu çalışma sonrasındaki ikinci etap çalışmalarda ise belirlenen vizyon ve hedeflere ulaşmak amacıyla yürütülen projeler, faaliyetler, sorumlu kurum-kuruluşlar belirlenmiş ve Kasım 2014’te düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıda bu eylem planının son hali verilerek lansmanı yapılmıştı.

KENDİSİNİ ELAZIĞ’IN SAHİBİ HİSSEDEN TÜM TARAFLARCA İCRA EDİLMESİ BEKLENİYORDU

2015 yılı başı itibariyle yürürlüğe giren bu eylem planı, kendisini Elazığ’ın sahibi hisseden tüm taraflarca icra edilmesi beklenirken Valilik, Belediye, Üniversite ve Ticaret ve Sanayi Odasının oluşturacağı Kurultayın Yürütme Komitesi marifetiyle de kurumsal olarak takip edileceği Elazığ kamuoyuna duyurulmuştu.

ÇETİN OKTAY KALDIRIM’IN GİRİŞİMLERİ DİKKAT ÇEKMEYE BAŞLADI

“Geleceğimize birlikte karar veriyoruz” ve “Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız” ilkeleriyle yola çıkılan Kalkınma Kurultayının sonuçları ve akıbeti belirsizliği devam ederken, son günlerde İlimize yatırım noktasında ön ayak olarak Arap yatırımcıları ilimize çeken Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın girişimleri dikkat çekmeye başladı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın girişimleriyle şehirde başlayan yabancı yatırımcı atağı tüm hızıyla devam ediyor.

Elazığ’a Dubaili ve Katarlı yatırımcılar geldi derken bu yatırımcılara Suudi Arabistanlı yatırımcıların da eklenmesi Elazığ’da Arap Baharı yaşanmasına neden oldu.

Elazığ’a ilk olarak Dubaili yatırımcılar gelmişlerdi ardından Katarlı yatırımcılar gelmişti şimdi ise Suudi Arabistanlı yatırımcılar geldi.

“ART ARDA YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR”

Vali Çetin Oktay Kaldırım açıklamalarında; “Organize sanayi çalışmamız var. Alt yapıları geliştirerek şehre ivme kazandırmak istiyoruz. Bölge önemli bir potansiyele sahip. Şehrimizin önemli bir cazibe merkezine dönüşmesini istiyoruz. Elazığ uluslararası yatırımda önemli hale gelmeye başladı. Yatırımcılar burayı tercih etmeye başladı. Art arda yatırımlarını söylüyorlar” diyor.

“ELAZIĞ YATIRIMCILARA BAĞRINI, GÖNLÜNÜ AÇAN BİR ŞEHİR”

 Kaldırım Elazığ’a yatırım kararı alan yatırımcılara hitaben ise;“Biz yatırımcılara yeni yatırımlara imkân sağlayan kişiler olarak bakıyoruz. Elazığ misafirperver bir şehir. Gelen yatırımcılara farklı bakan bir şehir. Elazığ yatırımcılara bağrını, gönlünü açan bir şehir. Biz yatırımcılara bir değer kazanma olarak bakıyoruz. Kendilerine daha önce Gakgoş sertifikası vermiştik. Kendileri artık Elazığlı. Kendilerine Elazığlı gözüyle bakıyoruz” diyor.

Son olarak Star Haber Gazetesi olarak diyoruz ki Elazığ Kalkınma Kurultayı Out, Arap Baharı in.