Dsi'de Beklenen Değişim

İlimiz, başta tarımsal sulama olmak üzere birçok eksikliği yaşarken ilgili kurumların başta yeni kamu binası, lojman ve sosyal tesis yapımı olmak üzere daha önemsiz konularda planlama yapıp kaynak harcaması tepkilere sebep olmakla kalmadı DSİ 9. Bölge Müdürü'nün görevden alınması sonucunu getirdi.

Dsi'de Beklenen Değişim
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İlimiz, başta tarımsal sulama olmak üzere birçok eksikliği yaşarken ilgili kurumların başta yeni kamu binası, lojman ve sosyal tesis yapımı olmak üzere daha önemsiz konularda planlama yapıp kaynak harcaması tepkilere sebep olmakla kalmadı DSİ 9. Bölge Müdürü’nün görevden alınması sonucunu getirdi.

DSİ’DE BEKLENEN DEĞİŞİM

İlimizin iki önemli ovasının sulanması noktasında ciddi bir adım atmamakla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu lojmanlarını satma projesine rağmen çok sayıda lojman, sosyal tesis ve öncelikli olmayan birçok bina yapan DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nde görev değişimi yaşandı. 
DSİ 9.bölge Müdürü Mahmut Dündar, DSİ Genel Müdürlüğü uhdesine alınırken yerine Bursa DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Kenan Akyürek atandı.

SULAMA İHMAL EDİLDİ

Pandemi sürecinden sonra tedarik sürecinde yaşanan problemler, üretim alanında da kendini gösterdi. Tarım ve hayvancılık alanında birçok avantajı bulunan ve geçmişte kendi kendine yeten ülke olarak bilinen Türkiye, tarımsal üretimin azalması sonucu başta buğday, ay çiçek yağı olmak üzere birçok tarımsal ürünü ithal etmek zorunda kalıyor.
 

OVALARIMIZ YILLARDAN BERİ SUSUZ!
Son zamanlarda başta tekstil olmak üzere bazı sanayi ürünlerinde öne çıkan ilimizin en önemli geçim kaynağı hala tarım ve hayvancılık. 
Meralarda yapılan hayvancılık yanında besi çiftliklerinde yapılan hayvan yetiştiriciliği ilimiz için önemli bir gelir kaynağı olurken aynı durum tarımsal üretimde tersi bir durum oraya koyuyor.
İlimiz Uluova, Kuzova ve Altınova gibi bereketli topraklara sahipken, bu alanların sulanamaması sonucu her yıl önemli bir kayıp yaşıyor.
Geçmiş yıllarda Uluova ve Kuzova sulama projelerini hayata geçilmesine rağmen, önce DSİ sonra da Sulama Birlikleri marifetiyle işletilen sistem, birçok gerekçelerle çökmüş ve ovalarımız susuzluğa mahkûm edilmişti.
 

ŞEHRİN TAHIL DEPOSU, KURAKLIĞA MAHKUM!
İlimizin en önemli ovaları olan Uluova ve Kuzova’nın yıllardan beri susuzluğa mahkûm olmasında en büyük kusur,  DSİ tarafından yapılan yanlış ve uygulanması mümkün olmayan, uygulansa dahi geçmişteki bu sulama sistemlerinin kapanmasına sebep olan enerji maliyetinin yüksekliği sebebiyle yeniden çökecek olması.
 

ELAZIĞ’IN KADERİYLE OYNANDI!
Sanayi alanında son yıllarda öne çıkma  başarı görülse de bulunduğu coğrafyanın imkânlarından faydalanmak suretiyle tarım ve hayvancılık alanında da öne çıkan bir il olan Elazığ, bu potansiyellerini yeterince değerlendirilerek ekonomiye katkı sağlaması için sulu tarıma şiddetle ihtiyaç duyan bereketli topraklara sahip.
Bu toprakların bereketinden faydalanmak amacıyla ihtiyaç duyulan sulama projeleri ne hikmetse yıllardan beri hep konuşulan ancak hiçbir adım atılmayan ütopik projeler haline döndü.
Her seçim döneminde ve hemen her siyasi partinin seçim vaatleri arasında yer almasına rağmen Uluova ve Kuzaova’nın sulanması konusunda hala ciddi bir adım atılmış değil.

BULUT: “MAHCUP OLDUM”
Uluova’nın sulanması proje yapılması noktasında DSİ 9. Bölge müdürlüğü tarafından proje hazırlanmasını isteyen ve bu kurum tarafından hazırlanan projeyi dönemin DSİ Genel Müdürü Prof. Veysel Eroğlu’na sunan ilimiz Ak Parti Milletvekili Metin Bulut, Eroğlu’nun proje bakıp, “bu proje yanlış, hatalı  ve işletim maliyeti çok yüksek hazırlanmış, bu proje genel müdürlüğümüzün yıl içinde tüm ülkedeki sulama projeleri için ayrılan bütçenin yarısı kadar bir maliyetle hazırlanmış kusurlu bir proje” dediğini geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında dile getirmiş ve bu kendisin DSİ’nin yanlış hazırladığı bu projeden dolayı o toplantıda hem mahcup olduğunu hem de üzüldüğünü ifade etmişti.
 

DSİ, BÜYÜK SORUNDAN KAÇIYOR MU?
Pandemi döneminden sonra en stratejik alan haline gelen tarımsal üretimin, bereketli topraklara sahip olmasına rağmen hala susuz tarım yapılıyor olmasının milli bir kayıp olduğuna dikkat çeken üreticiler, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nün iki önemli ovanın sulanması gibi hayati ve önemli bir projeyi öteleyip, yağışlara bağlı ve lokal çözümler üreten göletlere kaynak aktarmasının ciddi bir planlama hatası olduğu gibi ufuksuzluk ve ülke gerçeklerinden habersiz olduğunun göstergesi oldu.
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nün şehrin en değerli ve bereketli iki önemli ovasını suya kavuşturmak yerine, daha çok yağmur sularıyla beslenen ve yarınlarda dolmama ihtimali dahi bulunan lokal göletlere zaman ve kaynak aktarmasının asıl ve önemli sorundan kaçmak olduğunu ifade eden üreticiler, bu konuda bürokrasinin hantallığı ve gerçekçi proje üretememesinden yakınıyorlar.
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YALITIM BİRİMİ Mİ?
İlimizin bulunduğu iklim kuşağı, başta ceviz, badem, kayısı, kiraz ve daha birçok ürünün üretilmesine imkân sağlayan bir konumda bulunuyor.
Orman Bölge Müdürlüğü de bu alanlarda yapılan üretimleri desteklemek için yüzde seksenlere varan bir destekleme ile üreticiler katkı sağlıyor.
 Ağaçlandırılacak alanlarda yapılan arazi ıslah çalışması, etrafının çitle kapatılması, sulama sistemleri, ağaç ve dikim ücretleri de dahil olmak üzere önemli bir destek verilen bu üretimin yanında, kırsalda bulunan evlerin ısı yalıtımı amacıyla mantolamasına da katkı veriyor.
Birçoğu mevsimlik olarak kullanılan çok sayıda bina için Orman Bölge Müdürlüğü bina mantolaması için ciddi ücretler ödüyor. 
Ceviz, badem, kayısı başta olmak üzere birçok tarımsal ürünün yetiştirilmesine elverişli olan bir coğrafyada bu ürünlerin üretimini artırmaya yönelik destek ve hibelerin daha çok verilerek ekonomiye katkı sunulması gerekirken, kaynakların yılda iki ay dahi oturulmayan yazlık binaların mantolamasına harcanması, kamu kaynaklarının verimli olarak kullanılmadığı gösteriyor.

HAZİNE ARAZİLERİ NEDEN KÖYLÜYE SATILMIYOR!
Tarımsal üretimin artırılması amacıyla hükümetin hazine arazilerinin satılması ya da kiraya verilmesi konusunda genel bir duruşu olmasına rağmen, yereldeki bürokrasinin buna ayak direttiği ve arazilerin köylüye satılması ve kiralanması konusunda mevzuatı en katı şekilde uygulayıp üreticileri mağdur ettikleri de biliniyor.
Hükümetin üretimi destekleme konusundaki net kararına ve hazine arazilerinin satılması ve kiralanması noktasında illere yazı göndermelerine rağmen, bürokratların bu konuda durağan kalması ve işi ağırdan alması, üreticilerde tepkilere sebep oluyor.

KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILMIYOR!
Haber Ayrıntı olarak yukarıda dile getirdiğimiz tüm örnekler de gösteriyor ki kamu kaynakları en çok ihtiyaç duyulan noktalarda değil, gereksiz ve önceliği olmayan alanlarda kullanılıyor.
Önümüzdeki yıllarda yaşanacak ve tüm dünyaya etkisi altına alacak gıda krizini şimdiden gören ve bu konuda adımlar atan hükümete rağmen, yereldeki bürokratların ufuksuzluğu, yetersizliği ve vizyonsuzluğu sebebiyle önümüzdeki yıllarda ciddi bir gıda krizi yaşamamız içten bile değil.
VALİ TORAMAN EL ATTI!
Tarımda ve gıdada yaşanacak bu tehdit ve tehlikeyi gören Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman’ Kuzova’nın sulanması için ciddi adımlar attı ve tarımsal sulamada kullanılma üzere elektrik üretecek GES’in ihalesinin yapılacağını bizzat köylere giderek duyurması, bu konunun önemime dikkat çekilmesi açısından memnuniyet verici bir gelişme oldu.
Dileriz, ilimiz Valisi Toraman kadar ilgili kurum müdürleri de böylesine önemli bir konuya hassasiyet gösterir ve günü kurtaracak palyatif çözümler yerine şehri ve ülkeyi kurtaracak önemli projelere yoğunlaşırlar.
YENİ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRÜNÜN TEK ÖNCELİĞİ OVALARIN SULANMASI OLMALI!
DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan son değişikliklerle DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne atanan Kenan Akyürek’in, ciddi paralar harcanmasına rağmen lokal çözümler ortaya koyan küçük projelere kaynak ve zaman harcamak yerine Uluova ve Kuzova’nın suya kavuşmasını sağlayacak; verimli, uygulanabilir ve ekonomik projelere yoğunlaşması ve şehrin geleceği olan bu ovaların yeniden suya kavuşturulmasına yönelik ciddi adımlar atması bekleniyor.