Doç. Dr. Burkay Yakar 'Çalışma Ortamı İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Olmalıdır'

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burkay YAKAR, Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına meslek hastalıklarının önemi ile ilgili bir eğitim semineri verdi.

Doç. Dr. Burkay Yakar 'Çalışma Ortamı İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatına Uygun Olmalıdır'
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Doç. Dr. Burkay YAKAR, Çalışma hayatının insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu, İnsanların günlerinin büyük bir kısmını ve günün en aktif zamanını çalışma ortamlarında (işyerinde) geçirdiğini, Her ne kadar çalışma ortamları hayatımızın bir parçası olsa da çalışanın sağlığını bozacak tehlike ve riskler taşıması nedeniyle bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı etkileyebildiğini, İnsanların çalıştıkları işe özgü olarak bazı hastalık ve rahatsızlıklar açısından risk altında olduklarını, Bireylerin çalışma ortamında ki riskler nedeniyle ortaya çıkan meslek hastalıklarının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından; “zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlandığının” altını çizdi.

YAKAR, çalışanın sağlığı ve güvenliği bakımından önemli tehlike ve riskler taşıyan çalışma ortamlarından birinin de sağlık hizmetlerinin sunulduğu hastaneler olduğunu, tüm hastane çalışanlarının çalışma ortamında fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, çevresel, psikososyal tehlike ve risklerle karşı karşıya olduğunu, bu tehlikelerin sağlık çalışanlarında iş performanslarının azalmasına neden olmakla birlikte, iş kazaları ve meslek hastalıklarını artırdığını, bu durumun hem sağlık çalışanını hem de hastaların güvenliğini olumsuz yönde etkilediğini, Bu nedenle, çalışma ortamının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun hale getirilmesinin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak açısından önemli olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. YAKAR, Meslek hastalıkları ile ilgili unutulmaması gereken şeyin çoğu meslek hastalığının tedavisinin olmadığı ama buna rağmen meslek hastalığının en önemli özelliğinin ise yüzde yüz önlenebilir olduğunu, Bu nedenle mücadelede temel amacın riskleri kaynağında kontrol altına alarak, çalışanları meslek hastalıklarından korumak olduğunu, Çalışma ortamı risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolünün meslek hastalıklarını önlemede en önemli etken olduğunu, Meslek hastalıklarını önlemede işveren, çalışan, işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı başta olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm bileşenlerin ortak hareket etmeleri ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Burkay YAKAR, Kontrol yöntemleri doğru şekilde uygulandığında ve gerekli risk yönetimi çalışmaları yapıldığında işletmelerde meslek hastalıklarının önüne geçilebileceğini, İşletmelerde meslek hastalıklarının kontrolünün sağlanabilmesi için işveren, çalışan, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi arasındaki koordinasyonun eksiksiz olması gerektiğini özellikle vurguladı.

Fırat üniversitesi Hastanesi 10.kat konferans salonunda düzenlenen eğitime çok sayıda hastane çalışanı katıldı.