Demirbağ ''Tarımsal Üretim Seferberliği Başlatılmalı''

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği İl Temsilcisi Vedat Demirbağ'' Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeni ile gıda üretimi ciddi manada etkilenmiştir. Bu olumsuz şartlarda insan geleceğini direkt etkileyen gıdanın sağlanacağı en önemli sektör olan Tarım ürünlerin sürdürülebilir üretimi ülkelerin ekonomilerini ileri ki yıllarda ciddi manada etkiyecektir.''dedi.

Demirbağ ''Tarımsal Üretim Seferberliği Başlatılmalı''
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Demirbağ'' Ülkemizin en önemli üretim sektörlerinin başında gelen Tarım ve Hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltacak tedbirler bir an önce alınmalı, tarımsal üretime elverişli bütün araziler ister devlet eliyle olsun, ister özel sektör eliyle olsun, isterse de üretici birlikleri veya çiftçilerimiz aracılığı ile olsun bir an önce üretime kazandırılmalıdır.

            Covid-19 virüsünün dünyadaki gıda üretimi, gıda temini ve gıda tüketiminin güvenilirliğini tehdit altına aldığı bu günlerde ülke olarak elimizdeki en önemli potansiyel olan Tarım ve Hayvancılığı destekleyerek üretim potansiyelini geliştirmeli ve tarım ve hayvancılığa dayalı gıda üretiminde kendi kendine yeten ülke konumuna gelmek zorundayız.

            Çok zor koşullardan geçiyoruz. Ülke olarak özellikle sağlık alanındaki alınan tedbirler ile hastalığın yayılma hızı son yayımlanan verilere göre kısmen de olsa biraz engellenmiş durumda, bu manada Hükümetimizi alınan tedbirlerin devamlılığı ve uygulanması konusundaki kararlılığından dolayı tebrik ediyoruz. Gelişmiş toplum diye özendiğimiz ve imrenerek baktığımız toplumların insan sağlığı söz konusu olduğunda nasıl sınıfta kaldıklarını yaşayarak gördük. Türk Devletinin birçok alandaki gelişimi bizleri heyecanlandırmaya devam etmekte olup aynı heyecanı özellikle Tarım, Hayvancılık ve Gıda Üretimi ve temininde de kendi kendine yeten bir ülke haline gelmemiz için mevcut şartları lehimize dönüştürmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

            TARIMSAL ÜRETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALI

            Gelecekte ülkelerin en önemli temin sıkıntısı çekecekleri ihtiyaçların başında gıda olacağı gerçeğini göz ardı etmeden, Ülkemizin tarımsal üretim potansiyeli göz önüne alındığında elimizdeki bu imkânlarla tarımsal üretim seferberliği başlatarak hızlı bir şekilde atıl hiçbir arazi bırakmadan gerek devlet gerekse özel sektör aracılığı ile üretim potansiyelimizi kullanmalıyız.

            Tarımsal ve hayvansal ürünlerde gerekirse devlet destekli üretim planlaması yapılarak ilgili bakanlıklar aracılığı ile Türk tarımı tekrar kendi kendine yeten bir üretim kapasitesine kavuşturulmalı, hatta tarım ve hayvancılık alanlarında ihracata dönük çalışmalarında alt yapısı hazırlanarak bölgesinde tarım ve hayvancılığa dayalı güçlü bir ekonomiye sahip olmalıdır.

            Tarım ve Hayvancılık ile ilgili görev yapan kamu kurum ve kuruluşları gerek yerelde gerekse ulusal düzeyde Türkiye’deki köklü meslek grupları, birlikler ve odaları süreçlere dâhil ederek Tarımsal Üretim Seferberliğine öncülük etmelidirler. Tarımsal Üretimde Pandemi ile Mücadele ve Üretim Destekleme Komisyonları kurulmalı, bu komisyonlarda tarımsal üretimin sürdürülebilir bir şekilde devamlılığını sağlamak adına Ziraat Mühendisleri, veterinerler, gıda mühendisleri ile bunların yer aldığı birlik-oda-dernekler etkili olarak sürece dâhil edilmelidir.

            Tarımsal Üretim potansiyeli yüksek, kar marjına direk etki edebilecek ürün çeşitliliği geliştirilmeli, gerek sulu arazide gerekse kurak arazilerde üretim ve verim potansiyeli yüksek ürünlerin yetiştirilmesi  konusunda Türk Çiftçisi tohum, gübre, ilaç, alet ve ekipman başta olmak üzere üretime direkt etki edecek her türlü girdide desteklenmelidir.

            İş Kur üzerinden yürütülen TYÇP kapsamına Tarımsal Üretimde alınmalı özellikle tarımsal üretimde düşen iş gücü TYÇP aracılığı ile desteklenerek bu insanlarında üretime direk katılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması sağlanmalıdır.

            Bu vesile ile başta ilimizdeki Tarım, Gıda ve Hayvancılık üretimi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının Ülkenin en önemli üretim potansiyeline sahip Tarım ve Hayvancılık sektörlerinin üretim için ciddi planlamalar yapılarak Tarımsal Üretim Seferberliği ilan edilmelidir.

            Ülkemizin önümüzdeki yıllarda en önemli ihtiyaçlarının başında gelen gıda olan ekmek girdisi olan Un ihtiyacında açık vermemek adına özellikle kamu adına kayıtlı tarımsal üretime elverişli tüm arazilerde ekmeklik buğday üretimi teşvik edilmeli, şahıs arazilerinin boş kalmasına müsaade edilmemeli gerekirse kuru tarım arazilerinde nadasa bırakılmadan her yıl münavebe planlaması ile tarım arazileri üretimde değerlendirilmelidir. 

            Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak buradan tüm yetkililere sesleniyoruz; Üreten ve kendine yeten bir Türkiye için Tarım alanındaki bütün potansiyellerimizi faaliyete geçirmekte gecikmeden Türk Milletinin geleceği için Tarımsal Üretim Seferberliği başlatmalıyız.'' ifadelerini kullanarak tarımın öneminin altını çizdi.