CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 'Emniyet teşkilatına yapılan maaş haksızlığı giderilsin' dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak iç güvenliği sağlamakla Polis teşkilatının ücret adaletsizliğinin giderilmesini ve buna bağlı olarak emniyet personelinin maaşlarında ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmasını istedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 'Emniyet teşkilatına yapılan maaş haksızlığı giderilsin' dedi.
TAKİP ET Google News ile Takip Et

        
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol teklife ilişkin şöyle konuştu: 
“Teklifimiz ile Emniyet Teşkilat Kanununda ve Devlet memurları Kanununda yapılan değişikilik sonucu Emniyet Hizmetleri Sınıf personelimiz hak ettiği ek göstergeye kavuşacak, emeklilik durumlarında ciddi bir iyileşme yapılmış olacaktır.
Emniyet teşkilatımız ağır ve yıpratıcı koşullarda çalışıyor. Ek göstergede durumundan dolayı eğitim durumları ve yaptığı iş aynı olan Emniyet teşkilatı personeli arasında emekli olduklarında ikramiye ve maaş yönünden büyük farklar olduğu görülmektedir.
Oysa Anayasamız “eşit işe eşit ücret” ilkesini gerekli kılmaktadır. Sosyal ve hukuk devleti ilkesinin gereği de evrensel hukukun gereği de budur. Yani aynı nitelikte iş yapan personel arasında ücret adaletsizliğinin giderilmesi hem anayasa bakımından hem de evrensel hukuk açısından en doğal gerekliliktir.
Gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra polislerimize saygın, itibarlı ve güvenilir bir hayat sürmelerini temin amacıyla bu özlük hakları iyileştirmesi mutlaka yapılmalıdır.”
DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (I) sayılı 
Ek Gösterge Cetvelinin “VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Emniyet Genel Müdürü    1    7000
b) Teftiş Kurulu Başkanı
Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Başkanlar ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri    1    5800
c) Diğer İl Emniyet Müdürleri Polis Başmüfettişleri, Daire Başkanları, Polis Okulu Müdürleri ile Başkanlık Yardımcıları    1    5300
d) Merkez Emniyet Müdürleri    1    4800
e) 2. Sınıf Emniyet Müdürleri, 3. Sınıf Emniyet Müdürleri ve 4. Sınıf Emniyet Müdürleri    1    4300
aa) Yükseköğrenimliler    1    3600
    2    3000
    3    2200
    4    1600
    5    1100
    6    900
    7    800
    8    500
bb) Diğerleri    1    3000
    2    2200
    3    1600
    4    1100

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.