Çeko Kadın ve Sendika Çalıştayı Düzenlendi

Fırat Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen Avrupa Birliği Projesi 'Kadınlar Sendikasız, Sendika Kadınsız Olmaz' kapsamında ilk program gerçekleşti. Fırat Üniversitesi Kongre Merkezinde yapılan programın teması 'Kadının Çalışma Hayatında Genel Durumu ve Geleceği' olurken, Kamu Kurumları, Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Akademisyenlerden oluşan katılımcılar tarafından konu 3 farklı salonda, 3 farklı konu başlığının olduğu oturumlarda tartışıldı.

Çeko Kadın ve Sendika Çalıştayı Düzenlendi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Proje hakkında bilgiler veren Fırat Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Uzun; “Yürütülen Avrupa Birliği Projesi ile hedefimiz kadınların iş hayatındaki sendikal faaliyetleri ve haklarının değerlendirmesini yapmak. Bölgesel kalkınma içerisinde kadının istihdama daha etkin bir şekilde kazandırılması, çalışma hayatında kadının genel durumunun iyileştirilmesi ve kadının toplumsal sosyo-kültürel kodlarının geliştirilmesi çok önemlidir. Bu projeyi sadece üniversitemiz içerisinde sınırlı kalmayıp, Türk Eğitim Sen kurumunun da ortaklığı ile geniş bir alana yaymaya çalıştık. Bu çalıştayımızın katılımcıları da sendikalar başta olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri oldu” dedi.

Proje Koordinatörlüğünü yapan Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğrencisi Esra Özdemir; “Projemizin 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşaması bölgesel bir tarama faaliyetinin yapılacağı çalıştay programı. Programın ikinci aşamasında ise Ocak ayı ortasında Fransa ve Belçika’da faaliyette bulunan sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile görüşmeler yapılacak. Çalıştay ve resmi ziyaretler sonrasında oluşacak verileri bir bilimsel araştırma raporu formatında derleyeceğiz. İlgili kurum ve kuruluşlara hem Türkçe hem İngilizce olarak iletilecek” dedi.

Çalıştay kapsamında Doç. Dr. Gökçe Cerev, Dr.Öğretim Üyesi Hatice Gökçe Demirel ve Öğretim Görevlisi Gökhan Topal’ın oturum başkanlığını yaptığı salonlarda, Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadının Genel Değerlendirilmesi, Sendikalarda ve Sivil Toplum Örgütlerinde Kadın, Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Ayrımcılık, Kadının Hukuksal Durumu ve Sosyal Güvenlik ve Toplumsal Alanda Sosyo-Kültürel Yönden Kadın konuları değerlendirildi.