Beceremediniz, Çekilin!...

İL ÖZEL İDARESİ, HAZARBABA KAYAK MERKEZİ'Nİ İHALE İLE ALAN FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ GİBİ FAAL DURUMDA OLAN TESİSİN ÇALIŞAMAZ DURUMDA OLMASI, TELESKİ SİSTEMİNİN DE HAYATİ RİSK OLUŞTURACAK DERECEDE ARIZALI OLMASI GEREKÇESİ İLE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİĞİNİ AÇIKLADI.

Beceremediniz, Çekilin!...
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İlimizin turizm yanında önemli bir kış sporları ve kayak merkezi konumunda olan Hazarbaba Kayak Merkezi’nin işletilmesi konusunda il özel idare ile ilgili firma mahkemelik oldu.

Geçmişte köylere hizmet birliği bünyesinde olan, ardından il özel idare bünyesine alınan kayak merkezi, geçtiğimiz yıllarda gerek mevcut tesis ve yatırımların korunması ve bakımlarının yapılması, gerekse yeni yatırımların ve tesislerin yapılarak daha çok ziyaretçi çekmek amacıyla tanıtımının profesyonel olarak yapılması amacıyla 10 yıllığına ihale edilmişti.

Geçen süre içeresinde Kayak merkezinin yeterli ilgiyi görecek bir statüye kavuşturtulamadığı gibi mevcut ve işler halde bulunan teleski sisteminin arızalandığı ve hayati tehlike oluşturacak hale geldiği, kar düzeltme araçlarının bozuk olduğu görülmüş, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine İl Özel İdaresi de yüklenici firma ile yaptığı sözleşmenin 15. Maddesine dayanarak sözleşmeyi feshetmişti.

Feshedilme kararının ardından tesisin 15 gün içinde tahliye edilmesi yönünde yüklenici firmaya ihtarname gönderilmiş, bu gelişmenin ardından firma yetkilileri de karşı dava açmışlardı. Davanın sürdüğü aşamada firma yetkilisi de açıklamalarda bulunmuştu.

 

“CEZALANDIRILIYORUM”

 

Tahliye kararının ardından Hazar Baba Kayak Merkezi işletmecisi Taner Durmuş, “Şehrin sorunlarını gündeme getirdiğim için cezalandırılıyorum” diyerek açıklamada bulunmuş ve haksız olarak işletmenin sözleşmesinin feshedildiğini iddia etmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İl Özel idaresi süreci başından sonuna özetleyen, yapılan ihale ve imzalanan sözleşme gereği her iki tarafın da yükümlülüklerine karşın yapılmayan eksiklikleri detaylı bir açıklama yayınladı.

 

“FESHETTİK, ÇÜNKÜ…”

 

İl Özel İdaresi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada sözleşmenin niçin feshedildiği konusunda şu görüşlere yer verildi.

“Bilindiği gibi İlimiz Sivrice İlçesi Karaçalı Köyü Mengel Mevkiinde bulunan Hazarbaba Kayak Merkezi tesisi işletmecisi ile olan sözleşme idaremiz tarafından İl Genel Meclisinde alınan karar neticesinde sonlandırılarak tesislerin Sivrice Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisi yapılmıştır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için aşağıda verilen hususlar etkili olmuştur;

 

TESİS FELÇ HALİNDE

 

Hazarbaba Kayak Merkezi’nin yapılamayan bakımları ve sorumlu işletmecilik anlayışından çok uzakta kaderine terkedilmiş olduğuna vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

“Hazarbaba Kayak Merkezi ile ilgili Sivrice Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Elâzığ Valiliğine/İl Özel İdaresine yazdığı 29.07.2019 tarih 207 sayılı yazıda, tesislerde teleskinin kumanda panosunun ve güvenlik sisteminin devre dışı olduğu ve dolayısıyla çalışır halde olmadığı; kiralama süresi içerisinde güvenlik sistemi sağlanmadan teleski kullanımının hayati risk oluşturduğu; halat bakımlarının yapılmaması ve sezonun sona ermesi ile halatta bulunan taşıyıcı askıların sökülmesi sebebiyle halat örgüsünde çözülme ve sarkmalar olduğu ve halatın teleski çarkından kaymış ve işlevini yitirmiş olduğu; kar ezme aracının süpürge ve davlumbaz onarımı yapılmadığından karlar ezilemeyerek pistin kayağa uygun ve güvenli hale getirilemediği; kayak pistlerinin standartlara uygun olarak hazırlanmadığı yönünde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı tarafından yapılan tespitler ve tutulan tutanaklar; kayak merkezinde bulunan kafe ve kayak merkezi işletmeciliğine ilişkin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı veya belgesi olmadan tesisin çalıştırıldığı ifade edilerek kayak merkezi kira sözleşmesinin feshedilmesi ve Kaymakamlığa devredilmesi istenmiştir.”

 

YENİ TURİSTİK YATIRIMLARLA BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ VE SİVRİCE KAYMAKAMLIĞINA DEVREDİLMİŞTİR

 

Hazarbaba Kayak Merkezi’nin, ilçede geçtiğimiz yıl yapılan yeni turistik tesislerle birlikte değerlendirilip işletilmesi amacıyla böyle bir karar verildiğine dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Sivrice Kaymakamlığının 29.07.2019 tarih, 206 sayılı yazısında ise ilçenin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkân ve fırsatlarının çeşitlendirilmesi; turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ilçe ekonomisine kazandırılması için ilçede yapılan zipline, macera parkı, dev salıncak turizm tesisi, su sporları, zorbing, glamping ve yüksek irtifa spor kompleksi ile yılın 12 ayını değerlendirecek turizm kompleksi tesisinin oluşturulması ve hizmet kalitesinin artırılması için Hazarbaba Kayak Merkezinin bu proje kapsamında yer almasına ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle kayak merkezinin birliğe tahsis edilmesi talep edilmiştir. Bu talep üzerine İl Özel İdaresi Emlâk ve İstimlak Müdürlüğü 01.08.2019 tarih ve 6010 sayılı yazı ile Valilik Makamından kira sözleşmesinin 15. Maddesine dayanarak; taşınmaza kamu idarelerince ihtiyaç duyulması gerekçesi ile Birliğin talebini görüşülmek üzere İl Genel Meclisine havale edilmesini talep edilmiştir.

 

YAPILAN İŞLEM SÖZLEŞMEYE UYGUNDUR

 

Açıklamada feshedilme kararının sözleşme şartlarına uygun şekilde yapıldığı ifade edilerek şu görüşlere yer verildi:

“İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu bu talebe ilişkin yerinde inceleme yaparak raporunu düzenleyip meclise sunmuştur. Raporda özetle, sözleşmenin feshedilmesi ve kayak merkezinin Sivrice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmesinin uygun olduğu ifade edilmiştir. İl Genel Meclisi 06.09.2019 tarih ve 273 no’lu karar ile Plan Bütçe Komisyonunun raporunu kabul ederek sözleşmenin iptaline, tesisin Sivrice KHGB’ne devrine karar vermiştir. Yapılan iş ve işlemlerde kira şartnamesinin 15. Maddesinde bulunan “Taşınmaza İl Özel İdaresi ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Özel İdareden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden on beş gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir” hükmüne göre işlem yapılmıştır. “

 

 

 “412.500 TL ZARAR ZİYAN VAR, DAVA AÇILACAKTIR”

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan teknik bir raporda da tesisin durumu değerlendirilerek, teleski tesisinde ağır bakımların yapılmadığı, bu haliyle çalıştırılması durumunda can ve mal emniyeti açısından olumsuz sonuçlara sebep olabileceği, yapılan teknik incelemelerde sistemin halen arızalı olduğunun görüldüğünün belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Raporda tesisin sağlıklı şartlarda işletilebilmesi ve eksikliklerin giderilebilmesi için 412.500 TL’lik yatırım yapılması gerektiği ancak bu yatırımların yapılmadığı ifade edilmiştir. Bu nedenle anılan rapora istinaden sistemde oluşan arızalar ve bakım giderleri de yaptırılarak zarar tazmin edilmek üzere sözleşmesi feshedilen işletmeciye dava açılacaktır. 21.10.2019 tarihli bir yazı ile durum işletmeciye tebliğ edilerek tüm taşınırların teslim edilerek 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye etmeleri gerektiği bildirilmiştir. İşletmeci konuyu adli makamlara taşımış, dava halen devam etmektedir.

 

Her iki tarafın da dava açması sonucu kayak Merkezinin bu kış sezonunda akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Tutulan bilimsel raporlar ile bilirkişi raporlarına göre yapılacak zarar-ziyan belirlenmesinin ardından tesisin yeni sahibi olan Sivrice Köylere Hizmet Götürme birliği tarafından acil ihaleler yapılarak tesisin faal hale getirilmesi ve mahkeme sonucuna göre de bu masrafların ilgili firmadan tahsil edilmesi bekleniyor.