Başkan Erdem'den Yeni Yargı Reform Paketine Tepki

Mayıs ayı sonunda açıklanan Yargı Reformu paketinde resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın/yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kalkmasının öngörülmesi nedeniyle, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem bir açıklama yayımlayarak yetkililere seslendi.

Başkan Erdem'den Yeni Yargı Reform Paketine Tepki
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

 Mayıs ayı sonunda açıklanan Yargı Reformu paketinde resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın/yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kalkmasının öngörülmesi nedeniyle, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem bir açıklama yayımlayarak yetkililere seslendi. Erdem, Yeni Yargı Reform Paketi ile yazılı basının ciddi oranda zarar göreceğine vurgu yaparak, Başta Sayın Cumhurbaşkanı, siyasi parti genel başkanları, bakanlar, siyasi parti grup başkanları, milletvekilleri ve devletin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerinden, bu vahim yanlıştan dönülmesini talep ediyor, çağrıda bulunuyoruz” dedi.

 

Yargı Reformu Paketi’nin basın sektörüne olan etkisine değinen FHGC Başkanı Semih Erdem, yetkililere seslendi. Pakette değişikliğe gidilmesini talep eden Erdem “Yargı Reformu Paketi’nde öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde 10 bin kişiye yakın istihdamda çok ciddi kayıplar yaşanacak, kamu verdiği ilanlar yolu ile oluşturduğu sigorta ve vergilerden mahrum kalacak, reklam eşdeğerleri yolu ile ortaya çıkan devasa katma değer yitecektir.” Dedi

“YARGI REFORMU’NDAKİ İLGİLİ DÜZENLEME YAZILI BASIN İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

 Başkan Erdem, Yeni Yargı Reformu’ndaki ilgili düzenlemenin yazılı basın için hayati önem taşıdığını ve icra ilanlarını gazetelerde yayınlamamanın sakıncalarına değindi. Erdem, açıklamasında icra – iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlatılan resmi ilanların yazılı basın için adeta can suyu niteliğinde olduğunu ancak, yeni tasarı ile resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının yaygın/yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun yeni uygulamada kalkacak olmasını üzülerek öğrenmiş bulunduklarını dile getirerek “resmi ilan gelirlerinin düşmesine neden olacak düzenlemenin yeniden ele alınmasını bekliyoruz” dedi.

“GAZETELER, DEMOKRASİNİN İŞLERLİĞİNİ SAĞLAMAKTADIR”

 Erdem ayrıca ““Adalet bürokrasisi tarafından daha önce de gündeme getirilen bu düzenleme masrafları düşürme gerekçesi ile konuyu tek boyutlu olarak ele almaktadır. Oysa ki; gazete ilanları yolu  ile duyuruda etkinlik sağlanmakta. Gerek gazetelerini internet siteleri gerekse BİK’in sitesinde yayınlanan ilanlar yolu ile kamuoyuna açık ve şeffaf satışlar gerçekleştirilmektedir. Öte yandan gazeteler Anayasal bir görev olan habercilik işlevini yerine getirmekte, demokrasinin işlerliğini sağlamakta, eğitim ve denetim işlevlerini yerine getirmektedir. İcra ilanları başta olmak üzere yargı ilanları normalde yüzde 40 halen de yüzde 50’nn üzerinde bir ağırlığı kapsamaktadır. Sayılan görevlerin yerine getirilebilmesi için bu ilanların varlığı hayati önem taşımaktadır. Kaldı ki resmi ilanlardan elde edilen gelirlerin tamamı kamuya ger dönmektedir. BİK mevzuatı çerçevesinde yazılı basına verilmekte olan resmi ilan gelirlerinin hemen tamamı KDV, BİK Komisyonu, SGK pirim, damga, muhtasar, gelir ve kurumlar vergileri yolu ile kamuya dönmektedir” diye konuştu.

“GAZETELER, KAMU GÖREVİ İCRA ETMEKTEDİR”

 Erdem açıklamasının devamında gazetelerin aslında kamu görevi icra ettiklerinin de altını çizerek ‘Sektörümüz milli güvenlik, ulaştırma-haberleşme, eğitim gibi bir kamu görev alanıdır. Tüm dünyada kitle iletişim sektörü kamu tarafından desteklenen, kamu yararına hizmeti için özgürlük imkânı açılan özel bir alandır. Uluslararası ideolojiler, bölücü akımlar, çıkar ve baskı gruplarının etkilerinden bağımsız özgür bir yayıncılık için Türkiye özgün bir çözüm üreterek resmi ilan ve reklamlar sistemini başarı ile sürdüre gelmiştir. Geldiğimiz noktada ihale ilanlarındaki daralmanın üzerine icra ilanlarını ortadan kaldıracak bir yaklaşım sektörün yaşamasını tehdit etmekten daha öte demokrasimizin sağlıklı işlerliğine doğrudan tehdit oluşturacaktır’ dedi.

“BU VAHİM YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Erdem son olarak “Başta Sayın Cumhurbaşkanı, siyasi parti genel başkanları, bakanlar, siyasi parti grup başkanları, milletvekilleri ve devletin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerinden, bu vahim yanlıştan dönülmesini talep ediyor, çağrıda bulunuyoruz. Eminiz ki bu yaklaşım meseleyi tek boyutlu ele almaktan uzak, tüm yönleri ile ortaya koyan, Adalet Bürokrasisi’nin beklentilerine de cevap verebilecek her şeyden önemlisi demokrasimizin sağlıklı işlemesine hizmet edecek, basın sektörünü kamu hizmeti üretecek şekilde yaşatacak bir yaklaşımdır. Ülkemizin geleceği için yapılacak her türlü çalışmanın yanında olacağımızı özellikle vurgulamak isteriz” İfadelerine yer verdi