AVRUPA BİRLİĞİ UDYK TOPLANTISI YAPILDI

Avrupa Birliği (AB) Uyum ve Danışma Yönlendirme Kurulu (UDYK) 2017 yılı 1. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

AVRUPA BİRLİĞİ UDYK TOPLANTISI YAPILDI
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

Avrupa Birliği (AB) Uyum ve Danışma Yönlendirme Kurulu (UDYK) 2017 yılı 1. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya Elazığ AB Daimi Temsilcisi Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez Başkanlığında UDYK üyesi kurumlar, kurum müdürleri, kurumların proje birimi çalışanları ve STK temsilcileri katıldı.

Avrupa Birliği Uyum ve Danışma Yönlendirme Kurulu 1. Dönem toplantısının amacının Avrupa Birliği Projelerinin neleri desteklediği ve Elazığ’da AB projelerinin sayısının arttırmak olduğunu söyleyen Elazığ AB Daimi Temsilcisi Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez yapmış olduğu konuşmada; “İçişleri Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının 26.01.2010 tarihli ve 2010/6 Sayılı Genelgesi esas alınarak oluşturulan uyum, danışma ve yönlendirme kurulu 2017 yılı 1. Dönem toplantısına hoşgeldiniz. Bugün bu toplantıyı yapmamızın sebebi AB Bakanlığı'nın genel koordinasyonuyla, ilgili bakanlıklar tarafından yerel de AB müktesebatı uyumlu ve gerekli idari kapasitenin oluşturulmasına yönelik uygulanan ve uygulanması planlanan çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin 2017 yılı faaliyet bülteninde yer alan IPA öncesi dönem, IPA-I dönemi ve IPA-II dönemi yer almaktadır.

IPA öncesi dönem 2002-2006 yılları arasında yapılan toplam 23 projede 75.398.831 Euro bütçe kullanılmıştır. Bunun 68.279.706 Euro luk kısmı AB katkısı ile olmuş ve bu 23 proje tamamlanmıştır.

2007-2013 yılları arasındaki IPA-I döneminde toplamda 40 proje yapılmış ve 312.643.100 Euro bütçe kullanılmıştır. Bu projelerin 21 tanesi tamamlanmış olup, 19 tanesi devam etmektedir.

2014-2020 yılları arasındaki IPA-II döneminde de toplam bütçe 4.453.900.000 Euro olması planlanmaktadır. Bunun 69.272.500 Euro su 2014 yılında toplam 9 bütçeye tahsis edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 118.940.000 Euro luk kısmı 2015 yılında toplam 8 projeye tahsis edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı 2014 yılı itibariyle göç ve iltica, entegre sınır yönetimi ile organize suçlarla mücadele öncelik alanlarını kapsayan İçişleri alt sektöründe yer alacak projelerin programlama ile izleme, değerlendirme çalışmalarının gerçekleşmesinde sorumlu lider kurum olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ilimiz genelinde merkezi Bakanlıklara bağlı olup Valilik bünyesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların IPA-II kapsamında proje hazırlamalarını İçişleri Bakanlığımıza ve ilgili Bakanlıklara ayrılan bütçe kapsamında gerekli proje başvurularını yapıp ilimizin bu bütçeden azami miktarda faydalanmasını sağlayacak, gerekli çalışmaların ve projenin hazırlanmasından sonuçlanmasına kadar olan süreci hassasiyetle takip etmelerini ve bu süreçte Valiliğimiz AB Dış ilişkiler Ofisi olarak gerekli desteğin sağlanacaktır” dedi.

Toplantıda daha sonra Proje Uzmanı Murat Yılmaz tarafından projelerin nasıl hazırlanacağı konulu bir sunum yaparak katılımcıların görüş ve önerileri ile sona erdi.