ASRİAD'DAN YENİ YOL HARİTASI İÇİN ÖNERİLER

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman yaptığı basın açıklamasında, bu hafta açıklanması beklenen ekonomide yeni yol haritası çalışmasına ilişkin bazı önerilerde bulundu. Önerilerinin dikkate alınmasını beklediğini ifade eden Danışman 'Bu öneriler ülkemizde gerçek anlamda ekonominin yükünü çeken kesimlerin sesidir. Bunlara kulak verilmelidir' dedi.

ASRİAD'DAN YENİ YOL HARİTASI İÇİN ÖNERİLER
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman yaptığı basın açıklamasında, bu hafta açıklanması beklenen ekonomide yeni yol haritası çalışmasına ilişkin bazı önerilerde bulundu. Önerilerinin dikkate alınmasını beklediğini ifade eden Danışman; “Bu öneriler ülkemizde gerçek anlamda ekonominin yükünü çeken kesimlerin sesidir. Bunlara kulak verilmelidir” dedi.

Açıklama şu şekilde:   “Ülke olarak son derece önemli badirelerden geçmiş bulunuyoruz. Ekonomi için yine belirsizlik ifade eden ama olmazsa olmaz bir konu olan seçimleri de geride bırakmış bulunuyoruz. Sonuçlar itibariyle ülkemizde iktidar açısından herhangi bir siyasal istikrarsızlık anlamına gelecek bir sonuç çıkmadığı herkesin malumlarıdır. Şimdi beklentimiz, bir hayli zamandır ekonomide yıpratıcı ve yorucu zamanların yaşandığı gerçeğinden hareketle ve artık önümüzde uzun ve seçimsiz bir dönem olduğuna göre ekonomiye kalıcı tedbirler mantalitesiyle dikkatli bir yönetim inşa edilmesidir. Bu elzemdir, kaçınılmazdır.

Biz ASRİAD camiası olarak, reel sektörün gerçek yükünü çeken kesimleri temsil ediyoruz. Ülkemizin nimeti de mihneti de baş-göz üstüne diyoruz. Ancak sırası geldiğinde en doğru adımların atılmasını talep etmenin de hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Ve diyoruz ki, bizi görün, sesimizi duyun ve ülke ekonomisinin kamu rakamlarından ibaret olmadığını fark edin. Reel sektörün çok reel sorunları var bunları da dikkate alın.

Yeni yol haritasında dikkat edilmesini beklediğimiz bazı konulardaki başlıkları bilgilerinize sunuyoruz:

1.    Öncelikli olarak, “Ekonomik Güvenlik” kapsamına girecek her türlü yaklaşım ön plana alınsın ve politik tutum haline getirilsin: Hukukun üstünlüğü konusunda soru işareti kalmasın, serbest piyasa kuralları güven altına alınsın, idarede ve yargıda subjektiflik imajı son bulsun.           

2.    Reel sektör ile, özellikle sanayi sektörü ile çok iyi empati yapılsın. Ülkede üretim yapmaya çalışan fedakar iş insanları anlaşılsın, bezdirilmesin. Rekabetten düşürülmesin, ithalata karşı korunsunlar, vergi mantalitesi ve deneticileri açısından korunsunlar, istihdam politikaları açısından korunsunlar, iş mahkemelerine eski alışkanlıkları yönünden ezdirilmesinler, ürünleri kamu alımları açısından tercihe konu olsun, kayıtdışılık açısından korunsunlar.

3.    Sermaye ürkekliğine özen gösterilsin. Yerli sermayemizin kaçmayı asla düşünmeyeceği, doğrudan yabancı sermayenin ülkemize gelmek için can atacağı politik ve hukuki atmosfer oluşturulsun. 

4.    Büyüme ve enflasyon denkleminde tercihlerin kalıcı ama teennili gelişim odaklı yapılması sağlansın. 

5.    Yapısal reformlara devam edilsin. Kırıp dökmeden ve güveni artıcı hüviyetiyle rasyonel olarak bu süreçler yönetilsin.

6.    Kısa vadeli marjinal tedbirler yerine, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere tüm üreticilerin sorunları anlaşılsın ve uzun vadeli ve kalıcı tedbirler üretilsin.

7.    Konjonktürel olarak gelişen kötü etkileşim dönemlerinde üreticiler üzerindeki kamu yüklerinin gerçeklerle bağının iyi kurularak elastikiyet gösterilmesi sağlansın.

8.    Vergi politikaları ve denetimleri yıkıcı etki oluşturucu anlayıştan ziyade onarıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilsin.

9.    İhracatımızın ve büyüme bileşenlerimizin ana dinamosu olan imalat sanayimizin çok yönlü olarak korunması için gereken tüm tedbirler alınsın.

10.    Kayıt dışılığın sadece vergi kaybı açısından değil, insani zaaflar ve reel sektöre getirdiği haksız rekabet açılarından da önüne geçilsin.

11.    TCMB ve TUİK gibi ekonomik güvenliği temsil eden kurumların güven imajlarının zedelenmemesi için elden gelen tüm gayretler gösterilsin ve müdahale ediliyor düşüncesi kökten yok edilsin.

12.    Ekonomi içinde olması gereken sektörel dengenin doğru ve rasyolara uygun bir şekilde gelişmesi için gereken tedbirler alınsın ve doğru yönlendirmeler için gerekenler yapılsın.

13.    Ekonomi içinde irrasyonel ve kısa vadeli çözüm için Baskılama anlamına gelecek anlayışlardan uzak durulsun.

14.    Özellikle ülke içinde serbest piyasa anlayışının egemen olması için daha fazla imkan oluşturulsun.        

15.    Teşvikler, uzun vadede ekonomiyi rekabetçi üstünlük noktasında tercih edilecek noktaya çıkarması beklentisiyle yönetilsin.

16.    Konkordato konusu ve gereklilikleri iyi yönetilsin.

17.    Ağustos türbülansı sonrası acil tedbir olarak devreye sokulan özellikle ihracatı ve para akışını zorlaştıran mevzuatlar normalleştirilsin.

18.    Cari açık konusunun kalıcı düşüşünü sağlayıcı tedbirlerde geç kalınmasın.

19.    Yolsuzluklarla mücadele konusu hükümet politikası haline getirilsin ve devamlılığı sağlansın.

20.    İmkanlar ölçüsünde uluslararası politik reaksiyonların ekonomi dışı kalması için hassasiyetler gösterilsin.