'Asgari Ücret Teşvik' Uygulaması Başladı

Asgari ücret teşvik uygulamasının başlaması ile ilgili Elazığ ticart odası başkanı Asilhan Arslan ''26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7226 Sayılı Kanunun 29.maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 80.madde ile, 01 Ocak 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 'Asgari Ücret Teşviki' nin uygulanması kararlaştırılmıştır.'' dedi.

'Asgari Ücret Teşvik' Uygulaması Başladı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Arslan: Hedef Çalışma Hayatının Desteklenerek İstihdamın Korunması…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Devletimiz içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreçte koronavirüsün iş dünyasına etkilerini en aza indirmek ve istihdamın korunmasına yönelik bir dizi teşvik ve tedbirler geliştirmiştir. Bu kapsamda 2016-2019 döneminde uygulanan ve 2019 yılı itibarı ile sona eren ‘Asgari Ücret Teşviki’ 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile yeniden uygulamaya konmuştur.

2020 yılında uygulanacak asgari ücret desteği, 2020/Ocak ve Şubat aylarında hakedilen asgari ücret destekleri, 2020/Mart ayı için tahakkuk edecek sigorta primlerine mahsup edilecek olup, ilgili kanunla ilgili usul ve esasların açıklanmasına müteakip SGK tarafından uygulama genelgesi ile birlikte işletmelerimize bu destek sağlanacaktır. İşveren üzerinden önemli bir yük alacak olan ve istihdamın korunmasına katkı sağlayacak bu uygulama için Elazığ iş dünyası olarak teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Uygulamanın Genel Şartları

1- Asgari ücret teşvikinden istifade edilebilecek tüm sigorta kollarına tabi sigortalının prime esas günlük kazancı 128 TL. Aylık 3.840 TL. altında olacaktır. (Toplu sözleşmesi hükümlerine tabi işyerlerinde sigortalının Prime Esas Kazanç tutarı günlük 256 TL, aylık 7.680TL. sınır olarak dikkate alınacaktır.)

2- Asgari Ücret Teşviki 2020 yılı Ocak ve Aralık ayları/dönemi için. Bir önceki yılda karşılık gelen aydaki gün sayısını geçmemek üzere ve 2020 yılında ilk defa kurulan işyerleri için bildirilen toplam gün sayısının günlük 2.50 TL. ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar uygulanacaktır. (Sigortalı başı aylık 75 TL)

3- 2019 Ocak ila Kasım ayları/dönemi için uzun vadeli sigorta kollarından kuruma bildirilen en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda bu teşvikten istifade edilemeyecektir.

4- Bu teşvikten yararlanmak için Aylık Prim Hizmet veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini süresinde Kuruma vermek ve Kuruma borcu bulunmamak şarttır. Borcunu yapılandıranlar ise bu teşvikten istifade edebileceklerdir.

5- Yasal süresi geçirildikten sonra geriye dönük olarak verilen Aylık Prim Hizmet Belgeleri veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bu teşvik uygulanmaz.