ALTINOVA YİNE SUSUZ KALDI!

Altınova Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Av.Aziz Dinç Altınova'nın hasıraltı yapılmaya çalışılan dertlerini düzenlediği basın toplantısı ile dile getirdi.

ALTINOVA YİNE SUSUZ KALDI!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

Altınova Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Av.Aziz Dinç Altınova’nın hasıraltı yapılmaya çalışılan dertlerini düzenlediği basın toplantısı ile dile getirdi.

 

Altınova kültür ve yardımlaşma derneği başkanı Avukat Aziz Dinç ;

‘’24.02.2019 tarihinde yapmış olduğumuz Genel Kurul toplantımızla göreve başladık. Derneğimizin gerek tüzüğünde gerek ise Genel Kurul toplantısında belirttiğimiz bir husus doğrultusunda bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu husus faaliyetlerimiz ve ovamızın sorunları ile ilgili 6 ayda bir kamuoyunu bilgilendirmektir.

Derneğimizin şu ana kadar yapmış olduğu faaliyetleri kısaca özetlersek ;

Derneğimize bağlı tüm köyler ve beldeleri kapsayacak geziler yaptık. Bütün köy muhtarları ile ovamızın sorunlarına ilişkin birden fazla istişare toplantısı gerçekleştirdik. Derneğimiz köylerinin internet ortamında listelerini geçmiş tarihlere ait bilgilerini hazırlayarak buna ilişkin yayınlar yaptık. Derneğimizin tanıtımı amacıyla basın ve medya kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerde bulunduk. Derneğimizin facebook ve web sayfasını oluşturduk. Tanıtım amaçlı bu çalışmalarımızdan sonra acil ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerimizin ayakkabı ve mont ihtiyaçlarını tespit ettik ve bu doğrultuda Yurtbaşı Beldesi ile Mollakendi Beldesinde birer okuldaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Kardeş Okul Projesi doğrultusunda Elazığ da faaliyet gösteren Bilgem Okullarından temin ettiğimiz kitap, giyecek ve diğer malzemeleri Altın Çevre ve Yazıkonaktaki okullarımıza ulaştırdık. TED Kolejinden temin ettiğimiz kitap ve malzemeleri Sarıkamış’taki bölge okulunda okuyan öğrenci kardeşlerimize ulaştırdık. Ramazan Ayı içerisinde ovamızda tespit ettiğimiz yardıma muhtaç 300 aileye yardım paketlerini ulaştırdık. Yine ovamızdan göç edip Elazığ da yaşayan belli sayıdaki aileye de yardımda bulunduk.Seçim sonrası köylerin sorun ve problemlerinin daha rahat tespiti ve çözümü konusunda derneğimizde farklı partilere mensup İl Genel Meclis Üyeleri ile muhtarlarımızı bir araya getirerek toplantı yaptık.Taşımalı eğitim sonrası atıl durumda bulunan köy okullarının, taziye evi ve muhtarlık evi olarak tahsis edilmesi konusunda taleplerimiz doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde yapılan çalışma neticesinde bu okullar köy tüzel kişiliğine tahsis edilmiştir. Derneğimizle ilgili tanıtım broşürler hazırladık ve bunları dağıtmaya devam ediyoruz.’’ Dedi.

 

Gerek bizlere intikal eden gerek ise bizzat tespit ettiğimiz sorunları şöyle sıralayabiliriz :

SULAMA PROBLEMİ:

1977 yılında faaliyete geçen Uluova Sulama Projesi ile yöremiz insanının ekonomik refah düzeyi ve gelir düzeyi yükselmiştir. Elektrik borcundan dolayı ilgili kurum elektrik vermeyince 10 yıla aşkın bir süredir onlarca köy susuz kalmıştır. Bu konuda çeşitli tarihlerde bir takım projeler kamuoyu gündemine taşınmış ise de şu andaki mevcut gerçek ovanın susuz olduğudur. En son devreye sokulan Uluova Sulama Projesidir.

-2017 yıllıda sözleşme yapılmıştır.

Sözleşmenin içeriğine baktığımızda ilk etapta 14.656 hektarlık sulama alanı için malzeme bedeli olarak ödenek tahsis edilmiş. Bu doğrultuda 13.000.000 tl boru ve malzeme alımı yapılmıştır.

-2018 yılında 9.550.000 TL ödenek verilmediğinden dolayı boru alım ihalesi yapılamamıştır. 2018 yılında bu ödenek kullanılmıştır.

-Daha önce alınan malzemenin (2018 yılında alınan malzemenin ) parası 2019 yılında gelen cüzi ödenekten ödenmiştir.

Projenin devam edebilmesi için:

*2019 yılında malzeme alımı için 100.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç vardır.

*2019 yılında yapım işçiliği için ise toplam 25.000.000 TL ödenek ihtiyacı vardır.

2019 yılı için toplam 125.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç olmasına rağmen bu ödenek tahsis edilmemiştir.

Ayrıca 146.560 dekar alanın sulamaya açılabilmesi için pompa binası, terfi hattı, yükleme havuzu inşaatlarının ihalesinin yapılması gerekmektedir.

Bu belirtilen ihalelerin yapılabilmesi için 215.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç vardır.

Ovalı bir insan olarak 1997 yılından itibaren bu sorunları ilgili kurumlara iletmeyi kendime vazife edindim. Sizlere dağıtacağım resmi belgelerden de anlaşılacağı üzere ovanın sorunlarını 2004 yılın da 2008 yılında, 2015 yılında Bakanlıklara ve Başbakanlığa ilettiğime dair resmi yazılar mevcuttur. Derneğimiz kurulduktan sonra ovamızın sulama problemini bir dosya haline getirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere ilgili mercilere verdik.

Ayrıca dernek başkanı olarak 08.03.2019 tarihinde CİMER yolu ile Cumhurbaşkanımıza sıkıntılarımızı ilettim. (Dosya No :1900624690) Yapılan incelemeler sonucu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından 27.03.2019 tarihli cevap ile kısaca Uluova sulaması 1. kısım iş kapsamında biten kısımların sulamaya açılabilmesi için Eyüpbağları pompa istasyonu, cebir boru ve regülasyon havuzu inşaatlarının ihalesi için 180.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç olduğu tarafıma bildirilmiştir.

Şu andaki resmi yazılar ve mevcut durum dikkate alındığında bu projenin hayata geçmesinin çok uzun yıllar alacağı muhakkaktır. Mevcut durum karşısında alternatif çözümler üretmemiz gerektiği aşikardır. Yazışmalarımda bunu ilgili mercilere ilettim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum.

                Uzun yıllar Altınova’nın belli bir bölümü Sivrice Gölün den alınan ve Hazar Elektrik Santralinde kullanılan su ile giderildi. 31 Mayıs 31 Eylül arasında alınacak suyun plastik borular ile ovaya ulaştırılması mümkün olabilir.

                1977 yılında alınan bir karar ile Uluova Sulama kanalının altında kalınan yerlerde Sulama amaçlı artezyen vurulması yasaklanmıştır. Bu karar kaldırılarak her köyde zorunlu ihtiyaçları karşılamak amacıyla muhtarlık gözetiminde sulama amaçlı artezyen açılabilir. Bu karara rağmen Elazığ Belediyesi Yurtbaşı ve Mollakendi bölgelerinde onlarca artezyen vurmuştur.

                Elazığ Belediyesi tarafından Hamzabey barajından alınacak su Elazığ a ulaştığında ovada Elazığ Belediyesine tahsis edilen artezyenlerin tekrar ova insanına tahsisi yapılabilir.

                Projesi devam eden Elmapınarı Gölet Projesine ağırlık verilerek o bölgede bulunan 4 köyümüzün su sorunu çözülebilir.

                Yöremizde bulunan bazı köylerde kaynak suları mevcuttur. Havuz ve damlama sistemi ile bu sular kendi cazibesi ile sulama amacılı olarak tahsis edilebilir. Aynı zamanda barajdan alınacak ve havuz sistemi ile zorunlu sulama alanları sulanabilir.

 

YOL PROBLEMİ

 

Altınova’mızda 4 belde belediyesi ve onlarca köy bulunmaktadır. Ana hatlar dışındaki yollarda ciddi bozukluklar ve eksiklikler mevcuttur. Özellikle köyler arasındaki yollar ile arazi yolları konusunda ciddi sıkıntılar mevcuttur. Bu yılki aşırı yağışlar yolları ciddi anlamda tahrip etmiştir. Yıllardır bu konuda sağlıklı ve kalıcı çalışmalar yapılmamıştır.

 

GÖÇ PROBLEMİ

 

Son yıllarda başta su probleminin dışında birçok nedene dayalı olarak köylerimizden Elazığ a ve diğer illere göçler yaşanmıştır. Köylerin nüfusunda ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Tabiri caiz ise köyler boşalmıştır. İş imkanı olmamasın dan dolayı batıya ciddi bir iş göçü yaşanmıştır.

 

 

 

TARIM ALANLARINDAKİ PROBLEMLER

 

Su problemi ile birlikte buğday ve arpanın dışında diğer ürünlerde tarım yapılamaz haldedir. Beli bir bölgede vatandaş kendi imkanlarıyla sağladığı su veya doğal kaynak suyu ile sebze ve diğer ürünleri  ekmektedir. Daha önceleri pancar, kavun, sebze, pamuk vb. ürünlerde yapılan tarım yok denecek kadar azalmıştır.

Köylülerimiz yetiştirdiği ürünlerinin pazarlaması konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Özelikle seracılık konusunda sahip olduğumuz imkanlar ve iklim yapısına rağmen bu konuda gerekli destekler verilmediği gibi yapılanlar bireysel çabaların ürünüdür. Özelikle üreticiyle tüketicinin direkt buluşturulacağı ortamlar yaratılmalıdır.

 

Bunların yanında üretimdeki maliyet artışları da etkili olmuştur.(MAZOT, GÜBRE VE TOHUM FİYATLARI)

 

HAYVANCILIK ALANINDAKİ PROBLEMLER

 

Köylerde yapılan küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta ciddi problemler ile karşılaşılmış birçok köyde hayvancılık terk edilmiştir. Bununla birlikte belli yörelerimizde besi Havvacılığı da ciddi gelişim sağlamıştır. Fakat resmi makamların yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda bu konuda ciddi sıkıntılar olduğunu görmekteyiz. Birçok köyümüzde insanlar yoğurdunu dahi Elazığ’daki marketlerden alır hale gelmiştir.

 

İKLİM ŞARTLARINDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER

 

Yıllar önce karasal iklimin hakim olduğu Elazığ, Keban Barajı ve yapılan diğer barajlar sonucu havaların yumuşadığını ve Akdeniz İklimi ne yakın bir iklimin hüküm sürdüğünü söylemek mümkündür.

İklim değişikliği ile birlikte ürün çeşitliliği konusunda da değişiklik olmuştur. Bu konuda uzman kişilerce yapılacak çalışmalar ile ürün geçişlerinin sağlanması ve bölge halkının aydınlatılması gerekir. Bu konuda ilgili kurumlar ve STK vasıtasıyla ciddi bir çalışmanın yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Özellikle seracılık konusunda yaşanan olumlu gelişmelerin desteklenmesi gerekir. Bölgede yetişen ürünlerin pazarlanması konusunda ciddi problemler yaşanmaktadır. Özellikle ova ile Elazığ mesafesi dikkate alındığında aracıların devreden çıkartılarak üretici ile tüketicinin karşı karşıya gelebileceği ortamlar ve imkanlar yaratılması gerektiği inancındayız.

 

 

 

YERLEŞİM PROBLEMİ

Ovamızın sınırları içerisinde 4 belde, Organize Sanayi Sitesi ve Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Bunun yanında Diyarbakır ve Bingöl Karayolları ovamızdan geçmektedir. Son yıllarda özellikle ciddi anlamda bir bina yapımı söz konusudur. Bu verimli topraklar üzerinde herhangi bir kontrol olmadan yapılan binalaşma tarım alanlarının küçülmesine sebebiyet verdiği gibi altyapı giderleri konusunda ciddi maliyetleri beraberinde getirmektedir. Toplulaştırma çalışmaları doğrultusunda tarım alanları ile yerleşim alanlarının daha net bir şekilde ayrılması gerekir.

               

Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar köylerin ihtiyaçları konusunda bizden yardımlarını eksik etmeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Genel Meclis Üyelerine ve İl Özel İdaresi çalışanlarına sayın Milli Eğitim Müdürüne ve personeline, Bilgem Okulları ve Ted Koleji yetkililerine bize destek veren ve yardımda bulunan ovamız insanlarına ve muhtarlarına teşekkürü bir borç biliyoruz.

 

Ayrıca derneğimizin ilk kuruluşundan bu yana bizlere her türlü desteği veren tanıtımımıza çok büyük katkı sağlayan iki yerel TV. kanalımıza ve yerel gazetelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’Dedi.