Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 (yetmiş beş) maddeden oluşan, 2020-2021 yılları 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' ile Valiliğimize verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü 81 ilimizde eş zamanlı olarak saat 10:00'da toplantı yapılması planlamıştır.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bu kapsamında diğer illerimizde olduğu gibi ilimizdeki tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Vali Kaldırım’ın yanı sıra, Vali Yardımcıları Mehmet Fevzi Dönmez, Erkan Kaçmaz, Uhut Emre Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat katılmıştır.

Ayrıca bu toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, il ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Şiddet önleme merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım; “Toplumumuzda asla olmasını istemediğimiz, hassasiyet gösterdiğimiz bu konuyu aynı zamanda toplumsal bir vaka olduğu için ilgili kurumların hazırladıkları sunumlarla etraflıca değerlendirdik. Tabi değerlendirmeler yaparken işin hem önleyici hem de olay sonrası adli boyutuyla birlikte ele almazsak çözüme ulaşmada eksik kalırız. Konuyla ilgili ülkemiz genelinde eylem planları hazırlanmış ama ilimiz genelinde de konuyu ciddi şekilde irdeleyip hem şiddete maruz kalan hem de şiddetin tarafı olarak uygulayan kişilere yönelik görüşme ve

analizler yapıp sorunun kaynağına inmemiz gerekiyor. Özellikle ilimiz merkezinde nüfus yoğunluğundan dolayı vaka sayıları fazla görünüyor. Bununla ilgili suç haritalarını oluşturarak hangi mahallelerde, sosyal yapılarda yoğunlaştığını tespit edip çözümler üretmemiz gerekiyor. Zira sorunu ne kadar iyi tahlil edersek başarıya da o kadar kolay ve erken ulaşırız.

Tabi aile içi ve kadına şiddeti toplumsal duyarlıktaki zayıflamadan, milli manevi değerlerden uzaklaşmış olmaktan, gerçek aile kavramının yitirilmesinden , ekonomik, sosyolojik gibi birçok nedene bağlayabiliriz. İletişim çağını yaşıyoruz. İnsanımızın bu çağda farklı kaynaklardan beslenmesi, toplumun dinamiklerinin çok hızlı değişmesi, yeni neslin dünyaya ve olaylara farklı bakması, kontrolu zor olan bu bilgi çağında olumsuzda olsa gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Hem vakıf olduğumuz bu sorunlar hem de Dark Web olarak nitelendirilen aslında internetin bilinmeyen karanlık dünyasının subliminal mesajlarla uyuşturucuya, olumsuz sayabileceğimiz davranışlara çekmeye çalıştığı nesille karşı karşıyayız. O yüzden bu gerçekliği iyi tahlil edip çözümler üretmemiz gerekiyor.Elazığ özelinde istatistiklere baktığımız zaman şiddet olaylarında rakamsal olarak bir önceki yıla göre düşüş var. Tabiki bu yeterli değildir.Gönül isterki bu rakamları yapılacak bu çalışmalarla sıfırlamak mümkün değil ama en azından asgariye indireceğimize inanıyorum. Toplumla kaynaşıp iç içe birlikte hareket ederek insanlarımızı doğru yönlendirerek şiddetin sebeplerini ortadan kaldırıp sadece şiddet gören kadınlar için değil şiddet uygulayanlar ve bu eğilimde olanlar içinde gerekli rehabilite çalışmalarını yapmamız bu noktada bizi başarılı kılacaktır” dedi.

Benzer nitelikte bir toplantı da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10:00’da tüm ilçelerimizde Kaymakamlarımız başkanlığında yapılacaktır.