2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ ELAZIĞ' DA GERÇEKLEŞTİ

Elazığ Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sosyal bilimler ve İnovasyon Kongresi' ne konuşmacı olarak, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sayım Yorgun, F.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zahir Kızmaz ve Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın katıldı.

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ ELAZIĞ' DA GERÇEKLEŞTİ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

 

Elazığ Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sosyal bilimler ve İnovasyon Kongresi’ ne konuşmacı olarak, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sayım Yorgun, F.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zahir Kızmaz ve Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın katıldı.

 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Zahir Kızmaz’ ın yaptığı 2. Uluslararası Sosyal bilimler ve İnovasyon Kongresinde ilk olarak söz alan Fırat Teknokent Genel Müdürü Erhan Akın, son dönemde hayatımızda sıkça duymaya başladığımız inovasyon ve alt başlıklarının iyi algılanması ve analiz edilmesi gerektiğini belirterek Endüstri 4.0 ve yapay zekanın konuşulduğu bir süreçte her anlamda donanımlı çalışan iş gücüne ihtiyacımız var, inovasyonun çalışan insan sayısına, istihdama olumsuz yönde etki edeceği algısının ortadan kaldırılması gerekiyor, dedi.

Kongrede daha sonra söz alan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayım Yorgun, inovasyonun önemine dikkat çekerek, emeğin değersizleştirildiği bir sürece girildiğini, bu yüzyılın adını koymak gerekirse işin son yüzyılı ismi konulabilir, dedi.

İnovasyonun istihdamı azaltacak bir olgu olarak algılanmaya başlandığını söyleyen Prof. Yorgun, inovasyonun kendi içerisinde türleri olduğunu ve inovasyonun firmalar üzerinde, bölgesel düzeyde etkileri var, dolayısıyla inovasyona bakış açımız çok önemlidir, dedi.

İnovatif firmalar ve sektörler açısından bakıldığında inovasyonun istihdamı arttıran bir olhu olarak karşımıza çıktığını görmemiz mümkündür diyen Yorgun, endüstri 4,0 ın merkezinin Almanya olduğunu ve Almanya’ da önümüzdeki süreçte istihdamın beklenen artış oranı % 6 dır, slikon vadisinde bir kişinin emekli olana kadar 9 kez meslek değiştirme ihtiyacının ortaya çıktığını görmemiz mümkün, inovasyonun bzilere iş dünyasında bazı fırsatların kapısını açtığını da söylememiz gerekiyor, dedi.

İnovasyonun bir memleket meselesi olduğunu ve sanıldığı gibi inovasyonun istihdamı olumsuz yönde etkileyecek bir unsur olmadığının bilinmesini istiyorum, dedi.

Programda daha sonra söz alan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan , iş dünyasının bir mücadele içerisinde olduğunu ve bu mücadele ile birlikte hayatımıza yeni kavramların girdiğini buna karşılık istihdam oluşturma adına yeni alanlar açmak gibi bir görevimiz olduğunu biliyor ve bu anlamda bir çok çalışma yürütüyoruz, dedi.

Başkan Arslan, Bugün konuştuğumuz inovasyonun tarımda, hayvancılıkta, sağlık sektöründe, sanayide her yerde var olduğunu belirten Başkan Asilhan Arslan, inovasyonda bizim ihtiyacımız çerçevesinde hizmet etmelidir, savunma sanayiinde kümelenme derneğini kurduk ve burada çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, Elazığ savunma sanayiine üretim yapıyor, çok ciddi mesafeler aldık, ama bugün Elazığ yapay zeka anlamında yazılımlar gerçekleştiriliyor, bunlar güzel örneklemeler dünyanın bu gelişimine Elazığ kayıtsız kalmayacak, dedi. 

Toplumun geleceğine yön veren gençler olarak sizlere büyük görevler düşmektedir diyen Başkan Arslan, kendinizi her anlamda yetiştiren bireyler olarak topluma faydalı fertler olarak yetişmeniz kendinizi, ailenize, milletimize ve devletimize karşı sorumlu hissederek çalışmalar yapmanız sizler için başarıyı da beraberinde getirecektir, dedi.