11.KALKINMA PLANINDA ELAZIĞ BÖLGESEL KALKINMA MERKEZİ OLMALIDIR

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris ALAN Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlık çalışmaları başlatılan ve 2019-2023 dönemini kaplayacak olan Ülkemizin 11. Kalkınma Planında Elazığ'ın bölgesel kalkınma ve gelişme merkezi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

11.KALKINMA PLANINDA ELAZIĞ BÖLGESEL KALKINMA MERKEZİ OLMALIDIR
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris ALAN; Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlık çalışmaları başlatılan ve 2019-2023 dönemini kaplayacak olan Ülkemizin 11. Kalkınma Planında Elazığ’ın bölgesel kalkınma ve gelişme merkezi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

ELAZIĞ POTANSİYELİ İLE BÖLGE MERKEZİ KONUMUNDADIR…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Alan konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Kalkınma Bakanlığımız tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları başlatılmış ve bu doğrultuda başta bakanlık web sitesi üzerinden görüş ve önerileri alırken bir yandan da taşra teşkilatları olan Kalkınma Ajansları üzerinden konuyu geniş bir tabana yayarak ortak akıl oluşturmak istemektedir.

Bakanlık; Ülkemizin uzun vadeli kalkınma politikaları, ekonomik büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, istihdam, bölgelerarası gelişmişlik, sürdürülebilirlik, eğitim, sağlık, tarım ve kırsal kalkınma, ulaştırma, enerji, çere, turizm ve kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla plan hazırlıklarını sürdürmektedir.

2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi olan Ülkemizin bu hedefine ulaşmasında öncelikli olarak kaynakların verimli ve etkin kullanımı gelmektedir. 1970’li yıllardan beri dönemin Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan tüm kalkınma planlarında Elazığ hep ülkemizin sayılı cazibe merkezlerinden biri olarak yer almış ve son olarak 10. Kalkınma Planında da bu özelliğini korumuştur. Bu planlar yapılırken elbette objektif veriler esas alınmış ve illerin jeopolitik konumu, doğal kaynakları ve tüm potansiyelleri değerlendirilmiştir.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 11. Kalkınma Planından öncelikli beklentimiz, İlimizin bu özelliğinin devam ettirilmesi ve bölgesel bir güç olarak çevresindeki illerin de kalkınma ve gelişmesini sağlayacak şekilde Ülkemizin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmasına katkı sağlayacak altyapıların kurulmasıdır.

Odamız başta olmak üzere, araştırma kurumları, üniversiteler ve ilgili bakanlıklar tarafından yapılan SWOT Analizlerinde Elazığ’ın güçlü yönlerinin oldukça fazla ve fırsatlarının ülkemiz için bir avantaj olduğu görülmektedir.

Bu nedenle, hazırlanan planın öncelikli olarak bölgeler arası kalkınmışlık farklıklarını azaltacak, istihdam hedefli ve adil bir gelir dağılımını içerecek şekilde hukukun üstünlüğünü esas almasını beklemekteyiz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak planın hazırlık sürecinin her aşamasında destek ve yardıma hazır olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.