Av.Numan Berk AKTI

Cinsel Taciz Suçu

Av.Numan Berk AKTI

A. Cinsel Taciz Nedir?

Bir kimsenin, cinsel istek ve arzularını tatmin etmek maksadıyla herhangi bir bedensel temasta bulunmadan bir başkasını rahatsız etmesine cinsel taciz denir. Halk içinde bu suç laf atma, sözlü taciz şeklinde de bilinmektedir. Bu suç internet ortamında, sosyal medya üzerinden ya da telefon gibi çeşitli iletişim araçlarıyla işlenebilir.

B. Cinsel Taciz Suçunun Maddi Unsurları

1-) Fail: Cinsiyet fark etmeksizin kadın ya da erkek bireyler bu suçun mağduru olabilirler.

2-) Mağdur: Suçun faili gibi mağduru da kadın veya erkek bireyler olabilir. Suçun sadece karşı cinsi hedef alarak işlenme zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı cinsiyetteki kimselere karşı da bu suç işlenebilir.

3-) Eylem: Kanunumuzda hangi tür davranışların cinsel taciz suçunu meydana getireceği tek tek sayılmamıştır. Fakat kanuni tanımdan yola çıkarsak cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için; kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden, cinsel amaç taşıyan, mağduru rahatsız eden ve mağdurun rızası dışında gerçekleştirilen bir eylemin bulunması gereklidir. Bu suç mağduru hedef alan yazı, söz ya da çeşitli el hareketleri ile işlenebilir. Sayılan şartların sağlanması halinde cinsel taciz suçunun meydana gelecektir.

- Cinsel taciz suçunun oluşmasının temeli, failin eylemini cinsel bir amaç güderek ve somut bir kişiye ya da birden çok kişiye karşı gerçekleştirmiş olmasına dayanır. Bu şartların oluşmaması halinde failin eylemi, hakaret, tehdit veya kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları çerçevesinde değerlendirilecektir.

- Cinsel taciz suçunun oluşma için mağdura yönelen eylemin, mağdurun rızası dışında yapılmış olması şarttır. Mağdurun, failin eyleminden rahatsızlık duymaması veya mağdurun bu eyleme rıza göstermesi halinde cinsel taciz suçu oluşmayacaktır. Çünkü mağdurun rızası, suçun hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldıracaktır.

C. Cinsel Taciz Suçunun Manevi Unsuru

1-) Kast: Kanunumuzda cinsel taciz suçunun taksirle işlenebileceği düzenlenmemiştir. Cinsel taciz suçu yalnızca kasten işlenebilir.

D. Cinsel Taciz Suçunu Oluşturan Eylemler

 • Cinsel amaçla mağdura el hareketi yapmak,
 • Failin taciz kastıyla mağdura gülüp göz kırpması,
 • Failin evli olduğunu bildiği mağdura evlenme teklif etmesi,
 • Cinsel hislerle mağdura öpücük atmak,
 • Mağdurun cep telefonuna aşkım nasılsın? şeklinde mesaj atmak,
 • Mağdurun yaşadığı yerin penceresinden cinsel amaçla beni içeri al, içeri gireceğim, seni kaçıracağım şeklinde sözlerin söylenmesi,
 • Mağdura cinsel organını göstermek,
 • Mağdura cinsel ilişki teklifinde bulunmak,
 • İnternet aracılığıyla mağdura soyun, vücudun çok güzel vb. şekilde cinsel amaçlı ses kaydı, görüntü veya mesaj atmak,
 • Mesaj yoluyla konuşmak ister misin? Numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz şeklinde metinler göndermek,
 • Mağdura sevişelim mi? ya da sevişmek ister misin? gibi sözler söylemek,
 • Sokakta yürüyen kişiye cinsel amaçla laf atmak ve sözlü tacizde bulunmak -güzelim, güzellik, harikasın, fıstık- vs.,
 • Cinsel arzuyla mağdura karşı çiçek koklamak,
 • Telefonla arayarak mağdura dışarı çık, evinin önündeyim, seni maddi manevi tatmin edeceğim ya da seni seviyorum, evlenmek istiyorum şeklinde sözler söylemek,
 • Mağdura karşı seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam şeklinde sözler söylemek.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz örnek niteliğindeki eylemler cinsel taciz suçunu meydana getirecektir. Bu gibi çeşitli söz, davranış, mesaj vb. hareketler de yine cinsel taciz suçuna sebebiyet verecektir.

E. Cinsel Taciz Suçunun Cezası

1-) Cinsel taciz suçu ceza kanunumuzda basit ve nitelikli hal olarak ikiye ayrılmıştır. Kanunda bu suçun basit halinin cezai yaptırımı 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası olarak belirlenmiştir. Eylemin çocuğa karşı gerçekleştirilmesi durumunda ise suçun ceza alt sınırı yine 3 ay olacak iken, üst sınırı 3 yıla kadar hapis cezası olarak esneklik göstermektedir.   

2-) Suçun kanunda belirtilen nitelikli haller kapsamında kalması durumunda ise verilecek ceza, suçun basit halinde belirlenen cezanın yarı oranında artırılması olarak belirlenmiştir. Mağdurun, uğradığı bu eylem nedeniyle işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış olması durumunda, verilecek ceza bir yıldan az olmayacaktır.

F. Mağdurun Vücut Bütünlüğünün İhlal Edilmesi Halinde Cinsel Taciz Suçu Oluşmayacaktır

Cinsel taciz suçunu oluşturan eylemler halk arasında sıklıkla karıştırılmaktadır. Failin eylemi, mağdurun vücut bütünlüğünü ihlal ederse yani mağdurun bedenine en ufak bir temas olursa artık cinsel taciz suçundan bahsedilemeyecektir. Mağdurun vücut bütünlüğünü ihlal eden yani fiziksel temas ile işlenen suçlar eylemin niteliğine göre, cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki veya cinsel istismar suçlarını oluşturabilecektir. Bu nedenle cinsel taciz suçunu diğer cinsel suçlardan ayıran en önemli şartlardan biri mağdurun vücut bütünlüğünün ihlal edilmemiş yani failin mağdura bedensel temasta bulunmamış olmasıdır.

F. Cinsel Taciz Suçunda Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

1-) Cinsel taciz suçunun basit hali şikayete tabi suçlar içerisinde yer alırken, suçun nitelikli hali şikayete tabi değildir. Basit cinsel taciz suçunun şikayet süresi, suçun işlendiği ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. Mağdur, eğer 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmazsa bir daha aynı fiil ile ilgili şikayette bulunamaz.

2-) Cinsel taciz suçunun nitelikli hali, şikayete tabi suçlar içerisinde yer almamaktadır. Bu suçun nitelikli hali savcılık tarafından re’sen soruşturulur. Söz konusu suç dava zamanaşımı süresine tabi tutulmuştur. Bu süre de 8 yıl olarak belirlenmiştir. Suçun nitelikli halinin mağduru, 8 yıllık dava zamanaşımı süresi içesinde kalmak koşuluyla, istediği zaman şikayet hakkını kullanmakta özgürdür.

E. Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Cinsel taciz suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

 

Bu haftaki yazımda cinsel taciz suçuna ve detaylarına yer vererek sizleri aydınlatmaya çalıştım. Bir başka yazımda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.

Haftanın Sözü: Gören göze karanlık perde olmaz, görmek istemeyen göze ışık ne yapsın?

Yazarın Diğer Yazıları